Top 10: Kommuner med flest gule og røde smileys

Danmarkskort-medium_32
Kommunale arbejdspladser modtager smileys fra Arbejdstilsynet
Her er kommunerne, der har fået flest gule og røde smileys fra Arbejdstilsynet inden for de seneste to uger.

Aarhus Kommune og Kalundborg Kommune har flest gule og røde smileys fra Arbejdstilsynet. Det viser en opgørelse fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker over de seneste to uger.

Derefter følger en række kommuner med lige mange afgørelser. Opgørelsen tæller kun afgørelser givet til kommunale arbejdspladser i kommunerne.

Kommuner med flest smileys


Her er top 10 over kommuner med flest røde og gule smileys til kommunale arbejdspladser. Opgørelsen er opgjort den 2. september 2021.

  1. Aarhus Kommune med 2 gule smileys (1 døgninstitutioner for personer med psykiske handicap og 1 kombinerede serviceydelser)
  2. Kalundborg Kommune med 2 gule smileys (1 sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. og 1 døgninstitutioner for personer med psykiske handicap)
  3. Brøndby Kommune med 1 rød smiley (1 behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede)
  4. Esbjerg Kommune med 1 rød smiley (1 administration af og bidrag til erhvervsfremme)
  5. Assens Kommune med 1 gul smiley (1 aldersintegrerede institutioner)
  6. Faaborg-Midtfyn Kommune med 1 gul smiley (1 hjemmehjælp)
  7. Fredensborg Kommune med 1 gul smiley (1 børnehaver)
  8. Frederiksberg Kommune med 1 gul smiley (1 skolefritidsordninger og fritidshjem)
  9. Furesø Kommune med 1 gul smiley (1 generelle offentlige tjenester)
  10. Guldborgsund Kommune med 1 gul smiley (1 folkeskoler o.lign.)


Bemærk at rækkefølgen på dem med lige mange afgørelser er tilfældig.

I løbet af de seneste 2 uger er det blevet til i alt 22 smileys fordelt på 20 kommuner og i alt 25 afgørelser, hvor 20 smileys har været gule og 2 røde.

Arbejdspladser får gule og røde smileys, hvis de har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen og fået en afgørelse fra Arbejdstilsynet. En afgørelse fra tilsynet kan bl.a. være et påbud, kompetencepåbud eller strakspåbud, hvor en arbejdsplads bliver bedt om at udbedre et eller flere problemer i arbejdsmiljøet straks eller inden for en tidsfrist.

Top 10-listen er ikke vægtet i forhold til antallet af ansatte i kommunerne. Det betyder, at de største kommuner med flest ansatte sandsynligvis vil præge de øverste placeringer på listen.

Listen viser det samlede antal af både gule og røde smileys, de respektive kommuner har fået fra Arbejdstilsynet.

Note: Når en P-enhed (arbejdsplads) i en kommune modtager en ny afgørelse (påbud mm.) fra Arbejdstilsynet og har en eller flere afgørelser fra tidligere, bliver de tidligere afgørelser genregistreret med samme dato som den nye. Derfor kan en kommune godt stå registreret for flere afgørelser, selvom den eksempelvis kun har fået én sidst.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis du oplever fejl, eller andre uregelmæssigheder i artiklen, må du gerne kontakte redaktør Jonas Sivkær Pettersen på [email protected].

Artiklens metode


Hver nat tjekker datavirksomheden Kaas & Mulvad oversigten over røde og gule smileys på Arbejdstilsynets hjemmeside og gemmer oplysningerne.
Denne artikel består af data fra de seneste to uger. En organisation (med ét cvr-nummer) kan have flere arbejdssteder (hver med et p-nummer), og hvert p-nummer kan få flere besøg med flere tildelinger af smiley.

For hver smiley-tildeling oplyser Arbejdstilsynet et eller flere grundlag. Får en organisation en gul eller rød smiley, kan der være flere grundlag for at tildele en sådan smiley. I praksis kan man således både tælle virksomheder, arbejdssteder, smileys og grundlag for smileys.

I optællingen registrerer vi ethvert grundlag for gule og røde smileys for hver virksomhed og hvert arbejdssted. Enslydende grundlag for smileys tæller kun med en gang, når vi optæller det samlede antal af grundlag for gule og røde smileys. Har Arbejdstilsynet besøgt en virksomhed flere gange, tæller smileys fra hvert besøg med.

Virksomheden IC Robotic har monitoreret og bearbejdet dataen i denne artikel og automatisk udarbejdet teksten.
GDPR