HK Kommunal: Politikere bruger skamløst jobcentrene som hæveautomat

Pia_Lund_Jeppesen_HK
Foto: HK Kommunal pressefoto/ Tom Ingvardsen
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

KNAPT VAR VALGKAMPEN skudt i gang, før flere partier kastede sig ind i en uskøn politisk konkurrence om at rundbarbere den kommunale beskæftigelsesindsats for at skaffe penge til blandt andet skattelettelser.

LÆS OGSÅ: Analyse: KL i massivt forsvar for jobcentermedarbejdere, der er ramt af granatchok

Socialdemokratiet og Venstre vil begge kastrere jobindsatsen med tre milliarder kroner. Flere borgerlige partier har endnu højere bud.

Derudover skal lægges yderligere besparelser på 1,1 milliarder kroner, der allerede er besluttet som en del af finansieringen af den i øvrigt udmærkede Arne-pension. Partierne vil hente milliarderne på den ’administration’, der angiveligt florerer på jobcentrene - til ingen verdens nytte forstås det.

Kalkulen er formentlig, at den beskæftigelsesindsats, der ofte har ageret prügelknabe for christiansborgpolitikernes egen politik, kun har få venner i det brede vælgerhav. Og at endnu færre vil forsvare en offentlig aktivitet, hvis bare den bliver italesat som ’administration og bureaukrati’.

PROBLEMET MED DEN TILGANG til politik er bare, at man ofte ender i en gang substansløs, politisk populisme. Det er i den grad også tilfældet med den netop overståede valgkamps beskæftigelsespolitiske udspil. De er med ganske få undtagelser aldeles ukonkrete om, hvilke indsatser de ledige, de syge og kontanthjælpsmodtagerne fremover skal undvære.

De smager ganske enkelt af løse formodninger og fordomme og mangler fagligt belæg. Det er simpelthen for slapt. Jobcentrene er desværre endt i rollen som hæveautomater for toneangivende politikeres valgflæsk.

Den aktive beskæftigelsespolitik er også hovedårsagen til, at Danmark år efter år ifølge det europæiske statistiske kontor, Eurostat, kan kåres som europamestre i at få ledige i job
Pia Lund Jeppesen, næstformand HK Kommunal

For det første er det værd at erindre sig, at den aktive beskæftigelsesindsats udgør en væsentlig del af vores velfærd. Måling efter måling dokumenterer, at langt hovedparten af vores erhvervsliv og det store flertal af borgere i den grad kvitterer for jobcentrenes indsats. Og den offentlige jobformidling sikrer, at der sker et match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft.

Sammen med den danske flexicurity-model er den offentlige jobformidling afgørende for, at vi har et velfungerende arbejdsmarked, der internationalt tjener som forbillede. Den aktive beskæftigelsespolitik er også hovedårsagen til, at Danmark år efter år ifølge det europæiske statistiske kontor, Eurostat, kan kåres som europamestre i at få ledige i job.

ANTALLET AF KONTANTHJÆLPSMODTAGERE er rekordlavt, og vi har den højeste beskæftigelse blandt indvandrere og efterkommere nogensinde. Det er den beskæftigelsespolitiske virkelighed, toneangivende politiske partier mod bedre vidende nu ønsker at underminere med nogle luftige besparelsesforslag.

Når det er sagt, er jeg for det andet med på, at det beskæftigelsessystem, politikerne ganske detaljeret har skruet sammen, på mange måder er sandet til i regler og bureaukrati, fordi det i årevis er knopskudt uden, at nogen har saneret undervejs.

Systemet kalder på nytænkning. Medarbejderne i beskæftigelsesindsatsen oplever dagligt, at systemkrav prioriteres på bekostning af den tid og de indsatser, der kunne gøre en yderligere forskel for de ledige. Jeg ser derfor gerne, at man fra Christiansborgs side luger gevaldigt ud i nogle af de centralt fastsatte proceskrav, der i dag styrer store dele af beskæftigelsesindsatsen, og erstatter dem med større tillid til, at borgere og jobcentermedarbejdere sammen kan finde de rigtige løsninger.

Lad os ikke gennem populistiske grønthøsterbesparelser trække tæppet væk under de borgere, der har allermest brug for en hjælpende hånd
Pia Lund Jeppesen, næstformand HK Kommunal

Flere digitale møder mellem sagsbehandlere og borgere samt en afklaringsgaranti på 12 måneder, så borgerne ikke cykler rundt i systemet i årevis, står også på vores ønskeseddel.

Men fortællingen om at man nærmest omkostningsfrit kan realisere en besparelse på tre milliarder kroner på jobindsatsen ved at fyre nogle uproduktive bureaukrater, der billedligt talt flytter de lediges og de sygemeldtes papirer fra det ene skrivebord til det andet, er helt ude af proportioner.

Milliardbesparelser på beskæftigelsesindsatsen kan nemlig – for det tredje - ikke undgå at trække tæppet væk under hjælpen til de svageste ledige. Det er helt urealistisk og udtryk for ren ønsketænkning, hvis man forestiller sig, at der i beskæftigelsesindsatsen sidder en masse dygtige medarbejdere, der kan spares væk uden, at det får alvorlige konsekvenser for især de borgere, der har andre udfordringer end ledighed.

80 PROCENT AF JOBCENTERMEDARBEJDERNES 80 procent af jobcentermedarbejdernes tid bliver brugt på de borgere, der blandt andet er kendetegnede ved, at tre ud af fire er ufaglærte, at otte ud af ti har væsentlige helbredsproblemer, og at knap halvdelen har haft et forløb i hospitalspsykiatrien inden for de seneste fem år.

De mennesker har brug for en håndholdt indsats til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. De har brug for dygtige ansatte, der hjælper dem med for eksempel sundhedstilbud, mentorer eller sprogundervisning.

Lad os ikke gennem populistiske grønthøsterbesparelser trække tæppet væk under de borgere, der har allermest brug for en hjælpende hånd. Og spareforslagene giver da slet ingen mening, når der ifølge vismændene er udsigt til, at ledigheden ifølge vismændene står overfor en stigning på 100.000 personer.

Politikere bør tænke sig om en ekstra gang, før de underminerer en offentlig service, der kommer en masse borgere og samfundet til gode. Tænk bare på, hvordan det gik med SKAT, som det tager mange år at genopbygge, efter at man rundbarberede dén institution.

LÆS OGSÅ: KL med overraskende udmelding: Konstruktionen omkring jobcentre er ikke hellig

Min appel til de politikere, der nu står foran den beskæftigelsespolitiske hæveautomat, skal være: Lad os sammen udvikle morgendagens beskæftigelsespolitik på baggrund af fakta og den beskæftigelsesfaglige virkelighed.

 

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR