Sampension: Disse ændringer på pensionsområdet skal du være opmærksom på i 2022

Anne-Louise_Lindkvist_Markeds_og_kunder__dgivningschef_Sampension__2_
Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

Det er nok ikke det første, man tænker på efter nytår. Men der er god grund til at bruge lidt tid på pensionen her i starten af det nye år. 2022 byder nemlig på flere nye væsentlige regler og muligheder, som bl.a. kan få betydning for, hvornår man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

LÆS OGSÅ: 800.000 danskere har truffet særligt valg for deres arbejdsliv: Det kan få konsekvenser for deres pension

F.eks. er folkepensionsalderen fra 1. januar steget på ny – denne gang til 67 år. Det kan bl.a. betyde, at man måske først kan gå senere på pension, end man oprindelig havde planlagt. Her skal man så overveje, om man ønsker at følge den forhøjede folkepensionsalder, eller om man skal prøve at finde alternative veje til at trække sig tidligere.

Hvis man ikke ønsker at følge sin folkepensionsalder, men i stedet vil trække sig tidligere, er der fra årsskiftet kommet en ny mulighed i form af tidlig pension. Det er der grund til at holde sig for øje og særligt, hvis man også er med i efterlønsordningen. For er man berettiget til begge ordninger, giver det god mening at undersøge, hvilken ordning der bedst kan betale sig.

Når det gælder efterlønsordningen, er det desuden værd at bemærke, at man i første halvår i år kan få sine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis man ikke har opnået sin efterlønsalder 1. januar 2022 og heller ikke ønsker at benytte sig af ordningen. Det er der generelt grund til at have fokus på, hvis man er med i efterlønsordningen – og særligt hvis man også har mulighed for at gå på tidlig pension. Man skal dog også være opmærksom på, at hvis man vælger at få efterlønsbidraget udbetalt, så melder man sig samtidig ud af efterlønsordningen. Det indebærer, at man hverken kan få efterløn, optjene arbejdstimer til den skattefri præmie eller gøre brug af kommunens ordninger for seniorjob og fleksydelse.

LÆS OGSÅ: Disse førtids- og folkepensionister kan slippe for modregning

Har man passeret folkepensionsalderen og ønsker at arbejde videre i 2022, så skal man være opmærksom på, at man også i år kan få en skattefri seniorpræmie - både for det første og det andet år, man arbejder efter folkepensionsalderen.

Af øvrige ændringer på pensionsområdet kan nævnes, at den nye finanslov for 2022 indebærer, at pensionister ikke får modregnet indtægterne fra eventuelt ekstra corona-vagter i sygehusvæsmodregning
enet i løbet af 2022 i pensionen. Det samme gælder, hvis deres ægtefælle eller samlever siger ja til ekstra corona-arbejde. For efterlønsmodtagere indebærer det, at man ikke bliver modregnet i efterlønnen, hvis man har corona-relateret merarbejde i 2022.

Herudover stiger grænsen for, hvornår man skal betale topskat, til 552.500 kr. i 2022 (efter arbejdsmarkedsbidrag). Her er der grund til at være opmærksom på, om indbetalinger til pension bliver mere fordelagtige. Det er tilfældet, hvis man betaler topskat af sin løn i dag, men ikke skal betale topskat af pensionsudbetalingerne.

Ift. pensionsindbetalinger kan man i 2022 indbetale op til 59.200 kr. på en ratepension med fuldt fradrag. Også indbetalinger til livsvarig pension er fradragsberettigede, og her er der intet loft over, hvor meget man kan indbetale, hvis indbetalingen bliver betalt via sin arbejdsgiver. Indbetaling til en aldersopsparing er ikke fradragsberettigede, men udbetalingerne er til gengæld skattefri. Man kan indbetale 5.500 kr. på en aldersopsparing i 2022 – og har man højst 5 år til folkepensionsalderen, kan man i de fleste tilfælde indbetale 54.200 kr. til en aldersopsparing i det nye år. I 2022 får man desuden et ekstra ligningsmæssigt fradrag af pensionsindbetalinger op til 75.600 kr. Har man mindre end 15 år til folkepensionsalderen, er det ekstra fradrag på 32 pct., indtil da 12 pct.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR