Ny rapport: Nyuddannede sosu'er flygter fra faget

20221025-112155-L-1920x1280we
Sosu-faget oplever en regulær masseflugt. Fem år efter endt uddannelse, står 17 procent af en sosu-årgang helt uden for arbejdsstyrken. (Arkivfoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Fem år efter uddannelsen har mere end hver tredje sosu forladt faget. Det viser en ny Kraka-rapport. FOA-formand Mona Striib kalder konklusionerne for "et katastrofalt problem".

Manglende rekruttering og fastholdelse har længe været et udbredt problem for en lang række velfærdsfag i den offentlige sektor. Emnet blev et af de vigtigste i den netop overståede valgkamp og er samtidig helt centralt i de nuværende regeringsforhandlinger.

Uddannelserne til både sygeplejerske og sosu har i de seneste år oplevet et betydeligt fald, hvilket kun har gjort manglen på 'varme hænder' større.

Men en ny rapport viser, at faldet i antallet af studerende kun er en del af forklaringen. Mange vælger nemlig at forlade deres fag efter få år.

Det er tænketanken Kraka der i samarbejde med Deloitte mandag udkommer med en større rapport om hele den offentlige sektor, som A4 Aktuelt har fået indsigt i.

Særligt på sosu-området er der store udfordringer. Fem år efter endt uddannelse har mere end hver tredje helt forladt faget. Til sammenligning er det for sygeplejersker knap hver femte.

Det skyldes især, at 17 procent af en sosu-årgang står helt uden for arbejdsstyrken efter fem år.

"Det er et kæmpestort problem. Det er faktisk et katastrofalt problem. Men det er desværre ikke en overraskelse for os. Det bekræfter de ting, vi selv har undersøgt,” lyder reaktionen på tallene fra FOA-formand Mona Striib, der organiserer medarbejderne på sosu-området.

Her er vi nødt til at sætte et særligt arbejde i gang
Peter Mogensen, direktør i Kraka

Peter Mogensen, der er direktør i Kraka, kalder problemerne omkring masseflugten på sosu-området for akutte.

"Jeg vil sige det sådan, hvis man sidder inde i Finansministeriet og ser det her, så skal man række hånden op nu og sige: "Her er vi nødt til at sætte et særligt arbejde i gang," lyder det.

Samtidig understreger Peter Mogensen vigtigheden i, at dykke yderligere ned i årsagerne til det massive frafald.

Mange sosu'er er sygemeldte

Spørger man Mona Striib er der især tre faktorer, der er skyld i det store frafald blandt sosu’er: Arbejdsvilkår, løn og helbred.

Årsagen til, at så mange sosu’er står uden for arbejdsstyrken efter fem år, er, at hele 46 procent af denne gruppe er sygemeldte eller ramt af længerevarende ledighed. Samtidig har 12 procent af gruppen trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet - altså blot fem år efter endt uddannelse.

Ifølge Peter Mogensen forbereder man ikke i tilstrækkelig grad folk inden uddannelsesstart på, hvad sosu-faget indebærer. Samtidig er der ifølge Kraka-direktøren i alt for høj grad en kultur omkring, at "hvis ikke man kan blive andet, kan man blive sosu".

Det er en katastrofal situation, vi står med
Mona Striib, formand i FOA

For sygeplejersker er det 18 procent, der fem år efter endt uddannelse står uden for arbejdsmarkedet, er ramt af sygdom eller længerevarende ledighed. Ifølge rapporten er der ingen blandt sygeplejerskerne, der efter fem år, har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

"Hvis man arbejder i et både fysisk og psykisk hårdt arbejdsmiljø, og kroppen giver op over for det, så risikerer man jo længerevarende sygemelding. Og som regel også deraf følgende afskedigelse fra jobbet," siger Mona Striib.

Med FOA-formandens egne ord er det derfor vigtigt i langt højere grad end i dag at sikre "et godt og sundt arbejdsmiljø".

"Der skal være en bedre arbejdstilrettelæggelse, man skal arbejde i mindre teams, man skal have en fornuftig pausekultur, og arbejdspresset må ikke være større end det, der rent faktisk er ressourcer til. Ellers knækker kurven jo for de fleste på et tidspunkt," siger hun.

Svag beskæftigelseshistorik

Forklaringen på, at mange sosu’er efter kun få år i faget bliver sygemeldte eller rammes af langtidsledighed, er ifølge rapporten, at det er “en meget blandet gruppe, som blandt andet består af mange personer med en relativt svag beskæftigelseshistorik, som vælger at tage sosu-uddannelsen sent i livet”.

Ifølge Mona Striib er man "typisk over de 30", når man starter på sosu-uddannelsen.

Men hun deler ikke opfattelsen af, at personer på sosu-uddannelsen har en svagere beskæftigelseshistorik.

"Nej, for der er rigtig mange, der kommer fra ufaglærte jobs, hvor de også har haft et fysisk krævende hårdt job, som så ender på for eksempel sosu-hjælper uddannelsen," lyder det fra FOA-formanden.

Konklusionerne i rapporten er så slemme, at Mona Striib også kommer med en kraftig opfordring til politikerne.

"Det må næsten stå som en lysende dagsorden, at når man er færdig med regeringsdannelsen, så skal der simpelthen tages fat her. Der kan vi ikke rigtig vente," siger hun.

"Så det haster lidt med, at den her regeringsdannelse bliver færdig, så vi kan komme i gang med arbejdet. For det er en katastrofal situation, vi står med."

GDPR