Vi har så meget at prale med, at det ikke er nødvendigt at bruge trusler og andet for at sørge for, at folk bliver organiserede, siger 3F-formand Per Christensen. Foto: 3F Pressefoto.

Formand: "Tillids­repræsentanterne i lufthavnen gør et fuldstændig fantastisk stykke arbejde"

22. sep, 17:24
Lørdag gik startskuddet til kongres i 3F, og formand Per Christensen ville gerne have været balladen om lufthavnsarbejderne foruden. Når vi har så meget at prale med, er det ikke nødvendigt at bruge trusler for at få folk til at organisere sig, siger han. Uddannelsespligt og bedre dagpenge skal have topprioritet de næste tre år.

Håndværkernes, industriarbejdernes, rengøringsassistenternes og lastbilchaufførernes fagforbund 3F tog lørdag hul på seks dages kongres i Aalborg.   

Med mere end en kvart million ufaglærte og faglærte lønmodtagere som medlemmer, er det Danmarks største forbund, som formanden Per Christensen står i spidsen for. I disse uger er 3F i vælten på grund af sagen fra Kastrup Lufthavn, hvor Ekspeditionsarbejdernes Klub i SAS forsøgte at true en vikar til at melde sig ind i 3F og skippe sit medlemskab af Ingeniørforeningen. 

Læs også: Fagbevægelsens efterår: Kongresser, kampvalg og debat om OK20

Og da vikaren afspillede en hemmeligt optaget telefonsamtale, hvor en 3F-tillidsmand råt sagde, at i Kastrup hersker jungleloven, og der findes kun en fagforening, blev truslen topnyhed i diverse medier.  

Risikerer sagen fra lufthaven at overskygge andre emner på 3F-kongres i offentligheden?

- Nej, det tror jeg ikke. Vi skal bare have en god og saglig snak med hinanden om, hvordan vi laver det gode organiseringsarbejde. Vi har lige gennemført en 'Tryk stop'-kampagne for buschauffører, hvor vi har fået over 750 nye medlemmer, og vi har haft en 'Ren respekt'-kampagne for rengøringsassistenter på hospitalerne, hvor vi også får nye medlemmer, siger han. 

Ingen kan have to meninger om, at der er frit fagforeningsvalg.

Ingen kan have to meninger om, at der er frit fagforeningsvalg. Men når borgerlige politikere og medier fortsætter med at drage tvivl om selve retten til at organisere medarbejdere på danske arbejdspladser og bruger en konkret sag til at sværte de tusindvis af dygtige tillidsvalgte og kollegaer, som hver dag gør et fremragende stykke arbejde på 12.000 arbejdspladser, er vi nødt til at reagere skarpt, siger forbundsformanden for 3F, Per Christensen.

Der har i medierne været rejst spørgsmål om lovligheden af, at Ekspeditionsarbejdernes Klub i SAS har beskrevet i sine vedtægter, at alle ekspeditionsarbejdere i SAS skal være medlem af klubben, samt at nyansatte senest den første i måneden efter deres ansættelse skal indmelde sig i 3F Kastrup afdeling. Men vedtægterne er ikke i strid med foreningsfrihedsloven – eller som den hedder: Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet. Det fastslår en juridisk vurdering af spørgsmålet foretaget af Fagbevægelsens Hovedorganisation for 3F.

’Ekspeditionsarbejdernes vedtægter gælder alene for dem, der er medlemmer af foreningen. Ikke for dem, som måtte vælge at stå udenfor. Hvis et medlem ikke overholder en forenings vedtægter, er den eneste sanktion, at man kan blive ekskluderet fra foreningen. Så en bestemmelse om at ”alle” skal være medlemmer af foreningen og af 3F Kastrup er alene en politisk programerklæring, der siger noget om, hvad der er foreningens formål. Den kan ikke rette sig imod de uorganiserede, som måtte stå uden for foreningen,’ lyder vurderingen.

3F er havnet i en shitstorm på grund af sagen i Kastrup. Skulle du som formand have været tidligere ude og banke brancheklubben på plads og tydeligt fastslå, at vi har frit fagforeningsvalg i Danmark?

- Jeg skal ikke banke Kastrup på plads. Min opgave er at sørge for at få vores forbund til at hænge sammen, og de er medlemmer ude i vores Kastrup-afdeling, og tillidsrepræsentanterne i Kastrup lufthavn gør et fuldstændig fantastisk stykke arbejde på en kæmpestor og meget kompleks arbejdsplads. Jeg har så stor respekt for det arbejde, som tillidsfolkene gør også i Kastrup Lufthavn, siger han.

Ville gerne have været sagen foruden 

Per Christensen fremfører, at retten til og arbejdet med at organisere sig, som det er fastslået for 120 år siden i det såkaldte Septemberforlig, skal gøres hver eneste dag og under ofte svære betingelser. 

- Det vi skal diskutere med hinanden er, hvordan vi gør det, og hvordan vi gør os lækre overfor nye medlemmer. Skulle jeg have været hurtigere ude? Jeg var faktisk ude den første dag og påpege, at vi har foreningsfrihedsloven, og at vi skal sørge for at behandle hinanden med respekt, siger han. 

Ville du gerne have været den her sag foruden?

- Ja, det ville jeg.  Jeg tror på, at hvis vi skal overbevise vores medlemmer, skal vi gøre det med rigtig gode argumenter, fastslår han og tilføjer, at han ikke kan komme nærmere ind på sagen i Kastrup, fordi det også er en personalesag.

Dernæst fremhæver formanden, at årsagen til, at bagagearbejderne står stærkt overfor deres arbejdsgiver er dygtigt tillidsmandsarbejde.   

Der er alt for mange, der hiver enkeltsager frem, der betyder, at der bliver talt ondt om fagbevægelsen.
Per Christensen, forbundsformand i 3F.

- Det har jeg altså kæmpe respekt for. Det er vores eneste værn mod dårlige arbejdsvilkår. Det er fællesskab, solidaritet og organisering. Med en lille smutter indimellem er de fantastisk dygtige til det i Kastrup lufthavn, siger han.

I medierne ser man blandt andet stilladsarbejderne på barrikaderne, murersvende tale dunder om uorganiserede og bagagemedarbejderne i Kastrup bruge trusler. Det giver indimellem 3F et image af beton og bøllemetoder. Hvordan har du det med det?  

- Jeg synes, at det er så uretfærdigt. Er der noget, som de faglige klubber gør ude på deres arbejdspladser er det at insistere på fællesskab og solidaritet, hvilket er med til at sikre, at medlemmernes hverdag, løn og arbejdsvilkår hænger sammen.

- Når det er sagt, vil jeg også sige, at vi har så meget at prale med, at det ikke er nødvendigt at bruge trusler og andet for at sørge for, at folk bliver organiserede.  Det er også derfor, at vi stadig har 273.000 medlemmer, der hver måned betaler kontingent. Det er jo ret fantastisk, og jeg er faktisk stolt over det, som klubber og fagforeninger har præsteret, siger han.

Uddannelsespligt 

Det er præcis seks år siden, at den tømrer-uddannede Per Christensen blev valgt som forbundsformand i 3F og afløste Poul Erik Skov Christensen som en af de absolutte nøglespillere i dansk fagbevægelse. I den periode har 3F mistet i omegnen af 35.000 kontingentbetalende medlemmer, men tabet af medlemmer til blandt andet de gule fagforeninger er gradvist blevet mindre.  

Nu har den 62-årige Per Christensen sin plan klar for, hvad 3F skal beskæftige sig med i de næste tre år med ham som frontfigur. Der er ingen modkandidater til formandsposten på kongressen, så han er sikker på genvalg. Men i 2022 er det slut, for så falder han for forbundets aldersgrænse og kan ikke genopstille.

Fakta om 3F-kongressen 

3F holder kongres i Aalborg fra 21. - 26. september 2019. 730 delegerede skal beslutte retningen for 3F frem til 2022. 

3F har 271.000 medlemmer, blandt andet håndværkere, postbude, chauffører, industriarbejdere, lagerarbejdere og rengøringsassistenter. 3F har 65 lokale afdelinger fordelt over hele landet.

Forbundet har seks grupper, hvor af Industrigruppen er den største med godt 92.000 medlemmer. 

Der skal vælges ny formand for Byggegruppen og Den Offentlige Gruppe.  

Temaet for kongressen er 'Gør dig stærkere', og på dagsordenen er blandt andet organisering, tilbagetrækning, uddannelse, dagpengenes udhuling , social dumping og klima. 

Blandt gæstetalerne er statsminister Mette Frederiksen (S) og FH-formand Lizette Risgaard. 

Udover fortsat fokus på organisering skal uddannelse have absolut topprioritet, understreger forbundsformanden.

- Jeg er bekymret over, at folk kan gå ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive, og jeg er bekymret over, at færre tager en erhvervsuddannelse, siger han og betoner, at 3F nu vil gå langt mere offensivt ud og fortælle, at erhvervsuddannelser giver masser af muligheder for både gode job og springbræt til andre uddannelser og karriereveje.

Det bekymrer mig, at 3F’erne ikke står i kø nede ved AMU-centrene og banker på for få videreuddannelse.
Per Christensen, forbundsformand i 3F.

- Uddannelsessnobberiet skal ned på et niveau, hvor det giver mening både for den enkelte og for det danske samfund. I dag får  mange en studentereksamen, som de ikke kan bruge til noget som helst. De unge skal have bedre rådgivning inden valg af ungdomsuddannelse, siger han og vil gerne have højere adgangskrav til gymnasiet.

Ligesom han gerne ser drastiske midler taget i brug i forhold til de unges valg af ungdomsuddannelse, mener Per Christensen også, at der skal tages fat med hård hånd for at få danske lønmodtagere til at uddanne sig løbende.

- Det bekymrer mig, at 3F’erne ikke står i kø nede ved AMU-centrene og banker på for få videreuddannelse, siger han og anfører, at det formentlig er de ufaglærte, der først mister jobbet, hvis konjunkturerne vender.

- Derfor ville det give god mening at efteruddanne sig. Måske skal vi overveje at bruge begreber som uddannelsespligt. Når man har en rettighed i sin overenskomst til at tage uddannelse, ja så skal man tage uddannelse. Vi bliver nødt til at skrue på nogle af de knapper, pointerer Per Christensen og gør klar til at lægge arm med sine medlemmer for at overbevise dem om nødvendigheden af at tage flere kompetencegivende kurser.  

Dagpengene skal være højere

Ambitionen for den nye kongresperiode er også at få forbedret dagpengenes dækningsgrad.

- I dag er dagpengene blevet væk i den offentlige debat, beklager han. 

- Vi vil hele tiden og uafvendeligt sætte dagpengene på dagsordenen og fremhæve, at det er uholdbart, at dagpengene hele tiden bliver udhulet. Det er så vigtigt for trygheden på arbejdsmarkedet, at vi har et dagpengesystem, der hænger fornuftigt sammen, fastslår 3F-formanden.  

Jeg synes, at lønforsikringer er en rigtig dårlig ide.
Per Christensen, forbundsformand i 3F.

Cirka hver femte 3F-medlem, der i dag havner i arbejdsløshed, får kun halvdelen af deres løn udbetalt, når de går på dagpenge. Og det er ifølge Per Christensen en katastrofe, at dagpengesystemet over de senere årtier er blevet forringet både med en dårligere dækning og en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år. 

Andre fagforbund, blandt andet HK, tilbyder deres medlemmer lønforsikringer for at rette op på den ringe dagpengedækning.  Hvad synes du om det?

- Jeg synes, at lønforsikringer er en rigtig dårlig ide, og jeg ved, at de gør det i desperation. Under den blå regering var det ikke muligt at få den debat op at køre, men nu har vi fået en ny regering, og nu skal debatten om dagpengene op at køre, siger han.

Per Christensen understreger, at både statsminister Mette Frederiksen (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) godt ved, hvor fagbevægelsen står i den sag, og at 3F ikke helmer før de får udbedret nogle af de mange skader, der er sket af dagpengesystemet.  

FN's verdensmål skal have fuld skrue

Også klimaet og FN's verdensmål vil ifølge Per Christensen komme langt højere op på 3F's dagsorden de kommende år.

- Det er dæleme vigtigt, og vi går ind i debatten om Danmarks grønne omstilling og FN's verdensmål med fuld skrue, siger han.   

3F var længe modstandere af sammenlægningen mellem FTF og LO til den nye hovedorganisation, FH. Men det endte med, at 3F stemte ja, og FH så dagens lys 1. januar 2019. Hvordan synes du, at FH er kommet fra start? 

- Jeg synes, at hovedorganisationen FH har fået en skarpere profil, og det skyldes ikke mindst Lizette Risgaard. Det betyder meget, at hun har besluttet sig for den linje at være synlig, siger han. 

Men det kan også give udfordringer at finde fælles fodslag, når man er over 70 organisationer fra både den private og offentlige sektor, der skal blive enige.

Vi er ikke bange for at tage ansvar, og når vi gør det, hænger skidtet sammen. 
Per Christensen, forbundsformand i 3F.

- Balancen mellem et konkurrencedygtigt privat erhvervsliv og et trygt velfærdssystem med en stor offentlig sektor, som skal være  stærk og levere kvalitet, er svær. Jeg kan mærke, at det er noget af det, som vi skal tale godt og grundigt med hinanden om. Jeg vil have, at vi snakker lige så meget om dem, der skal tjene pengene, som om dem, der skal bruge pengene, noterer han.

Kitter samfundet sammen

Set med dine formandsbriller, hvad er så fagbevægelsens største værdi i dag i Danmark?  

- Vores helt store værdi er, at vi simpelt hen kitter samfundet sammen. Vi sørger for hver eneste dag ude på arbejdspladserne at løse  mange konflikter, som hvis vi ikke var der, havde betydet uro, arbejdsnedlæggelser og tab af produktion. Vi deltager på alle niveauer til gavn for vores medlemmer i erhvervsskolernes bestyrelser. Vi laver trepartsaftaler og vigtigst af alt, laver vi overenskomster, der er afbalancerede. Når der er gode tider, laver vi de rigtig gode, og når der er dårlige tider, sørger vi for, at der er jobfest i stedet for lønfest.

Per Christensen fremhæver en helt ny analyse, som konsulentbureauet Implement har gennemført for 3F. Analysen viser, at 3F hvert år er med til at løse op mod 40.000 faglige stridigheder og sager, og at tre ud af fire løses mindeligt på arbejdspladserne. Kun to ud af hundrede sager havner i retten. Lagt sammen med at fagbevægelsen bidrager til at undgå arbejdsnedlæggelser og strejker betyder det milliardgevinster i milliardklassen, påpeger Implement. 

Glemmer vi de samfundmæssige gevinster i det daglige, når vi taler om værdien af fagbevægelsen?

- Ja, det synes jeg rent faktisk, at vi gør. Der er alt for mange, der hiver enkeltsager frem, der betyder, at der bliver talt ondt om fagbevægelsen. Vi gør jo også, at Danmark er et attraktivt produktionsland, fordi vi sikrer stabilitet, når virkomhederne skal investere. Vi er ikke bange for at tage ansvar, og når vi gør det, hænger skidtet sammen. 

Hvad er det for et 3F, som du gerne vil efterlade, når du stopper om tre år?

- Jeg vil gerne efterlade et 3F, som medierne ringer til, når der er spørgsmål af arbejdsmarkedsmæssig karakter. Et 3F, som den til enhver tid siddende regering har respekt for, uanset om den er blå eller rød. Og så et 3F, der leverer rigtig gode overenskomstresultater, som vores medlemmer synes er værd at stemme for.  

Kontakt
Jobannoncer

[email protected]
+45 7174 7377

Kommercielt samarbejde

Jesper Berg
[email protected]
+45 93990460

A4 Medier er en del af A4 Medier Aps
CVR-nr. 31470021
Islands Brygge 32D
DK-2300 København S

Ansvarshavende chefredaktør

Nicolai Kampmann
[email protected]


Annoncering

Forretningsbetingelser

Cookies

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål til abonnementer, jobannoncer eller generelt behov for hjælp, så skriv til [email protected] eller ring 93 99 04 60 ...