Kommune til Anne:
Du kan ikke få hjælp, når du arbejder om natten

c20210518111626085_org
Hjemmetræningen foregår gennem leg i familien Bertramsens dagligstue. Foto: TV 2 Østjylland
18. maj 2021 12.36
Anne Bertramsen hjemmetræner sin spastisk lammede søn 13 timer om ugen. Fordi hun er sygeplejerske med skiftende arbejdstider, vil Aarhus Kommune ikke dække hendes tabte arbejdsfortjeneste.

Arbejder du om dagen, har du ret til kompensation. Men arbejder du om natten, er sagen en anden.

Det er den besked, familien Bertramsen fra Viby gang på gang har fået fra Aarhus Kommune, skriver TV 2 Østjylland.

Deres søn har epilepsi og er spastisk lammet i store dele af kroppen, fordi han blev født tre måneder for tidligt.

I dag er han 3,5 år, men er både kognitivt og fysisk sat tilbage i forhold til andre børn på sin alder. For at udvikle sig har han brug for træning.

Den træning har hans mor tidligere stået for på fuldtid. I den forbindelse fik hun dækket sin tabte arbejdsfortjeneste af Aarhus Kommune

Men da hun i december 2020 besluttede at vende tilbage til arbejdsmarkedet på deltid og hjemmetræne med Otto i 13 timer om ugen ved siden af, begyndte et juridisk tovtrækkeri med kommunen, hun ikke havde forestillet sig.

- Det er helt vildt hårdt og stressende. Jeg føler mig magtesløs over mit eget liv og tilværelse, siger Anne Bertramsen til TV 2 Østjylland.

Ifølge serviceloven kan man vælge at hjemmetræne sit handicappede barn frem for at sende barnet i institution. Lider man i den forbindelse et løntab, har man ret til tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen.

Anne Bertramsen er sygeplejerske og arbejder derfor både dag-, natte- og weekendvagter – men hjemmetræningen ligger altid i dagtimerne, hvor Otto er frisk.

Ifølge Aarhus Kommune skal hjemmetræningen foregå i arbejdstiden, før der er tale om et løntab, som kan blive dækket.

Da det ikke altid er tilfældet i Anne Bertramsens sag, lægger kommunen nu op til at fratage hendes kompensation.

- Det gør mig helt vildt skuffet. Og jeg ved ikke, hvor jeg skal søge hen, hvis ikke de kan hjælpe mig, siger Anne Bertramsen.

Men hvis du arbejder om natten og har fri om dagen, hvorfor kan det så ikke hænge sammen at hjemmetræne om dagen?

- Så lægger man op til, at jeg skal arbejde mere end 37 timer. Det er ikke rimeligt, at jeg skal arbejde mere, fordi jeg har fået et handicappet barn, og gerne selv vil være en aktiv del af hans træning, siger Anne Bertramsen.

Hvorfor så ikke bare få et arbejde, der foregår om dagen?

- Loven er lige for alle. Jeg har ikke lyst til at ændre min arbejdsplads, som jeg er rigtig glad for, siger Anne Bertramsen.

Hos foreningen Hjernebarnet, der har rådgivet familien Bertramsen, undrer de sig over meldingen fra Aarhus Kommune.

- Det er ikke interessant, hvornår Anne arbejder. Det er interessant, hvor meget hun arbejder, og at hun bliver nødt til at gå ned i arbejdstid, og dermed får et indtægtstab. Det skal Aarhus Kommune kompensere hende for, siger Margit Jonsson, der er juridisk konsulent hos Hjernebarnet, til TV 2 Østjylland.

Margit Jonsson understreger, at alternativet til hjemmetræningen er, at kommunen står for den samme træning.

- At hjemmetræne er at ligestille med et helt almindeligt arbejde, og derfor handler det ikke om at være sammen med sit barn. Det er et arbejde ligesom alt muligt andet.

Den betragtning deler Eva Naur Jensen, der er lektor i socialret ved Aarhus Universitet.

- Hjemmetræning er en opgave, der skal sammenlignes med noget, professionelle ellers skal gøre. Så man kan ikke sammenligne det med en almindelig forældreopgave, siger hun til TV 2 Østjylland.

Ifølge hende bør en kommune tage hensyn til det øvrige familieliv og behov som søvn og hvile i sager som Anne Bertramsens.

- Det er i hvert fald ikke i orden at lægge vægt på, om forældrene arbejder på skæve arbejdstider, når man vurderer, om de har ret til tabt arbejdsfortjeneste, siger lektor i socialret Eva Naur Jensen.

Det er desuden Eva Naur Jensens opfattelse, at der er et generelt problem med at afgøre sager på børnehandicapområdet i flere af landets kommuner og herunder blandt andet Aarhus kommune.

Ankestyrelsen er klageinstans på området. Deres statistik viser, at 38 procent af klagesagerne på børnehandicapområdet fra Aarhus Kommune i 2019 blev omgjort af Ankestyrelsen.

På landsplan gælder det for 51 procent af klagesagerne.

På trods af Eva Naur Jensens kritik af Aarhus Kommunes forvaltning, fastholder Aarhus Kommune, at hjemmetræningen skal foregå i arbejdstiden, før man kan få tabt arbejdsfortjeneste.

- Jeg bemærker, at der er flere eksperter, der gerne vil udtale sig om, hvordan kommunen skal administrere lovgivningen. I kommunen forholder vi os til, hvad der står i lovgivningen, siger Katrine Broby, der er afdelingsleder i Familiecentret i Aarhus Kommune, til TV 2 Østjylland.

Men hvis Anne er på arbejde om natten og træner om dagen, hvornår skal hun så sove?

- Der er nogle muligheder for at gå ind og hjælpe med at give tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med indhentelse af søvn. Men den situation, som familien er i lige nu, handler rigtig meget om den periode, hvor hun hjemmetræner, og der er reglerne sådan der, siger Katrine Broby.

Hun anerkender, at det er kommunens opgave, hvis familien Bertramsen vælger at stoppe hjemmetræningen, men afviser samtidig, at hjemmetræning kan sammenlignes med et arbejde.

- Hjemmetræning er ikke som sådan en lønnet arbejdsopgave. Det er noget man har mulighed for at gøre, og hvis man vælger at gøre det, så har man mulighed for at søge om at få kompensation i den periode, hvor man hjemmetræner, siger Katrine Broby.

Hun henviser til Ankestyrelsen, der ifølge Katrine Broby bakker op om Aarhus Kommunes fortolkning.

TV 2 Østjylland har forsøgt at få en kommentar fra Ankestyrelsen. De skriver i en mail:

- Hvis træningen af barnet forgår uden for forælderens arbejdstid, kan der som udgangspunkt ikke ydes hjælp dertil, da der i sådanne tilfælde ikke vil være et indtægtstab. Efter en konkret og individuel vurdering kan udgangspunktet dog fraviges i særlige situationer.

Der er ikke faldet afgørelse i familien Bertramsens sag endnu, og selvom Aarhus Kommune fastholder at have lovgivningen på sin side, nærer Anne Bertramsens alligevel et håb om en ny fortolkning.

- Jeg håber, at Aarhus Kommune vil skifte retning og kigge på os som en helhed og familie, så jeg kan få lov at blive ved med at være sygeplejerske og også træne min søn, siger hun.