Dannys kamp:
Nyt nævn er kulmination på mange års arbejde

55551892_10157180074971972_9087288145564663808_o
Danny Pedersen var 37 år, da han for snart fire år siden slog hovedet op i en jernbjælke. Siden kæmpede han for at få en erstatning af sit forsikringsselskab. Nu kæmper han for at ændre systemet. Foto: Privat
16. dec. 2020 06.00
Siden Danny Pedersen slog hovedet i 2016, har han kæmpet for, at man som skadelidt selv skal kunne vælge sin speciallæge, når forsikringsselskabet har krævet en speciallægeerklæring. Det er ikke lykkedes, men han er kommet lidt tættere på målet, efter Erhvervsministeriet har oprettet et nyt nævn, der skal tage sig af sager, hvor parterne ikke kan blive enige.

Et delmål er nået i Danny Pedersens liv.

Siden han fik afvist en skadeserstatning i 2016, har han kæmpet for et mere retfærdigt forsikringssystem. En del af kampen har for Danny Pedersen handlet om, at man som skadelidt, selv skal kunne vælge speciallæge i forsikringssager, hvor forsikringsselskaber kræver en speciallægeerklæring. 

LÆS OGSÅ: Danny slog hovedet mod jernbjælke: Nu kæmper han imod sit forsikrings­selskab

Nu har Erhvervsministeriet etableret Nævnet for Speciallægevalg, der træder i kraft 1. januar netop for at tage sig af sager, hvor der er uenighed mellem skadelidte og forsikringsselskabet om, hvem der skal udpeges som speciallæge.

- Vi håber, vi kan få ryddet ud i Tordenskjolds soldater, så det ikke er de samme læger med de samme konklusioner, der går igen og igen. Og så håber vi på, at det også vil holde selskaberne tilbage i at indhente så mange speciallægeerklæringer, som de gør i dag. Ofte ligger der rigtig meget dokumentation fra læger, når den skadelidte henvender sig til forsikringsselskabet, men alligevel kræves der speciallægeerklæringer, siger Danny Pedersen, der er en af initiativtagerne til gruppen 'Svigtet af systemet - arbejdsskade og privat erstatning'.

Han dannede gruppen i 2017 sammen med Louise Holmbjerg Jensen, efter han slog sit hoved. Dengang oplevede han, at han ikke kunne vælge den speciallæge, som han ønskede, da han forsøgte at få erstatning fra sit forsikringsselskab.

Det her er den foreløbige kulmination på vores arbejde. Med det nye nævn, er vi tættere på en mere retfærdigt sagsgang
Danny Pedersen, medinitiativtager til gruppen 'Svigtet af systemet - arbejdsskade og privat erstatning'

Som det er i dag, skal speciallægen vælges i dialog mellem forsikringsselskabet og skadelidte, men selskabet kan afvise den læge, som skadelidte vælger.

Der står på brancheforeningen Forsikring og Pensions hjemmeside følgende:

’Selskabet er ikke forpligtet til at vælge en speciallæge, som skadelidte har været eller fortsat er i behandling hos, eller som skadelidte foreslår’.

Det endte i Danny Pedersens sag med, at han måtte benytte den læge som forsikringsselskabet krævede. Efterfølgende betalte han dog selv for en erklæring hos den læge, som han selv ønskede. De to erklæringer var vidt forskellige.

Danny Pedersen, der i dag er 40 år, fik ikke den erstatning, han mente, han var berettiget til, fordi forsikringsselskabet kun lagde vægt på vurderingen fra den læge, som selskabet selv havde valgt.

Hele historien om Danny Pedersens ulykke, og om hvorfor han ikke kunne vælge speciallæge, kan du læse om her.

Siden har han kæmpet for, at skadelidte selv kan vælge speciallæge. Det har blandt andet betydet en del lobby-arbejdet. Han og Louise Holmbjerg Jensen fra gruppen 'Svigtet af systemet – arbejdsskade og privat erstatning' har blandt andet taget kontakt til medier, advokater, ordførere og ministerier i deres kamp.

Det har mundet ud i medieomtale blandt på A4 Arbejdsliv og i DR-programmet 'Kontant – Vi blev svigtet af forsikringen' fra 2019 samt to møder, som Erhvervsministeriet har inviteret til.

- Vi har gennem årene sendt utallige mails til ministeriet. De skulle i hvert fald ikke kunne sige, at de ikke kendte til problemets omfang. Langsomt blev vores netværk større og større, og vi kunne mærke, at vi blev taget mere og mere alvorligt. Det betød også, at Erhvervsministeriet gerne ville høre vores stemme, da de var ved at etablere nævnet. Det her er den foreløbige kulmination på vores arbejde. Med det nye nævn, er vi tættere på en mere retfærdigt sagsgang, siger Danny Pedersen, der dog ikke mener, at nævnet løser alt.

Hvodan vil de overholde oplysningspligten

Nævnet for Speciallægevalg består af Erhvervsministeriet, Forbrugerrådet Tænk og brancheforeningen Forsikring og Pension. Med etableringen forpligter forsikringsselskaberne sig også til at informere den skadelidte om det nye nævn, når det står klart, at der skal indhentes speciallægeerklæringer.

- Det er jo også rigtig positivt, men jeg kan godt blive bekymret for, om selskaberne vil overholde det, hvordan de vil overholde det, og hvilke sanktioner der vil være, hvis de ikke over holder det. Vi er bange for, at der ingen konsekvenser vil være for forsikringsselskabet, hvis de ikke overholder deres oplysningspligt, siger han og uddyber sin bekymring: 

- Vi har tidligere set eksempler på, hvordan vejledninger og retningslinjer langsomt mister deres effekt. Forsikringsselskaberne skubber stille og roligt til grænserne i systemet, og derfor havde vi naturligvis helst set, at modellen var etableret ved lov. 

A4 Arbejdsliv har rettet henvendelse til Erhvervsministeriet omkring den bekymring, som Danny Pedersen har. Det har dog ikke været muligt at få et svar inden publicering.

Det er enormt tilfredsstillende, at vi er nået så langt. Da vi i tidernes morgen sagde, at ”det her laver vi om på”, der små-klukkede folk. Men det her beviser, at det kan lykkes at ændre på tingenes tilstand
Danny Pedersen medinitiativtager til gruppen 'Svigtet af systemet - arbejdsskade og privat erstatning'

Ud over nævnet vil der også være en følgegruppe, der vil holde øje med området fremover og rapportere om udviklingen til Erhvervsministeriet.

- Forsikringsbranchen vurderer, at de får 150.000 anmeldelser om året, og ud af dem indhentes der speciallægeerklæringer i 15.000 sager. Vi får rigtig mange henvendelser i vores gruppe, og vi kan godt være bekymrede for, om følgegruppen er klædt på til at håndtere den volumen. Hvis der skal vurderes ordentligt på det her område, så kræver det virkeligt mange ressourcer.

LÆS OGSÅ: Etablerer nyt nævn for forsikrings-tvister: 'Selskaber har selv skabt mistillid'   

Stopper du her med lobby-arbejdet?

- Det er enormt tilfredsstillende, at vi er nået så langt.  Da vi i tidernes morgen sagde, at ”det her laver vi om på”, der små-klukkede folk. Men det her beviser, at det kan lykkes at ændre på tingenes tilstand. Vi er dog ikke nået målet, som er en gennemgribende omstrukturering af det forsikringsretslige system, der blandt andet betyder, at den skadelidte en dag helt selv kan vælge en speciallæge, når forsikringsselskabet kræver en erklæring, så vi fortsætter, siger Danny Pedersen.

Her kan du læse om, hvad to advokater mener om det nye nævn.