Sommerserie:
Særligt én partileder har ifølge HK's formand stået stærkt siden valget

Anja_C_Jensen_forbundsformand_HK_Pressefoto_1920_px_tre_to
Foto: HK, pressefoto
Sommerserie: Syv spørgsmål og svar

Sommerferien er over os. I den anledning har A4 Aktuelt givet ordet til en række samfundsaktører. De svarer på spørgsmål, som ser tilbage på det politiske halvår, der er gået siden folketingsvalget, og peger samtidig på de vigtigste dagsordener, når vi vender tilbage fra sommerferien.

Hvad er det bedste og værste SVM-regeringen har foretaget sig?

"Det værste SVM-regeringen har gjort – indtil videre - er tyveriet af store bededag, som rammer lønmodtagerne og deres familier. At træffe dén beslutning uden at inddrage arbejdsmarkedets parter, var et uhørt frontal-angreb på den danske model. Og det fra en regering, der samtidig taler om en permanent trepartsinstitution – det harmonerer ikke helt."

"Vores arbejdsmarkedsmodel er en af de grundpiller i vores samfund, der gør det stabilt og produktivt og én, som vi egentlig havde et billede af, at alle danske politikere ville stå vagt om. Det er klart, at det udløste en meget bred folkelig modstand. Nu viser det sig så, at dansk økonomi slet ikke er i den krise, som de påstod – og det får beslutningen til at være helt unødvendig og endnu mere uforståelig."

LÆS OGSÅ: Fagforbund vil forhandle om store bededag i 2025

"Jeg har lyst til at sige, at vi forhåbentlig stadig har det bedste til gode. Der er mange fornuftige elementer i regeringsgrundlaget, som vi nu må se frem til bliver foldet ud og understøttet af finansiering. For eksempel er jeg optimistisk ved løfterne om en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne. Den slags har vi hørt meget af i tidens løb, men det er positivt, at det står der, og vi ser også tegn på, at der kommer penge med."

"I HK har vi også en helt gennemgående mærkesag i, at alle skal kunne uddanne sig og opkvalificere sig gennem hele arbejdslivet, så man ikke er låst fast af det uddannelsesvalg, man måske tog – eller ikke tog - som ung. Det kræver, at staten træder et skridt frem og er med til at finansiere, at vores vigtigste råstyrke i dette land er vores viden – og den skal hele tiden holdes ved lige."

Hvad er det bedste og værste oppositionspartierne har foretaget sig siden valget?

"Jeg oplever flere gode takter fra oppositionen. Fra et stærkt fokus på seniorer på arbejdsmarkedet og værdig tilbagetrækning hos DF til en markant afstandtagen til regeringens kandidatreform fra Enhedslisten. Og så er SF trådt meget tydeligt og klædeligt frem som lønmodtagerparti. Det ses blandt andet i deres seneste stressudspil, hvor der peges på helt nødvendige tiltag i forhold beskyttelse af lønmodtagere. Og så må jeg jo glæde mig over, at oppositionen formåede at samle sig overordentlig bredt i modstanden mod afskaffelsen af store bededag, også selvom det viste sig ikke at ændre regeringens holdning."

LÆS OGSÅ: Regeringens nedtur sender SF til landsmøde med stor opbakning

"Det værste ... der er nu også en del, da oppositionen som sagt dækker et bredt spekter af holdninger, men jeg vil gerne pege på de helt uholdbare ytringer/debat om at lukke de gule fagforeninger ind i trepartssamarbejdet. Hvis en eventuel permanent trepartsinstitution skal have legitimitet, være arbejdsdygtig og understøtte vores samfundsmodel, skal det selvfølgelig være de reelle og ansvarlige parter på arbejdsmarkedet og i regeringen, der forhandler. Og ja, så er vi meget vågne overfor, at oppositionspartierne lige nu fisker stemmer, så vi kan holde dem  op på deres udmeldinger senere."
 
Hvilken politiker har gjort sig særligt bemærket siden valget?

"Der er mange – både i regeringen og udenfor. Hvis jeg skal nævne én udenfor regeringen, som jeg har haft et godt samarbejde med på det seneste, må det være SF's Pia Olsen Dyhr, som har stået meget stærkt og fået sit parti til at vokse, og SF har for nylig fremlagt et stressudspil, hvor jeg kan finde mange synspunkter, som vi også har i HK. I regeringen er der flere af ministrene, der gør det godt – indenfor rammerne ;-) blandt andet på undervisning og digitalisering."

"Og så glæder jeg mig personligt over, at flere og flere, herunder Socialdemokratiets Thomas Skriver Jensen, har fået øjnene op for, at også de merkantilt erhvervsuddannede, HK’erne, har en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det er en kæmpe mærkesag for mig og for HK at få flere til at forstå."
 
Hvad er dit bedste råd til den kommende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)?

"Det har været en frygtelig turbulent tid for FH, og nu har vi brug for at komme videre frem sammen. Derfor lægger jeg vægt på, at det er en, der kan samle familien. Vi dækker jo et hav af forskellige brancher og arbejdsfunktioner, men har altid kunnet finde ud af at stå sammen, når det gjaldt."

"Det kommer vi også til denne gang. Vi har så meget og så vigtigt arbejde foran os i fagbevægelsen, og vi ER en stor familie. På godt og nogle gange lidt ondt. Vi kommer af det samme udgangspunkt og med grundlæggende fælles værdier og ønsker."

"Så mit bedste råd til en kommende formand er at arbejde videre på at få fundet endnu mere ind til den gode og tillidsfulde relation, som vi har i vores kerne. Hvor der er plads til kampe og uenigheder, men hvor man aldrig går vred fra bordet."
 
Hvad er dit bedste råd til de danske arbejdsgivere?

"At de ikke skal være så kræsne. Ja, vi skal hele tiden være opmærksomme på at sikre tilstrækkelig og dygtig arbejdskraft, men vi har stadig unge, der får besked på at få mere erfaring, når de søger job, og de meget voksne, der ikke får jobbet, fordi har for meget erfaring ... samtidig har vi eksempelvis 43.000 unge, som hverken er i job eller i uddannelse. Nogle af dem passer måske ikke lige ned i den idealskabelon, som opslaget er formet efter, men langt de fleste mennesker vokser med opgaven, hvis de får en fair chance."
 
Hvilken offentlig faggruppe mener du bør have størst andel i regeringens lønløft? (pædagog, sosu, sygeplejersker, kontoransatte etc.)

"Det vigtigste for mig i denne debat er faktisk at understrege, at der ikke er én faggruppe, der løfter alting alene. Vi har brug for hinanden og alle kompetencer skal i spil for at få en arbejdsplads til at fungere. Der er adskillige faggrupper i det offentlige, som hver dag yder en meget stor indsats og fortjener både vores anerkendelse og respekt og gode og attraktive løn- OG arbejdsvilkår."

LÆS OGSÅ: Regeringen kræver indrømmelser fra fagbevægelsen som betaling for lønløft af offentligt ansatte

"Jeg kommer ikke til at lave en liste, men som formand for HK vil jeg naturligvis være opmærksom på, at den offentlige sektors sammenhængskraft også beror på dygtige HK’ere, som ofte binder det hele sammen. Men den konkrete forhandling vil jeg overlade til mine dygtige kollegaer ved bordet."
 
Ville du anbefale dit barn at tage en erhvervsuddannelse?

"Jeg ikke bare ville, jeg HAR talt meget om erhvervsuddannelser med mine børn og åbnet deres øjne for forskellige muligheder. De har derefter truffet deres egne valg, og mere kan man ikke bede om, som forælder. Men jeg kan dog indskyde, at jeg selv startede med en studentereksamen og derefter fandt vejen til en erhvervsuddannelse, så alt håb er ikke ude."