Indekstal: Aarhus Kommune har arbejdsmiljøproblemer i rengøringen

20210521-152245-L-1920x1280we
Aarhus Kommune står registreret for tre strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Her er det borgmester Jacob Bundsgaard (S). Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix
Arbejdstilsynet har registreret arbejdsmiljøafgørelser i kommunerne i Aarhus, Brønderslev, Lolland, Odense og Vejle det senest opgjorte døgn. Registreringen tæller kommunale arbejdspladser. Det viser opdaterede tal fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker.

Arbejdstilsynet har registreret afgørelser til kommunerne Aarhus, Brønderslev, Lolland, Odense og Vejle det senest opgjorte døgn.

Konkret har Aarhus Kommune modtaget 3 strakspåbud om risiko for påkørsel ved arbejde på vej, kræftfremkaldende belastninger og maskiner og trykbærende udstyr i branchen andre rengøringsydelser. Derudover har Aarhus Kommune fået strakspåbud i branchen andre rengøringsydelser.

Brønderslev Kommune har fået påbud vedrørende vold og traumatiske hændelser i branchen folkeskoler o.lign..

Derudover har Lolland Kommune modtaget strakspåbud indenfor nedfald og sammenstyrtning i branchen erhvervshavne.

Også Odense Kommune har også fået registreret 1 afgørelse uden handlepligt og 1 strakspåbud indenfor maskiner og trykbærende udstyr og øvrige ulykkesrisici i branchen revalideringsinstitutioner.

Til sidst har Vejle Kommune fået registreret 2 strakspåbud indenfor fald til lavere niveau og vold og traumatiske hændelser i branchen specialskoler for handicappede.

Det viser en opgørelse fra A4 Arbejdsmiljøs arbejdsmiljøtracker.

Opgørelsen tæller kun afgørelser givet til kommunale arbejdspladser i kommunerne.

I det senest opgjorte døgn har tilsynet registreret et påbud og syv strakspåbud og en afgørelse uden handlepligt til landets 98 kommuner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Note: Når en P-enhed (arbejdsplads) i en kommune modtager en ny afgørelse (påbud mm.) fra Arbejdstilsynet og har en eller flere afgørelser fra tidligere, bliver de tidligere afgørelser genregistreret med samme dato som den nye. Derfor kan en kommune godt stå registreret for flere afgørelser, selvom den eksempelvis kun har fået én sidst.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Hvis du oplever fejl, eller andre uregelmæssigheder i artiklen, må du gerne kontakte redaktør Jonas Sivkær Pettersen på [email protected].

Artiklens metode


Hver nat tjekker datavirksomheden Kaas & Mulvad oversigten over røde og gule smileys på Arbejdstilsynets hjemmeside og gemmer oplysningerne.
Denne artikel består af data fra de seneste to uger. En organisation (med ét cvr-nummer) kan have flere arbejdssteder (hver med et p-nummer), og hvert p-nummer kan få flere besøg med flere tildelinger af smiley.

For hver smiley-tildeling oplyser Arbejdstilsynet et eller flere grundlag. Får en organisation en gul eller rød smiley, kan der være flere grundlag for at tildele en sådan smiley. I praksis kan man således både tælle virksomheder, arbejdssteder, smileys og grundlag for smileys.

I optællingen registrerer vi ethvert grundlag for gule og røde smileys for hver virksomhed og hvert arbejdssted. Enslydende grundlag for smileys tæller kun med en gang, når vi optæller det samlede antal af grundlag for gule og røde smileys. Har Arbejdstilsynet besøgt en virksomhed flere gange, tæller smileys fra hvert besøg med.

Virksomheden IC Robotic har monitoreret og bearbejdet dataen i denne artikel og automatisk udarbejdet teksten.
GDPR