A4 Medier forbedrer resultat i 2021

Kristian1
- Jeg er stolt af, at vi har skabt den markante resultatfremgang samtidig med, at vi har investeret i journalistik og udvidet forretningen, siger adm. direktør og chefredaktør Kristan Madsen. Foto: A4 Medier

A4 Medier kom ud af 2021 med et underskud på 2,1 millioner kroner før skat – en markant forbedring af 2020-resultatet på -4,7 millioner kroner.

- Vi er meget tilfredse med virksomhedens positive udvikling, der er et resultat af en kæmpe indsats fra både redaktionelle medarbejdere og salgsafdelingen. Produktet står skarpere og finder nemmere vej til kunderne. I 2019 skiftede selskabet spor, da vejene skiltes for A/S A-pressen og Freeway ApS, der sammen drev Avisen.dk. A4 Medier blev skabt med en strategi om i højere grad at satse på nichemedier inden for job, velfærd og uddannelse.

- Det er den strategi, der nu bærer frugt i form af flere læsere og et fortsat markant forbedret resultat. I 2019 havde selskabet således et underskud på 8,9 milloner kroner, siger bestyrelsesformand Michael Jacobsen

A4 Medier driver fem nichemedier inden for job, uddannelse og velfærd: A4 Arbejdsmiljø, A4 Overenskomst, A4 Beskæftigelse, A4 Uddannelse og A4 Arbejdsliv.

Bag resultatet gemmer sig en markant forbedret indtjening. Bruttofortjenesten i selskabet er mere end fordoblet fra 2,0 mio. i 2020 til 5,5 mio. i 2021. Samtidig er investeringerne i journalistik øget med knap en million kroner.

- Jeg er stolt af, at vi har skabt den markante resultatfremgang samtidig med, at vi har investeret i journalistik og udvidet forretningen, så vi kan skabe et endnu stærkere publicistisk produkt til vores kunder, siger Kristian Madsen, der i maj 2021 tiltrådte som adm. direktør og chefredaktør.

A4 Medier beskæftiger i dag 18 medarbejdere, heraf 14 redaktionelle, mod 15 i 2021.

Kristian Madsen varsler åbning af flere nicher i 2022 og satsning på nye formater.

- Vores publicistiske målsætning for 2022 er at lave journalistik, der i højere grad sætter dagsordenen og afspejler almindelige menneskers livsverden samtidig med, at vi gør A4 Medier til en rentabel forretning inden for en kort årrække.

A4 Medier ejes i forening af A/S A-pressen (65 pct.) og JSL Management ApS. (35 pct.).

GDPR