Faderen til de danske arbejdsmarkedspensioner stopper som direktør efter mere end 30 år

20220615-155159-4-1920x1279we
Torben Möger Pedersen har siden 1992 været direktør i PensionDanmark, men 1. oktober stopper han på posten. Foto: Mathias Svold/Ritzau Scanpix
PORTRÆT: Torben Möger Pedersen var den første medarbejder og direktør i PensionDanmark, som har skabt systemet for danske arbejdsmarkedspensioner. Et foretagende, der tager sit udspring i trepartsaftalen om 'Fælleserklæringen' fra 1987.

Det er en af de helt tunge topchefer, der nu trækker stikket og mere eller mindre forlader rampelyset.

"Enden på en æra," lyder det fra tidligere 3F-formand Poul Erik Skov Christensen.

Og det er da også noget af en epoke, der til efteråret slutter.

Søndag aften blev det meldt ud, at Torben Möger Pedersen 1. oktober stopper som administrerende direktør i PensionDanmark, der er Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab.

Han var selskabets første ansatte og direktør, da PensionDanmark blev stiftet i 1992. Dermed har han i mere end 30 år stået i spidsen for selskabet, der i dag har omkring 815.000 medlemmer og samtidig råder over en samlet formue på 310 milliarder kroner.

Det var som konsekvens af ‘fattigfirsernes’ økonomiske nedgang, at arbejdsmarkedets parter og den daværende Schlüter-regering i 1987 indgik en trepartsaftale, som skulle rette op på den skrantende økonomi. Torben Möger Pedersen var dengang økonom i SiD - som siden blev en del af 3F - og han var en del af forhandlingerne, som mundede ud i, hvad der i dag er kendt som ‘Fælleserklæringen’.

Noget af det, der blandt andet kom ud af denne trepartsaftale, var indførelsen af obligatoriske arbejdsmarkedspensioner, hvilket fagbevægelsen havde ønsket sig.

"Det var jo ret epokegørende, fordi det stoppede mange års løn-pris-spiral," siger Torben Möger Pedersen i dag, da A4 Aktuelt taler med ham.

Med aftalen løste man ifølge Torben Möger Pedersen tre problemer. For det første kunne man afskaffe risikoen for, at de almindelige lønmodtagere endte som fattige pensionister.

"Dengang kunne en almindelig LO-arbejder se frem til en indkomst som pensionist på helt ned mod 40 procent af sin tidligere indkomst. Nu kan man se frem til en indkomst som pensionist på op mod 70 procent, og fremadrettet vil det stige yderligere mod 80 procent," siger han.

For det andet fik man øget den private opsparing, hvilket var medvirkende til at få vendt underskuddet på betalingsbalancen, som havde præget dansk økonomi siden begyndelsen af 1960'erne.

Og for det tredje fik man opbygget et pensionssystem, der med Torben Möger Pedersens egne ord har ført til "de nok mest bæredygtige offentlige finanser i Europa".

"Pensionister betaler skat af deres private pensioner, og den skat er med til i meget stort omfang at finansiere de offentlige udgifter, som de giver anledning til; altså folkepensioner og sundhedsudgifter."

"Nej tak" fra etablerede pensionskasser

Det blev den dengang 32-årige Torben Möger Pedersen, der kom til at stå i spidsen for at opbygge systemet for arbejdsmarkedspensioner.

"Jeg startede med at besøge PFA og så havde jeg et møde med det, der dengang hed Statsanstalten for Livsforsikring (i dag Danica Pension, red). Og jeg mødtes også med det, der hed Kommunernes Pension (i dag Sampension, red). Jeg spurgte dem alle, om de kunne hjælpe med at få det her system for arbejdsmarkedspensioner op at stå. Men da de hørte, at det drejede sig om store grupper af ufaglærte og faglærte lønmodtagere, som man forventede ville have en stor risiko for at blive invalide med meget små bidrag, så sagde de alle pænt nej tak. Så vi måtte jo gøre det selv," husker Torben Möger Pedersen tilbage.

Som sagt, så gjort, og således blev Torben Möger Pedersen både den første ansatte og første direktør for PKS Pension, som senere blev til PensionDanmark.

Omdiskuterede investeringer

Det er en række fagforbund og arbejdsgiverorganisationer, der i forening ejer PensionDanmark.

Den tidligere 3F-formand Poul Erik Skov Christensen, der samtidig var bestyrelsesformand for PensionDanmark siden stiftelsen i 1992 til 2014, understreger, at Torben Möger Pedersen har haft en stor betydning for skabelsen og udviklingen af systemet for danske arbejdsmarkedspensioner.

"Torben er meget innovativ som leder, og han er god til at se nye muligheder," lyder det fra den tidligere 3F-formand.

Igennem de 30 år er pensionskassen vokset til i dag at være det største arbejdsmarkedspensionsselskab, som i dag forvalter en formue på 310 milliarder kroner og har en portefølje på knap 1.000 børsnoterede aktier.

Investeringsstrategien har dog til tider også medført kritik. Især har flere medier dykket ned i, at PensionDanmark, som har tætte bånd til fagbevægelsen, i dag har investeret aktier i Amazon for 715 millioner kroner. Et selskab, der aktivt modarbejder fagforeningsarbejde blandt sine medarbejdere.

"Vi går i dialog med virksomhederne og hjælper dem med at flytte sig i den rigtige retning. Herunder også Amazon, hvor vi igennem flere år sammen med andre investorer har presset på for på generalforsamlingen at få vedtaget resolutioner, der gør op med Amazons fagforeningsfjendtlige politik," siger Torben Möger Pedersen.

"Amazon har også givet nogle indrømmelser på området. Vi er ikke i mål endnu, men det er jeg sikker på, at vi kommer inden for de nærmeste par år."

Bestyrelsesarbejde venter

Efter 30 år som direktør er det ifølge hovedpersonen selv nu tid til at give stafetten videre.

Torben Möger Pedersen vil fremover bruge mere tid på bestyrelsesarbejde og sin familie.

Poul Erik Skov Christensen er ikke i tvivl om, at Torben Möger Pedersen har haft en enorm betydning for det danske samfund.

"Han har været drivkraften i at sikre opbygningen af PensionDanmark, og det har haft en stor betydning for de danske lønmodtagere. Jeg vil tillade mig at sige det på den måde, at når jeg nu ser tilbage på de mange år, jeg har kendt Torben, og det som PensionDanmark i dag har udviklet sig til, så var det ikke sket uden Torben og den måde, han har arbejdet på," lyder det fra Poul Erik Skov Christensen.

Bestyrelsen i PensionDanmark har igangsat rekrutteringen af en ny administrerende direktør, hvilket ventes at være på plads inden sommerferien.

GDPR