Kære fagbevægelse, I må forkæle jeres bedste kort lidt mere

KM
Udfordringen med faldende tilslutning til TR-arbejdet er en eksistentiel trussel mod det danske arbejdsmarked, som vi kender det, skriver Kristian Madsen.
Tillidsrepræsentaterne skal have deres velfortjente helterolle i den danske model, hvis fagbevægelsen skal gøre sig gældende i fremtiden.

Den danske model er på mode igen.

Begrebet har fået næsten hellig status og hyldes af både røde og blå politikere, der stolt viser deres powerpoints frem til internationale konferencer.

LÆS OGSÅ: Brian er nomineret til Årets TR: Der er ikke noget, der går hans næse forbi

Oftest forbindes begrebet med natlige armlægninger i forligsinstitutionen eller trepartsforhandlinger på de famøse bonede gulve. Men i virkeligheden er det centrale i den danske model ikke de store forkromede forhandlinger.

Det er de mennesker, der på de enkelte arbejdspladser tager ansvaret på sig som tillidsvalgte.

TR er symbolet på fagbevægelsen

Hvis fagbevægelsen skal kunne løfte sine opgaver i fremtiden, så er tillidsrepræsentanten den helt afgørende rolle, der skal styrkes.

For de fleste lønmodtagere er det nemlig ikke Lizette Risgaard, Per Christensen eller Claus Jensen, der popper op i hovedet, når de tænker på fagbevægelsen.

Det er Inge, Louise, Charlotte, Brian eller René - for nu at tage de fem fremragende nominerede til prisen som Årets TR, der bliver uddelt torsdag aften i DR Byen.

LÆS OGSÅ: Charlotte er nomineret til Årets TR: - Hun har givet mig selvtilliden tilbage

De er ansigtet på fagbevægelsen i hverdagen; den inderste kerne af det faglige fællesskab.

For de fleste TR'er rækker rollen endda ud over det formelle med møderne i MED- eller samarbejdsudvalg eller at kunne rifle overenskomstens krummelurer ud på forlangende. De er dem, der står klar med en hjælpende hånd til en kollega, der er i personlig krise og sørger for, at der er plads til alle.

Stigende mangel på TR'er

Derfor skal alarmklokkerne ringe, når flere fagforeninger har stadigt sværere ved at rekruttere tillidsrepræsentanter. 

Der er færre tilbage, der synes, at de har tid og overskud til opgaven, der kan være sindssygt krævende, og som nogle føler kan være en barriere for at stige i graderne.

LÆS OGSÅ: Inge er blandt de fem nominerede til Årets TR: - Hun er Bakkegårdens mor

Industrisamfundets guldalder er forbi, hvor alle syntes, det var fantastisk at tage en uges kursus på en af fagbevægelsens skoler.

Måske er tiden derfor kommet til at se alvorligt på mere konkret belønning af tillidsrepræsentanterne, enten kontant eller i form af ekstra goder. Det vil de fleste medlemmer finde helt rimeligt.

Truet af nutidens arbejdsmarked

Men problemerne med rekrutteringen skyldes også opløsningen af den traditionelle arbejdsplads, hvor fabriksfløjten lød på det overenskomstmæssigt fastsatte tidspunkt, og TR sørgede for, at alle fik en medlemsblanket sammen med ansættelseskontrakten. 

På det nye, lavtlønnede service-arbejdsmarked forsvinder TR helt. 

Nogle, som f.eks. Wolt-budene, er ‘falske selvstændige’ og kender knap nok kollegerne. Her er første skridt naturligvis at få tegnet en overenskomst.

LÆS OGSÅ: Louise har været tillidsrepræsentant i under et år: Nu er hun nomineret til Årets TR

Men selv der, hvor det overenskomstmæssige papirarbejde er i orden, er det svært at skabe et fagligt sammenhold uden en tillidsrepræsentant. 

Derfor må fagbevægelsen lægge arbejdet med at pleje og rekruttere TR helt øverst i opgavebunken.

Hvert forbund bør forkæle deres tillidsrepræsentanter, som de helt afgørende skikkelser, de er for fagbevægelsen. Sikre dem ekstra goder og indsigt, der afspejler deres nøglerolle i fremtidens arbejdsmarked. 

Vi hædrer landets bedste TR

Vi vil i A4 gøre vores. For det er ikke kun fagbevægelsens udfordring, men hele Danmarks.

Derfor kårer vi torsdag aften årets TR på tværs af alle fagforeninger ved en festmiddag. Vi vil gerne hylde:

Charlotte fra Føtex, der trak en ung kollega op fra en periode med angst.

Brian fra Danish Crown, der kender sine tusinde kolleger.

René fra DR’s tekniske afdeling, der skaber inklusion og mangfoldighed på en traditionel mandearbejdsplads.

Inge fra Bakkegården i Randers, der er hele plejehjemmets mor.

Louise, der som ung ny TR måtte navigere sygeplejerskerne i Aalborg kommune gennem Corona og konflikt.

Vi skal dyrke heltefortællingerne

De fem er, som alle de bedste TR'er, kulturbærere på en arbejdsplads i bredere forstand. Mens direktører og afdelingsledere kommer og går, så har TR ofte været der i mange år, og er på store virksomheder på fornavn med flere hundrede kolleger.

Det er en joker i Danmarks konkurrencekraft i fremtiden, at vi evner at holde fast i de kulturbærere. Derfor bør arbejdsgiverne faktisk også være bekymrede, hvis TR-institutionen forsvinder. 

LÆS OGSÅ: René er nomineret til Årets Tillidsrepræsentant - mød ham her

Bortset fra nogle få virksomheder, der lever af systematisk at underbyde løn- og arbejdsvilkår i en branche, så er det også af positiv betydning for virksomheden at have en stærk TR, der kan sikre, at aftaler overholdes og kan skabe fællesskab blandt de ansatte. TR skaber værdi for hele samfundet.

De fortællinger fra den faglige hverdag skal vi fremhæve endnu mere i de kommende år, hvis tillidsrepræsentanterne skal indtage deres velfortjente helterolle i den danske model.