17 kommuner har svigtet som bygherrer: I Hvidovre er sikkerhed i fokus

IMG_1665
Lærlinge arbejder i det kommende kulturcenter i Hvidovre. Foto: A4 Medier
Hvidovre Kommune har sat sit bygherre-ansvar i system og har kun oplevet få ulykker, der har kostet sygefravær i forbindelse med byggeriet på et nyt kulturcenter, der skal stå færdig i 2022.

Et nyt kulturcenter skal i fremtiden været omdrejningspunkt for Hvidovre Kommunes kulturliv og fritidsaktiviteter.

På en byggegrund over for kommunens rådhus er man netop ved at opføre kulturcentret, der kommer til at omfatte alt fra teatersal og aktivitetetsrum til foreningskøkken og restaurant.

Byggeprojektet er planlagt ned til mindste detalje. Hvidovre Kommune har som bygherre det overordnede ansvar for sikkerheden, og at alle entreprenører snakker sammen. Sker det ikke, er der risiko for ulykker, sygefravær og en tidsfrist, der skrider.

LÆS OGSÅ: Risiko for alvorlige ulykker: 17 kommuner svigter bygherre-ansvaret

Det er med andre ord et stort ansvar, projektleder Robin Lybecher bærer på sine skuldre, da A4 Arbejdsmiljø møder ham og Imse Bagge-Jørgensen, leder af Ejendomme i Hvidovre Kommune, foran byggepladsen.

- Det er meget vigtigt for Hvidovre Kommune, at vi lever op til vores bygherreansvar, siger Robin Lybecher, da snakken falder på sikkerheden på byggepladsen.

Håndværkerfirmaet Jakon A/S er hovedentreprenør, og under sig har de en række underentreprenører.

Kommunens arbejdsmiljøkoordinator kommer hver anden uge på sikkerhedsbesøg på pladsen. Robin Lybecher er - ligeledes hver anden uge - med på sikkerhedsmøder, hvor referater fra sikkerhedsbesøgene gennemgås.

Få ulykker

- Når vi laver runderinger på pladsen, kigger vi efter, om der ligger værktøj på færdselsveje, eller om der løftes med kran efter reglerne. Vi er opmærksomme, og det er med til at minimere antallet af ulykker, forklarer Robin Lybecher.

Helt forskånet for ulykker har håndværkerne dog ikke været. Eksempelvis har en håndværker fået en tung genstand ned over sin fod, mens en anden er kommet slemt til skade med sin finger.

- Der har da været ulykker, som har betydet sygefravær, men det har været i mindre målestok, vurderer projektlederen.

A4 Arbejdsmiljø kunne tidligere i oktober fortælle, at 17 kommuner siden 2019 har fået strakspåbud fra Arbejdstilsynet for at have brudt arbejdsmiljøreglerne om bygherreansvar. Hvidovre Kommune er ikke en af dem.

Min heldragt lukker af for støvet fra isoleringsmaterialet, og så sidder der en filterboks bag på dragten, der filtrerer den luft, jeg indånder. Jeg synes, det er rigtig smart, og det er med til, at jeg føler mig mere sikker på jobbet
Niclas Kias, lærling, Jakon A/S

I de fleste af afgørelserne fra tilsynet har kommunerne ikke været gode nok til at opdatere den såkaldte Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) på byggepladsen.

PSS er med til at sikre, at alle aktører på en byggeplads kender til alle former for sikkerhedsrisici i arbejdet. Er planen ikke ajourført, stiger risikoen for ulykker og andet farligt arbejde.


Robin Lybecher fortæller om sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Foto: A4 Medier

Nye regler og mere weekendarbejde

Hvidovre Kommunes byggeledelse er fuldt bevidst om vigtigheden af at rykke rundt på brandslukningsudstyr, advarselsskilte og forbindingskasse i takt med, at arbejdet flytter sig fra det ene til det andet sted på byggepladsen.

Derfor er det enormt vigtigt, at PSS'en hele tiden er opdateret, lyder det fra Robin Lybecher.

Et byggeprojekts tidsplan kan nemlig hurtigt ændre sig, hvis der opstår noget uventet. Det gjorde der for eksempel i sommer, da der kom skrappere krav til beskyttelse, når man arbejder med isoleringsmaterialet mineraluld.

Eksempelvis skal arbejdet med mineraluld af sikkerhedshensyn foregå med så få personer på arbejdsstedet af gangen.

Derfor besluttede byggeledelsen, at isoleringsarbejdet i størst muligt omfang skal foregå i weekenderne, hvor der er færre personer på byggepladsen. Det ekstra weekendarbejde er samtidig en ekstra udgift for kommunen.

- Når der kommer nye regler, skal vi selvfølgelig følge dem, også selv om det ændrer planerne lidt, siger Robin Lybecher.


Håndværkere fra Jakon i gang med dagens opgaver. Foto: A4 Medier

Lærling føler sig sikker

Den unge tømrerlærling Niclas Kias fra Jakon er da også beskyttet fra top til tå, da vi møder ham, mens han er i fuld gang med at isolere en væg i det nye kulturcenter.

Han er iført en hvid heldragt, der leder tankerne tilbage til en science-fiction film fra 1980'erne. På hovedet har han en beskyttelseshjelm, så han undgår, at støv fra mineraluldet kommer op i ansigtet.

Støv fra mineraluld er på EU's liste over farlige stoffer, men forskere er uenige om, hvorvidt det er kræftfremkaldende. 

- Min heldragt lukker af for støvet fra isoleringsmaterialet, og så sidder der en filterboks bag på dragten, der filtrerer den luft, jeg indånder. Jeg synes, det er rigtig smart, og det er med til, at jeg føler mig mere sikker på jobbet, siger Niclas Kias.

Kulturcentret i Hvidovre ventes at står klar i september 2022.


Niclas Kias iført heldragt, filterkasse og beskyttelseshjelm. Foto: A4 Medier

GDPR