Kommuner kalder statslig ligestillingsredegørelse for spild af tid

R__dhuset2
Flere kommunaldirektører kalder redegørelsen for spild af tid (arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Mange kommuner mener, at den ligestillingsredegørelse, der hvert tredje år skal indberettes til ligestillingsministeren, er ineffektiv eller spild af tid. Det viser en undersøgelse, som A4 Ligestilling står bag.

Spild af tid.

Sådan lyder en række kommunaldirektørers dom over den statslige og lovpligtige ligestillingsredegørelse, som kommunerne skal gennemføre hver tredje år.

Det viser en ny undersøgelse, som A4 Ligestilling har foretaget blandt landets kommunaldirektører.

Af de 29 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, svarer ti kommuner, at den er "spild af tid", mens 12 kommuner mener, at "andre indsatser ville kunne skabe mere ligestilling". Blot seks svarer, at redegørelsen er "et godt og meningsfyldt redskab", og enkelt kommunaldirektør har svaret "ved ikke".

Ligestillingsloven forpligter ellers kommuner, regioner, ministerier og statslige institutioner med mere end 50 ansatte til at indberette en ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren hvert tredje år.

Kommunerne skal redegøre for, hvilke målsætninger og initiativer, de har taget for at fremme ligestillingen mellem kønnene - blandt andet inden for de fagområder og kerneydelser, som vedrører borgere, og på personaleområdet.

Formålet er at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige, at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører samt at indsamle inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Det siger loven

- Kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal over for kommunens og regionens beboere mindst hvert tredje år redegøre for deres arbejde for ligestilling

- Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og regionsrådet

- Redegørelserne skal indsendes til ministeren for ligestilling inden 1. juni i de år, hvor redegørelserne udarbejdes

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om:

- Hvorvidt kommunen eller regionen har formuleret målsætninger for ligestilling - og i givet fald det nærmere indhold af disse

- Den kønsmæssige fordeling i forhold til ledelse og personaleområdet i øvrigt

- Andre forhold, der skønnes at have betydning for kommunens eller regionens indsats på ligestillingsområdet

Kilde: Ligestillingsloven

GDPR