Overblik: Her er hovedpunkterne i aftale om kommuners økonomi

20170130-135009-3-1920x1281we
Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 milliarder kroner i forhold til sidste års aftale. De ekstra penge skal blandt andet bruges på at styrke velfærden, i takt med at Danmark får flere ældre og børn. (Arkivfoto) Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
9. jun. 2021 05.26
Der er flere penge på vej til ældre og børn i aftale om kommunernes økonomi. Der kompenseres også for corona.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) er tirsdag blevet enige om en aftale for kommunernes økonomi i 2022.

Aftalen indeholder blandt andet tilskud til grønne investeringer i kommunerne og kompensation for ekstra udgifter i forbindelse med coronapandemien.

Læs om hovedpunkterne i aftalen her:

* Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 milliarder kroner i forhold til sidste års aftale. Det betyder, at den i 2022 samlet set udgør 275,4 milliarder. De ekstra penge skal blandt andet bruges på at styrke velfærden, i takt med at Danmark får flere ældre og børn.

* KL og regeringen er blevet enige om en ramme til anlægsinvesteringer på 19,9 milliarder. Heraf gives et tilskud på en milliard i 2022 til grønne investeringer, mens en milliard er egenfinansiering, hvor kommunerne selv skal finde pengene.

* På det specialiserede socialområde er parterne enige om, at kommunerne skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området inden for rammen - i samspil med en høj socialfaglighed.

* Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter inklusive udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 96,8 milliarder i 2022.

* Kommunerne vil blive kompenseret for i alt 1,6 milliarder i 2021 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen. Heri indgår også kompensation for tabte billetindtægter i de regionale trafikselskaber.

* Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter, når der er større klarhed over det videre forløb.

Kilder: Kommunernes Landsforening, Finansministeriet.

/ritzau/