Filmarbejderne og Producentforeningen indgår aftale om ny overenskomst

Rene-Jorgensen_farve_01
Film- og tv-arbejderforeningens sekretariatschef René Høyer Jørgensen kunne i december fortælle om 50 timers arbejdsuger i film- og tv-branchen. Foto: Pressefoto/Film- og tv-arbejderforeningen
Det krævede et års forhandlinger, to midlertidige forlængelser og en tur i Forligsinstitutionen for parterne at lande en ny fiktionsoverenskomst.

En faglig konflikt i den succesrige danske filmbranche ser ud til at være afværget for nu. I december meldte Film- og tv-arbejderforeningen (FAF) ellers, at man ville søge medlemmernes opbakning til en mulig konflikt.

Overenskomsten på fiktionsområdet mellem Film- og tv-arbejderforeningen (FAF) og Producentforeningen udløb ved nytår trods et års forhandlinger om en ny aftale.

Efter to midlertidige forlængelser, er det med forligsmandens mellemkomst lykkedes for parterne at lande en ny aftale. Det meddeler FAF på deres hjemmeside.

Aftalen skal nu til urafstemning blandt FAF’s medlemmer, og det er endnu sparsomt med konkrete detaljer om aftalens indhold. Dog fortæller FAF, at den blandt andet omfatter en lønstigning på 2,5 procent i 2022.

FAF-tilfredshed med medieudspil

Den nye aftale mellem FAF og Producentforeningen kommer kort tid, efter at regeringen fremlagde sit udspil til en ny medieaftale.

Her stiller regeringen blandt andet forslag om, at der skal være krav om overenskomstlignende forhold samt kædeansvar for modtagere af økonomisk støtte under public service-puljen.

LÆS OGSÅ: Medieudspil: Blandede reaktioner på krav om overenskomst og kædeansvar

Forslaget vækker tilfredshed hos FAF, der sideløbende med overenskomstforhandlingerne har haft bragt deres egen kortlægning af branchens arbejdsmiljø i spil på Christiansborg.

FAF har sideløbende med forhandlingen bragt resultaterne fra medlemsundersøgelserne om et bedre arbejdsmiljø i branchen ind til politikerne på Christiansborg. Det har betydet, at regeringen har sat fokus på arbejdsmiljøet i udspillet til en ny medieaftale. 

Nogle producenter varsler i starten af en produktion 50 timers arbejdsuger, fordi overarbejdstaksterne er for lave, så det kan betale sig for budgettet bare at betale overtid
René Høyer Jørgensen, sekretariatschef i FAF

“FAF er glad for regeringens udmelding, som har givet en moralsk opbakning i forhandlingerne. Regeringens udspil bliver forhåbentligt en del af det vedtagne medieaftale, så aftalen kommer til at gælde for hele branchen. FAF og Producentforeningens forhandlinger har i den sidste fase foregået med regeringens politiske udmelding som baggrundstæppe”, skriver FAF på deres hjemmeside.

50 timers arbejdsuger

For FAF har en bedre work-life-balance været centralt i forhandlingerne. Kravet kommer efter en kortlægning af store problemer med overarbejde blandt FAF’s medlemmer.

I december fortalte FAF’s sekretariatschef René Høyer Jørgensen til Filmmagasinet Ekko, at man havde imødekommet arbejdsgiverne med en 40 timers arbejdsuge, selvom FAF havde ønsket 37 timer. Alligevel er overarbejdet ifølge sekretariatschefen løbet løbsk.

LÆS OGSÅ: 415 filmfolk vil have ryddet op i branchen

- Nogle producenter varsler i starten af en produktion 50 timers arbejdsuger, fordi overarbejdstaksterne er for lave, så det kan betale sig for budgettet bare at betale overtid, udtalte René Høyer Jørgensen til Ekko i december.

Derfor er der tilfredshed hos FAF over, at det er lykkedes at sikre en højere overtidsbetaling og bedre varslinger. 

“Det er vores forventning, at dette vil bidrage til at regulere producenternes brug af overarbejde. Det er et positivt resultat, som det ikke har været nemt at opnå”, skriver FAF.

Mens FAF’s medlemmer nu skal tage stilling til den indgåede aftale, så har Producentforeningen indgået en midlertidig fiktionsoverenskomst med A-fotografer, klippere og scenografer (kaldet De4-gruppen), der løber frem 31. marts 2022.

GDPR