Gitte Redder: Mette F. skal udskrive valg i efteråret for at undgå krig med fagbevægelsen

Gitte_Redder_bred__1_
Dette er en klumme. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.
Mette Frederiksen vil gerne undgå at komme på kollisionskurs med sygeplejersker og pædagoger om løn, ligesom hun ikke ønsker et folketingsvalg tæt på overenskomstforhandlingerne i industrien. Derfor får vi sandsynligvis folketingsvalg i efteråret inden Lønstrukturkomiteens deadline.

INDEN 5. JUNI 2023 skal danskerne til folketingsvalg. Kigger man alene på kalenderen, har statsministeren god tid. Et lille år. Bare Mette Frederiksen udskriver valg i begyndelsen af maj næste år til afholdelse tre uger senere, holder hun sig inden for fristen om, at der skal være afholdt folketingsvalg inden fire år.

Men i virkeligheden har statsministeren ikke andet valg end at udskrive folketingsvalget i efteråret.

LÆS OGSÅ: Gitte Redder: Tænk, hvis Mette Frederiksen inviterede til topmøde på Esbjerg Havn om grønne erhvervsuddannelser

For at undgå en lang vinterkrig med sygeplejersker, pædagoger og social- og sundhedshjælpere, der har sat næsen op efter lønstigninger i kølvandet på Lønstrukturkomiteen. For at drible udenom risikoen for, at smede, industriteknikere og slagteriarbejdere stemmer nej til overenskomstfornyelsen på industriens område i marts næste år i frustration over lønstigninger, der ikke kan hamle op med inflationen og dermed giver et reallønstab. For at undgå at stå midt i en ny coronabølge, stagnerende vækst, arbejdsløshed og desperate danskere, der ikke kan betale deres varmeregninger og husleje.

METTE FREDERIKSEN HAR allerede varslet, at hun i august præsenterer en stram økonomisk 2030-plan. Øgede forsvarsudgifter lægger beslag på milliarder af kroner. Sådan må det være, når Putin invaderer Ukraine, og Danmark også skal bidrage til NATO-samarbejdet. Samtidig er der ingen vej udenom grøn omstilling for at blive uafhængig af russisk gas og sætte ind mod klimaforandringer.

”Så der vil være historisk få penge tilbage til nye velfærdsforbedringer eller andre nye tiltag,” fastslog statsministeren ved Folketingets afslutningsdebat. Hun talte om skrappe prioriteringer i årene fremover. Med andre ord smalhals. Besparelser. Reformer.

Det er på det bagtæppe, at Lønstrukturkomiteen senest ved udgangen af 2022 skal fremlægge sine konklusioner. Sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne håber, at der er mange penge til lønforbedringer, men Mette Frederiksen har altså historisk få penge. Det bliver en hård nød at knække for en regering, der allerede i dag lægger arm med Dansk Sygeplejeråd og FOA om flere investeringer i sundhed og ældrepleje og også ser inde i kæmpe rekrutteringsproblemer på hele det offentlige område.

Lønstrukturkomiteen blev nedsat af regeringen i forlængelse af Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet sidste år. Komiteen skal analysere lønudviklingen i den offentlige sektor og belyse konsekvenserne af eventuelle ændringer. Komiteens arbejde giver ikke umiddelbart offentligt ansatte i daginstitutioner, ældreplejen og på hospitalerne lønforhøjelse. Det forhandles først i overenskomsterne for det offentlige område i 2024. Men komiteen kan komme med anbefalinger, der lægger op til nye lønstrukturer og dermed løfte lønnen for lavtlønsgrupper.

MEN HVORDAN VIL sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og pædagoger reagere, hvis Mette Frederiksen i kølvandet på Lønstrukturkomiteens arbejde siger, at der heller ikke i denne omgang bliver råd til at rette op på lønnen til de kvindedominerede faggrupper i den offentlige sektor?

Der vil blive råbt syltekrukke og løftebrud. Skuffede og rasende sygeplejersker, sosuer og pædagoger vil gå på barrikaderne med slagord om, at regeringen foretrækker krudt og kugler frem for flere kroner til velfærd. Og mange kvinder, der knokler til lav løn i børnehaver og plejecentre, vil ikke have lyst til at sætte kryds ved liste A ved folketingsvalget.

Socialdemokratiet har prøvet det før. Ved valget i 2015 flygtede lærerne fra Socialdemokratiet i protest mod folkeskolereform, lockout og lovindgreb. Det kan Mette Frederiksen sagtens huske, og derfor vil hun gøre alt for at undgå at provokere de offentligt ansatte kvinder. Altså har hun deadline for folketingsvalg inden lønstrukturkomiteen.

DERNÆST SKAL SMEDENE, slagteriarbejderne, elektrikerne og mange andre have fornyet deres overenskomster inden 28. februar 2023.

Der er lagt op til benhårde og historisk svære forhandlinger for cirka en halv million lønmodtagere indenfor industrien. Galopperende inflation og prisstigninger på alt fra benzin til dagligvarer vil få fagbevægelsen til at kræve markante lønstigninger, så reallønnen ikke falder. Men arbejdsgiverne vil sige henvise til usikkerhed og stigende udgifter til råvarer og energi samt forsyningsproblemer. Uanset hvad arbejdsmarkedets parter når frem til, skal overenskomstresultatet til urafstemning hos medlemmerne af blandt andet 3F’s industrigruppe, Dansk Metal, Fødevareforbundet NNF og Blik og Rør i marts og april næste år.

Ingen statsminister, slet ikke en socialdemokratisk, ønsker sig et folketingsvalg, der falder sammen med en storkonflikt på det private arbejdsmarked
Gitte Redder, faglig kommentator

Med mørke skyer og inflationsspøgelser over dansk økonomi er det svært at forudsige resultatet af overenskomstforhandlingerne næste forår. Men det vil være både dumt og naivt at forestille sig, at alt går glat.

Der er altid en risiko for, at nogle faggrupper stemmer nej til et overenskomstresultat. Med efterfølgende strejker og konflikt. Og ingen statsminister, slet ikke en socialdemokratisk, ønsker sig et folketingsvalg, der falder sammen med en storkonflikt på det private arbejdsmarked.

Derfor tager Mette Frederiksen bestik af både lønstrukturkomiteen og overenskomstforhandlingerne på industriens område, når hun sætter valgdatoen. Venter statsministeren med valget til foråret 2023, risikerer hun at være på kollisionskurs med både store faggrupper i den offentlige sektor og industriansatte i produktionsdanmark. Det har Mette Frederiksen hverken råd eller lyst til.