Overblik: Sådan skal reformpakke skaffe flere hænder

20181129-093438-L-1920x1491we__2_
Aftalen vil ifølge Finansministeriet øge beskæftigelsen med 12.000 personer. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Ny pakke skal øge beskæftigelsen med 12.000 personer. Få overblik over nogle af hovedpunkterne her.

Fredag aften kunne regeringen med en hæs finansminister i spidsen flankeret af De Radikale, SF, DF og Kristendemokraterne præsentere en ny reformpakke.

Den bærer navnet "Danmark kan mere I".

Formålet med den er kort sagt at skaffe mere arbejdskraft på et tidspunkt, hvor mange virksomheder mangler det. Aftalen vil ifølge Finansministeriet øge beskæftigelsen med 12.000 personer.

Vejen dertil er brolagt med en række initiativer. Læs hovedpunkterne her:

* Der justeres blandt andet på dagpengesatserne, så den bliver lidt højere i tre måneder, efter man er blevet ledig. Nye ledige kan få op til 23.000 kroner i dagpenge om måneden i den første tid.

* Dagpengesatsen sænkes for nyuddannede. Efter tre måneder sænkes satsen for nyuddannede til 9514 kroner per måned for ikke-forsørgere under 30 år. For ikke-forsørgere, der er fyldt 30 år, sænkes den til 12.018 kroner om måneden.

* Skatten på arbejde sænkes, da der afsættes 1,2 milliarder kroner årligt fra 2025 til at øge beskæftigelsesfradraget.

* Udbetaling af pension skal ikke længere reguleres på baggrund af ens partners arbejde. Det betyder, at folkepension, førtids- og seniorpension ikke længere vil blive nedsat på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst.

* Folkepensionister bliver ikke modregnet i egen pension, hvis man stadig er i arbejde.

* Fradraget for fagforeningskontingenter forhøjes fra 6000 kroner til 7000 kroner årligt.

* I dag skal en arbejdsgiver tilbyde en årsløn på mindst 448.000 kroner for at hente arbejdskraft uden for EU.

Regeringen lægger op til at sænke beløbsgrænsen fra 448.000 kroner til 375.000 kroner i en afgrænset periode på to år. En sænkelse skal gøre det nemmere at tiltrække international arbejdskraft.

Regeringen vil lægge den del ud til afstemning, da der ikke for nuværende er flertal for aftalen. Det skyldes, at Dansk Folkeparti står uden for aftalen.

* Elafgiften vil blive sænket med 14 øre fra 2022 og med 17 øre fra 2030.

* De tre fonde EKF - Danmarks Eksportkredit, Vækstfonden og Den Grønne Investeringsfond - samles i én "superfond": Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Den får seks milliarder kroner til at hjælpe med at holde virksomheder i Danmark og skabe arbejdspladser.

* Der oprettes tre nye klimaerhvervsskoler, ligesom der skal investeres i kvaliteten på uddannelsesområdet.

* Der nedsættes en ekspertgruppe, som skal finde ud af, hvordan man kan trimme erhvervsstøtten - som årligt lyder på omkring 42 milliarder kroner - for mindst 3,5 milliarder kroner.

Saneringen skal finansiere investeringer i uddannelse og grøn omstilling.

Kilder: Finansministeriet.

/ritzau/

GDPR