Indekstal: Aarhus Kommune får strakspåbud for at svigte bygherre-ansvaret

20201023-163355-L-1920x1280we
Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S). Kommunen har fået strakspåbud om dårligt arbejdsmiljø i sag, hvor kommunen er bygherre. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix
Arbejdstilsynet har registreret arbejdsmiljøafgørelser i kommunerne i Aarhus og Glostrup det senest opgjorte døgn. Registreringen tæller kommunale arbejdspladser. Det viser opdaterede tal fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker.

Arbejdstilsynet har registreret afgørelser til kommunerne Aarhus og Glostrup det senest opgjorte døgn.

Konkret har Aarhus Kommune modtaget strakspåbud indenfor bygherrer indenfor branchen administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring og strakspåbud om bygherrer i branchen generelle offentlige tjenester.

Derudover har Aarhus Kommune fået strakspåbud i branchen administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring.strakspåbud

Glostrup Kommune har fået afgørelse uden handlepligt indenfor vold og traumatiske hændelser i branchen døgninstitutioner for personer med psykiske handicap.

Det viser en opgørelse fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker.

Opgørelsen tæller kun afgørelser givet til kommunale arbejdspladser i kommunerne.

I det senest opgjorte døgn har tilsynet registreret fire strakspåbud og en afgørelse uden handlepligt til landets 98 kommuner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Note: Når en P-enhed (arbejdsplads) i en kommune modtager en ny afgørelse (påbud mm.) fra Arbejdstilsynet og har en eller flere afgørelser fra tidligere, bliver de tidligere afgørelser genregistreret med samme dato som den nye. Derfor kan en kommune godt stå registreret for flere afgørelser, selvom den eksempelvis kun har fået én sidst.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis du oplever fejl, eller andre uregelmæssigheder i artiklen, må du gerne kontakte redaktør Jonas Sivkær Pettersen på [email protected].

Artiklens metode


Hver nat tjekker datavirksomheden Kaas & Mulvad oversigten over røde og gule smileys på Arbejdstilsynets hjemmeside og gemmer oplysningerne.
Denne artikel består af data fra de seneste to uger. En organisation (med ét cvr-nummer) kan have flere arbejdssteder (hver med et p-nummer), og hvert p-nummer kan få flere besøg med flere tildelinger af smiley.

For hver smiley-tildeling oplyser Arbejdstilsynet et eller flere grundlag. Får en organisation en gul eller rød smiley, kan der være flere grundlag for at tildele en sådan smiley. I praksis kan man således både tælle virksomheder, arbejdssteder, smileys og grundlag for smileys.

I optællingen registrerer vi ethvert grundlag for gule og røde smileys for hver virksomhed og hvert arbejdssted. Enslydende grundlag for smileys tæller kun med en gang, når vi optæller det samlede antal af grundlag for gule og røde smileys. Har Arbejdstilsynet besøgt en virksomhed flere gange, tæller smileys fra hvert besøg med.

Virksomheden IC Robotic har monitoreret og bearbejdet dataen i denne artikel og automatisk udarbejdet teksten.
GDPR