Byggebranche og grønne job særlig ramt af sæsonledighed

c20201110130339331_1000
'Du går med en knude i maven hele sommeren. Skal du vinterhjemsendes eller slipper du. Det er rigtig svært at lade være med at vende det indad, når du bliver udpeget. Det ødelægger mit selvværd,' siger anlægsgartner Morten Christiansen. Foto: Michael Drost Hansen, Fagbladet 3F/
11. nov. 2020 06.10
Mange faglærte og ufaglærte må klare sig med dagpenge i vintermånederne.

Der er forskel på at arbejde på et kontor eller som gartner eller på en byggeplads. På et kontor mærker du ikke vejret, bortset fra på turen ud og hjem. Men er du anlægsgartner eller brolægger er det ikke ualmindeligt at være sendt hjem i perioder på grund af dårligt vejr og mangel på arbejde.

Derfor har 3F’s a-kasse flere sæsonledige end andre a-kasser. Det skriver Fagbladet 3F.

- Det typiske sæsonmønster for 3F’s medlemmer er, at i december, januar, februar og marts ligger 3F’s faktiske ledighed mere end 10 procent over den normale ledighed i a-kassen. Sammenlignet med andre a-kasser er medlemmerne i 3FA i langt højere grad ramt af periodevis høj ledighed, siger økonom i 3F, Jesper Grunnet-Lauridsen.

Særligt byggegruppen og den grønne gruppe er ramt af sæsonudsving. I de to grupper er ledigheden i januar til april mindst 20 procent over normalen.

Den faglærte anlægsgartner Morten Christiansen fortæller, hvordan han mod sin vilje skal sendes hjem tre måneder fra januar. Han har prøvet det før. Og når hans indtægt svinger fra løn til dagpenge, kommer det til at betyde jagt på tilbudsvarer i lavprisbutikker, mindre eller ingen ferie, og i det hele taget et meget begrænset råderum.

- Dagpengene kan ikke blive mindre, siger Morten Christiansen.

Eva Obdrup, forretningsfører i 3F’s a-kasse, opfordrer til, at ligesom ledige flere gange midlertidigt har fået en udstrakt hånd under corona-krisen fra politikerne, bør politikerne nu sikre dagpengene.

- Dagpengene er blevet rigeligt forringet de senere år, hvor der er skåret flere år af perioden. Samtidig skal du opfylde en lang række krav og betingelser for at få adgang. Var det ikke rimeligt nu at se på, om ikke der kan sættes en stopklods for flere forringelser, og at det skal være slut med at forringe satsen år efter år, siger hun.

I Dansk Erhverv siger arbejdsmarkedschef Peter Halkjær, at organisationen grundlæggende er tilhænger af, at der er et dagpengesystem, og han er enig i, at der er erhverv med sæsonudsving, herunder byggeri, de grønne områder og oplevelsesindustrien. Men så hører enigheden op.

- Vi har ikke et ønske om at ændre på størrelsen af dagpengene. Vi er ikke dér, hvor vi mener, at satsen skal blive højere. Vi ser gerne at mindrereguleringen fortsætter frem til 2023, som det er aftalt politisk, siger Peter Halkjær.