Rigid lovgivning risikerer at kaste unge med særlige behov i restgruppen

Tobias
Tobias Pohl risikerer at må droppe sin uddannelse, fordi lovgivningen trods hans hjernetumor ikke tillader ham at gå på nedsat tid. Foto: Foto: Martin Juhl
De nuværende regler for erhvervsuddannelser umuliggør, at elever kan komme på nedsat tid, selvom det kan lade sig gøre i det almene gymnasium. Lovgivningen betyder, at mange unge "til evig tid er dømt til overførselsindkomster", advarer formanden for Danske Handicaporganisationer.

“Det er det her, jeg brænder for. Og jeg tænker ikke, det er så meget, jeg beder om.”

Ordene kommer fra 18-årige Tobias Pohl.

Efter folkeskolen startede han på EUX Gastro Science på Hotel- og Restaurantskolen, hvor han har gået i halvandet år og netop har afsluttet et praktikforløb hos gourmetrestauranten The Pescetarian.

Men den nuværende lovgivning spænder ben for Tobias Pohl, der muligvis er nødt til at droppe sin uddannelse og sin drøm på grund af en hjernetumor, der blev fundet, da han blot var syv år gammel.

For i modsætning til eksempelvis det almene gymnasium kan man på erhvervsuddannelser og på EUX (den erhvervsfaglige studentereksamen) ikke komme på nedsat tid.

Hjernetumoren har resulteret i fire store operationer for Tobias Pohl, og med dem er også fulgt mærkbare funktionsnedsættelser i hans hverdag.

Eksempelvis har Tobias Pohl i dag ingen hypofysefunktion, hvilket gør, at hans krop ikke naturligt danner hormoner.

"Jeg tager alle mine hormoner medicinsk, hvilket også gør en simpel halsbetændelse eller influenza meget kompliceret, fordi så svinger mine hormoner helt ud af balance," siger Tobias Pohl.

Samtidig lider Tobias Pohl af hovedpine, kronisk træthed og tunnelsyn, der gør, at han ser ud igennem, hvad der svarer til et sugerørshul på hvert øje.

"Derudover er jeg kronisk hjerneskadet, hvilket gør, at jeg har cirka tre-fire timers energi om dagen til alt - det vil sige både at passe uddannelse, fritidsliv, transport, sport og hospitalsbesøg," siger Tobias Pohl.

Mange med samme problem

De mange udfordringer, som Tobias Pohl har, og den manglende fleksibilitet i lovgivningen betyder, at han risikerer at ende i den såkaldte restgruppe.

Det er de cirka 45.000 unge i Danmark uden job og uddannelse, som statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale har kaldt for SVM-regeringens "vigtigste opgave".

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at unge med handicap udgør 40 procent af den samlede andel i restgruppen.

Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer (DH), som er det fælles talerør for 35 forskellige handicaporganisationer i Danmark, kalder historien om Tobias Pohl for et billede på et massivt problem.

"Det er jo et udtryk for, at der mangler den fleksibilitet, der skal til for, at man kan få alle unge igennem uddannelsessystemet. Også unge med handicap," siger Thorkild Olesen.

"Risikoen er jo, at en ung mand som Tobias, som har nogle evner, men bare har brug for lidt mere tid, ender som en af de unge med et handicap uden en uddannelse og uden job og dermed til evig tid dømt til overførselsindkomster. Det er jo det, samfundet gerne vil undgå, så derfor er man også nødt til at have nogle mere fleksible ungdomsuddannelser," lyder det fra formanden for DH.

Nødvendighed med nedsat tid

Naturvidenskab og gastronomi har altid interesseret Tobias Pohl, og netop den kombination kan han få med Gastro Science-uddannelsen på EUX.

"Det er en super fed uddannelse, fordi vi har både en masse med gastronomi, og man får et svendebrev, men man får også en studentereksamen. Det er den kombi, jeg synes, der er rigtig fed," lyder det fra Tobias Pohl.

Det første år på uddannelsen pressede han sig selv til at gennemføre på normeret tid. Han fik gode karakterer, men det resulterede med hans egne ord i, at han "crashede og blev syg i godt og vel to måneder".

På Hotel- og Restaurantskolen er de glade for Tobias Pohl. A4 Aktuelt har talt med Søren Haugaard Engel, der er afdelingsleder på Gastro Science på EUX, og han fortæller, at man fra skolens side har lavet et udkast til, hvordan uddannelsen kunne bygges op på nedsat tid for Tobias Pohl.

Mia Birk Hansen, Tobias Pohls mor, har ad flere omgange været i kontakt med Børne- og Undervisningsministeriet for at forhøre sig om muligheden for at få forlænget sin søns uddannelsestid. Hun har sendt ministeriet både udkastet til en mulig opbygning af uddannelsen for sin søn samt lægevurderinger, der fastslår, at Tobias Pohl ikke kan klare en uddannelse eller arbejde på fuld tid.

Beskeden fra ministeriet har dog været, at det ikke kan lade sig gøre for Tobias Pohl at få forlænget sin studietid, da loven ikke omfatter den mulighed for erhvervsuddannelserne.

Men på de almene gymnasiale uddannelser er reglerne anderledes. Ifølge ministeriet selv kan man eksempelvis gennemføre "en treårig gymnasial uddannelse over fire år".

A4 Aktuelt har set dokumentation for korrespondancerne med ministeriet og har samtidig set dokumentation fra Hjerneskadecenter Virum og Rigshospitalet, der beskriver Tobias Pohls handicap.

Lægerne er ikke i tvivl om, at Tobias Pohl - trods sine udfordringer - vil kunne gennemføre en uddannelse med de rette rammer.

"Det er vores klare vurdering, at Tobias vil være i stand til at gennemføre en uddannelse/varetage et arbejde, hvis han tilbydes den rette støtte, og man i samarbejde med Tobias hjælper med at strukturere en dag, som tager hensyn til hans særlige udfordringer," står der blandt andet i erklæringen fra Rigshospitalet.

Forsøgsordning hjælper intet

I et skriftligt svar til A4 Aktuelt skriver børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye, at samfundet svigter, hvis ikke der er plads til alle unge i uddannelsessystemet.

"Det må aldrig være systemet, der spænder ben for unge, som gerne vil, men som måske ikke helt passer ind i samfundets kasser. De unge skal mødes af et system, der tror på dem, og som vil dem. Hvor der er de rammer og den fleksibilitet, der skal til for, at de kan forfølge deres drømme," skriver ministeren.

Det lyder videre, at man siden 2022 har haft et toårigt forsøg, hvor elever med funktionsnedsættelser har kunnet forlænge grundforløbets anden del med op til 50 procent.

Det ville dog kun svare til en niendedel af Tobias Pohls samlede uddannelse, og derfor er det ikke en løsning, der reelt giver nogen mening for ham, siger Tobias Pohls mor, Mia Birk Hansen.

"Hvordan kan man på nogen måde tro, at det skulle hjælpe elever med funktionsnedsættelse, at man kan forlænge ét ud af ni semestre? Det kan være fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan ikke se, hvilke unge med kronisk sygdom eller handicap, der får hjælp af det. De har jo brug for støtten hele vejen igennem. Tobias bliver mødt af et system, der meget klart fortæller ham, at han ikke kan bruges på grund af hans sygdom, og derfor knuser de en ung mand med drømme, ambitioner og evner" lyder det fra Mia Birk Hansen, der samtidig pointerer, at de ikke hørte noget om forsøgsordningen, da hendes søn gik på grundforløbets anden del.

Ministeren slutter sit skriftlige svar af med at understrege, at ministeriet er ved at vurdere, om de nuværende regler indeholder den nødvendige fleksibilitet, "så vi sikrer, at der er plads til alle på vores erhvervsuddannelser."

Ros fra køkkenchefen

Tobias Pohls læreplads, gourmetrestauranten The Pescetarian, har været utroligt glad for ham, og her kan de se hans talent for madlavning og gastronomi.

"Det er jo nogle kæmpe ting, han døjer med. Men den vilje og den arbejdsiver, som han har, den er meget sjælden. Det har jeg kæmpe respekt for," siger køkkenchefen på The Pescetarian, Maximilian Müller.

På restauranten har man været fleksibel, og derfor arbejder Tobias Pohl kun to gange om ugen. Restauranten vil samtidig også gerne forlænge hans læretid, men har svært ved det fordi lovgivningen, som ikke giver mulighed for nedsat tid, betyder, at restauranten ikke kan få refusion for den tid, som Tobias Pohl ikke kan arbejde.

Tilbage på skolebænken

Fra januar skal Tobias Pohl tilbage på skolen og dermed også tilbage på fuld tid. Og det bekymrer ham.

"Jeg synes, det er stressende at skulle starte på fuld tid på skolen til januar. Jeg har ikke energi til det, fordi jeg er kronisk syg," siger Tobias Pohl.

På det seneste skoleforløb var han nødt til at opjustere sin medicin.

"Fordi jeg har været så stresset i skolen, så bare for at kunne komme af sted hver morgen, har jeg haft brug for at tage ekstra hydrokortison og tage ekstra smertestillende og kvalmestillende for at kunne klare dagene," siger han.

Den ekstra medicin har samtidig betydet, at hans lever har taget skade.

"Det seneste år har jeg fået forhøjet levertal, så det er jeg ved at blive udredt for også. Man kan se på mine blodprøver, at det er begyndt i slutningen af 2021, og så er det bare steget og steget igennem 2022, fordi jeg er begyndt at tage flere og flere piller, medicin og hormoner, og det kan leveren ikke klare," siger Tobias Pohl.

Tror du ikke uanset hvad, at det bliver svært for dig at finde et arbejde som kok, når du skal arbejde på nedsat tid, hvis du gennemfører din uddannelse?

"Det er selvfølgelig rigtigt, men her (på The Pescetarian, red.) har de i hvert fald kunnet være fleksible. Jobcenteret har også sagt til mig, at hvis det handlede om et job og ikke min uddannelse, så var alt meget lettere. Så kunne jeg sagtens få bevilliget flexjob. De har masser af løsninger, når man bare skal have et job, men ikke i forhold til uddannelse," siger Tobias Pohl.

Han håber, at der i sidste ende kan findes en løsning, så han trods sine udfordringer også kan gennemføre en uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet.

"Jeg synes, at det ville være ærgerligt, hvis jeg var nødt til at droppe ud og finde på noget andet, når det ligesom er det her, jeg vil og er god til. Jeg skal blot på nedsat tid. Det er i princippet bare en godkendelse."

GDPR