Kommende lærere dropper ud: 'Vi har for få undervisningstimer og for dårlige praktikker'

20210502181320390_1000
æsten hver femte underviser i folkeskolen har ingen læreruddannelse. (Arkivfoto) Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Flere undervisere i folkeskolen har ingen læreruddannelsen. På seminarierne ønsker de studerende mere praktik.

For få undervisningstimer, for kort praktiktid og udsigt til et presset arbejdsliv med for lidt forberedelse og høje krav.

Det medvirker ifølge Lærerstuderendes Landskreds til, at en stor del af de studerende dropper ud af læreruddannelsen. Og dermed, at der er mangel på uddannede lærere på folkeskolerne.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at andelen af lærere uden en læreruddannelse er steget fra 10,3 procent i 2012 til 18,1 procent i 2019. Eller fra cirka 5000 til omkring 9100 lærerstillinger.

Og det er et problem, mener de lærerstuderende.

- Det kan være svært for forskningen at pege på, hvad der definerer god undervisning. Men vi ved med sikkerhed, at læreren har en altafgørende rolle, siger forperson Caroline Holdflod Nørgaard.

- Det er vigtigt, at lærerne formår at skabe gode relationer, tilrettelægge undervisningen og være gode didaktikere.

- Og det kræver en god og veluddannet lærer.

Ifølge de seneste tal fra landets læreruddannelser dropper cirka en tredjedel af de studerende ud. Opgørelsen er fra 2019.

- Årsagen er, at kvaliteten på læreruddannelsen er for lav. Vi har for få undervisningstimer og for korte og for dårlige praktikker.

- Desuden falder de studerende fra, fordi de har svært ved at se, at de kan lykkes i et arbejdsliv som lærer i en folkeskole med for dårlige ressourcer og forudsætninger til at løse de opgaver, som lærerne står med, siger Caroline Holdflod Nørgaard.

De studerende har indtryk af, at livet som uddannet lærer er præget af et stort pres. Man skal være i stand til at rette undervisningen til den enkelte elev og inkludere elever med særlige behov i klasserne.

- Der er heldigvis kommet et større fokus på at afsætte midler til at ansætte flere lærere. Men vi mangler at sætte politisk fokus på de nyuddannede lærere. Vi er meget tit dårlige til at tage godt imod dem ude på skolerne, siger Caroline Holdflod Nørgaard.

Den største gruppe af læreransatte uden en læreruddannelse er ifølge analysen personer "uden erhvervskompetencegivende uddannelse".

Det omfatter primært personer med en gymnasial uddannelse.

/ritzau/

GDPR