Sygefravær for ældre med hårdt arbejde stikker af:
- Det er jo ikke fordi de er mere forkølede

JohanHviid
Der er akut brug for forbedringer af ældres arbejdsmiljø, mener professor Johan Hviid Andersen. Foto: Region Midtjylland
7. sep. 2020 15.55
Ældre danskere med hårdt fysisk arbejde har i gennemsnit en uges mere sygefravær end andre, viser ny rapport. Arbejdsmediciner peger på, at skavanker ofte skyldes eller bliver forværret af nedslidende arbejde.

Håndværkere, fabriksarbejdere, sosu-assistenter eller massører. 

Ældre ansatte med job som disse vil som regel være godt trætte i kroppen, når arbejdsdagen er slut. 

Nu tyder ny forskning på, at de tilsyneladende også har flere sygedage end deres nabo, der bruger arbejdstiden på kontoret. 

En ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 50- til 59-årige danskere med fysisk krævende arbejde i gennemsnit var syge en arbejdsuge mere om året i 2017, sammenlignet med brancher, der ikke er fysisk nedslidende. 

Rapporten baserer sig på de seneste data fra Danmarks Statistiks fraværsregister og undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred, som det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretager hvert andet år.

Ifølge Jakob Hjort Bønløkke, overlæge ved arbejdsmedicin på Aalborg Universitetshospital, flugter rapporten med tilstanden hos en del af de patienter, han behandler.

- De har tit lange sygdomsforløb bag sig. Det er jo ikke fordi, at er de mere forkølede, siger Jakob Hjort Bønløkke.

- De fleste har langvarige skavanker, som enten skyldes mange års hårdt fysisk arbejde, eller som er blevet værre på grund af det arbejde, de har udført, forklarer overlægen. 

Professor: Trist, men ikke overraskende

Af rapporten fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fremgår det, at 50- til 59-årige med fysisk hårdt arbejde i gennemsnit havde 15 sygedage om året i 2017. 

For ansatte i samme aldersgruppe uden fysisk belastende arbejde lå tallet på gennemsnitligt 9 sygedage om året. 

Det svarer til, at de ansatte er syge i henholdsvis 6,2 pct og 3,8 pct. af deres arbejdstid. 

Ifølge Johan Hviid Andersen, professor ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning kan den høje forskel i sygefraværet blandt andet skyldes, at ældre ansatte i fysisk krævende brancher ofte forventes at arbejde i samme tempo som deres yngre kollegaer.

- Det kan deres krop ikke holde til. Men i stedet for at sige fra, så spiser de nogle piller og går på arbejde alligevel. Når deres arme, skuldre og knæ på et tidspunkt går i stykker, så havner de hos sådan en som mig. Det er trist, men desværre meget lidt overraskende, siger Johan Hviid Andersen.

- Derfor ser vi også ofte ældre patienter med en baggrund i fysisk krævende brancher, der ender i lange sygdomsforløb, fordi kroppen i mange år er blevet udsat for en alt for hård belastning, forklarer professoren.  

Tidlig pension løser ikke problemet

Ifølge professoren er der brug for "en gennemgribende ændring" af arbejdsmiljøet for ældre ansatte i fysisk krævende brancher, hvis forskellen i antallet af sygedage skal bringes ned. 

Han advarer om, at den aktuelle diskussion om tidlig tilbagetrækning ikke må blive en undskyldning for at sylte forbedringer af arbejdsmiljøet for seniorer. 

-  Hvis vi vil undgå at se på de samme tal om tyve år, så bliver vi nødt til at tage fat om nældens rod, og lave nogle meget brede ordninger, der giver ældre mulighed for at skrue ned for deres arbejdstid, eller blive efteruddannet til mere skånsomme opgaver, mener Johan Hviid Andersen. 

- Det er et langt sejt træk. Men det vil i sidste ende være langt mere produktivt end for eksempel at diskutere, om den ene eller den anden gruppe skal gå et eller to år tidligere på pension. Faktum er, at de her problemer opstår længe før pensionsalderen. Og der er vel ikke nogen, der forestiller sig, at vi skal til at pensionere tømrere og murere som 55-årige, spørger professoren retorisk. 

Lettere at træffe sunde valg på kontoret

I fagforbundet 3F mener næstformand Tina Christensen, at der er brug for akutte forbedringer af arbejdsmiljøet for ældre med hårdt fysisk arbejde.

Hun kalder dog også det høje sygefravær blandt seniorer med fysisk belastende job for "endnu et godt argument" for at indføre en ret til tidlig pension, som regeringen har foreslået.

- Mange af vores medlemmer er blandt dem, der har de allermest slidende arbejdsdage. Det er kun rimeligt, at de får mulighed for at trække sig tilbage, før deres arbejde gør dem syge eller slider dem ned, siger Tina Christensen. 

Men problemerne opstår jo angiveligt længe før pensionsalderen. Så det hjælper vel ikke, at man kan gå på tidlig pension som 63-årig, hvis man allerede døjer med meget sygefravær som 55-årig?

- Nej, og tidlig pension kan heller ikke stå alene. Vi skal blandt andet også gøre op med den fundamentale ulighed, der ligger i, at ansatte med fysisk hårde job er langt mere udsatte, hvis de render ind i fysiske skavanker på arbejdspladsen, siger Tina Christensen. 

- Hvis du som kontoransat får ondt i ryggen, så kan du tage en hjemmearbejdsdag eller besøge fysioterapeuten i frokostpausen. Det er noget sværere, hvis du arbejder på en byggeplads, hvor der skal lægges tusind mursten, inden arbejdsdagen er omme, påpeger næstformanden.