Sådan fandt vi den danske models 100 mest magtfulde

Top_100_hvid_baggrund2
MAGTENS TOP 100: Mød panelet, som står bag vurderingen af de 100 mest magtfulde i den danske model, og læs om metoden bag undersøgelsen.

Hvem er de mest magtfulde personer i den danske model?

Det kan A4 Medier løfte sløret for i 'Magtens top 100: Den danske model'. En årligt tilbagevendende liste, der viser, hvilke aktører der har allermest indflydelse på indretningen og organiseringen af det danske arbejdsmarked.

SE LISTEN: Magtens top 100 - den danske model

Forneden kan du læse, hvordan aktørene er blevet udvalgt, bedømt og i sidste ende rangeret på en top 100-liste.

Panelet

A4 Medier har nedsat et ekspertpanel, som hver især og hver for sig har stået for bedømmelsen af i alt 413 personer. Paneldeltagerne har ikke bedømt sig selv eller personer, hvor de har følt sig inhabile.

Aktørerne

Aktørerne er blevet udvalgt af redaktionen på A4 Medier i sparring med flere af paneldeltagerne. Det er dog alene A4 Medier, der bærer ansvaret for, hvem der er - og ikke er - blevet udvalgt til bedømmelse.

Listen består af aktører, som fortsat havde formelle stillinger inden for den danske model, da undersøgelsen blev sat i gang, og panelet er blevet bedt om at bedømme aktørerne efter den stilling, de beklædte ved undersøgelsens begyndelse.

Undersøgelsen blev gennemført ad to omgange: den første fra 28. november 2023 til 11. december 2023. Den anden fra 14. december 2023 til primo januar 2024. Anden omgang var en opsamling af de aktører, som panelet mente var blevet overset i første omgang.

Listen er for 2023, og paneldeltagerne er blevet bedt om at lave bedømmelserne med blik for kalenderåret 2023.

Den danske model

Den danske model dækker i undersøgelsen over det danske arbejdsmarkeds organisering i bredeste forstand.

Der er altså ikke alene tale om arbejdsmarkedets parter og regeringen, men også aktører i og uden for organisationer - såvel private som offentlige - der i større eller mindre grad kan påvirke indretningen af og pengestrømmene i det danske arbejdsmarked.

Panelet er derfor eksempelvis blevet bedt om at vurdere alle parametre inden for rammen af den danske model. Manglende resultater eller lav troværdighed eller vice versa i andre arenaer har paneldeltagerne efter bedste evne skullet se bort fra.

Parametrene

Aktørerne er blevet vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest, og 1 er lavest. De er blevet vurderet på følgende fem parametre:

1. Formel position

I hvor høj grad giver personens stilling mulighed for at få indflydelse på den danske model?

2. Intern styrke

I hvor høj grad formår personen at bruge sin formelle position til at påvirke arbejdet i den danske model?

3. Resultater

I hvor høj grad har personen formået at skabe resultater?

4. Offentlig gennemslagskraft

I hvor høj grad formår personen at sætte offentlige dagsordener?

5. Troværdighed

I hvor høj grad har personen troværdighed og respekt inden for sit fagområde?

GDPR