Nu kommer nye anbefalinger om pension: Det ved vi indtil videre

20211018-123339-A-1600x957we
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Pensionskommission vil blandt andet lempe den planlagte stigning i pensionsalderen.

Pensionsalderen skal stige langsommere end planlagt.

Sådan lyder en af anbefalingerne fra den kommission, som regeringen i efteråret 2020 satte til at udtænke fremtidens pensionssystem. Onsdag fremlægger pensionskommissionen sine anbefalinger, men allerede nu har blandt andre TV 2 og Politiken erfaret, hvad kommissionen vil foreslå.

I dag er pensionsalderen 67 år, men for at kompensere for, at folk bliver ældre, forhøjes den løbende. Efter planen skal pensionsalderen stige til 68 år i 2030 og til 69 år i 2035. Herefter lægger den såkaldte velfærdsaftale fra 2006 op til, at folkepensionsalderen fra 2040 skal stige med enten et helt eller et halvt år hvert femte år. Det er dog først noget, som Folketinget skal tage endeligt stilling til i 2025.

Men nu lægger pensionskommissionen altså op til, at pensionsalderen fra 2045 skal forhøjes med omkring det halve af, hvad de nuværende regler tilsiger. Føres kommissionens anbefalinger ud i livet, vil man fra 2045 kunne gå på pension et halvt år tidligere end planlagt, nemlig når man er 70,5 år. Herefter bliver folkepensionsalderen 1,5 år lavere end den nuværende regulering i 2060, 2 år lavere i 2080 og 3 år lavere i 2100.

Ifølge kommissionens beregninger vil det betyde, at arbejdsudbuddet vil falde med cirka 80.000 personer frem mod år 2100 sammenlignet med det nuværende system.

Derudover lægger kommissionen blandt andet op til:

  • At det skal være muligt at sætte sin ratepension på pause, så man kan fortryde sin pensionering og vende tilbage til arbejdsmarkedet uden en høj modregning.
  • At gøre det mere attraktivt at spare op via den såkaldte aldersopsparing.
  • At pensionsopsparing skal bredes ud til alle. Konkret foreslår kommissionen, at arbejdsgiverne skal indbetale et ekstraordinært ATP-bidrag på 3,3 procent af lønnen for  de titusindvis af lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, som ikke sparer op til pension.
  • At udfase det nedslag i boligbeskatningen, som boligejere over folkepensionsalderen i dag kan få.
  • At udfase det varmetillæg, som nuværende folkepensionister har ret til så længe, de lever. Kommissionen foreslår, at det fra 2027 skal være slut for nye pensionister.
  • At der gives ekstra fradrag i den skattepligtige indkomst, når lønmodtagerne betaler ind på deres faste pensionsordninger.
  • At ældrechecken ændres, så den fremover er langt mere målrettet de folkepensionister med de laveste indkomster og formuer. Det betyder konkret, at hvis en pensionist har en kontant formue under den nuværende formuegrænse, men en nettoformue, der er over grænsen, vil ældrechecken fremover kun blive tilbudt som et lån.
GDPR