Mindretal i Københavns Kommune spænder ben for brud med Nemlig-selskab

20201130-180008-A-1920x1280we
En række mediehistorier om kritisable løn- og arbejdsforhold hos Intervares datterselskab Nemlig.com fik Københavns Kommune til at undersøge Intervare. (Arkivfoto) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Et politisk flertal var enige om at opsige samarbejdet med dagligvareleverandøren Intervare på socialområdet i København, men så brugte mindretal kommunalpolitisk vetoret.

Intervare, der er moderselskabet til Nemlig.com, ligner ikke et firma, der skal levere dagligvarer til en række af Københavns Kommunes udsatte borgere meget længere.

Et politisk flertal i kommunens socialudvalg var onsdag aften enige om at ophæve kontrakten med selskabet før tid, så Intervares opgaver på socialområdet inden for få uger skulle erstattes af et andet firma.

Beslutningen blev dog ikke ført ud i livet, da et mindretal krævede sagen standset og sendt til behandling i Borgerrepræsentationen - en slags vetoret inden for kommunalpolitik.

Det oplyser socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) til TV 2 Lorry.

LÆS OGSÅ: Intervare vil have en afgørelse: Nu må politikerne tage stilling

På mødet stemte et flertal bestående af seks medlemmer fra partierne Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF for at bryde med Intervare, mens Konservative, Radikale Venstre og Venstres fem medlemmer gik sammen om at bremse beslutningen.

- Så tager vi en runde til i manegen, men jeg synes, at denne her sag er blevet forhalet unødvendigt meget, siger hun og tilføjer, at hun anerkender partiernes ret til at kræve, at beslutningen bliver behandlet i Borgerrepræsentationen, siger Karina Vestergård Madsen til TV 2 Lorry.

Socialborgmesteren og de andre røde partier var ellers klar til at træffe en endelig beslutning om at ophæve kontrakten med Intervare med det argument, at selskabet ikke har rettet op på en række problematiske forhold blandt selskabets chauffører.

At droppe samarbejdet var netop, hvad kommunes eget indsatsteam mod social dumping anbefalede politikerne at gøre på mødet.

Blandt andet har kommunens kontrol med Intervare tidligere afsløret underbetaling og dårlige arbejdsforhold hos de ansatte.

Og fordi selskabet ifølge det politiske flertal ikke kan dokumentere tilstrækkeligt, at disse forhold er bragt i orden og vil fortsætte med at være i orden i fremtiden, var de tre røde partier klar til at rive kontrakten med det omdiskuterede firma i stykker, fortæller Karina Vestergård Madsen.

- Intervare har ikke levet op til de arbejdsklausuler (tiltag, der skal sikre ansattes løn og arbejdsvilkår, red.), som de frivilligt har skrevet under på, da de vandt udbuddet. Når et bredt flertal vedtager en række arbejdsklausuler, og vi siden erfarer, at leverandøren ikke efterlever dem, så er det vigtigt, at vi rent faktisk går ind og forholder os til det, siger Karina Vestergård Madsen (EL).

På den anden side af det politiske spektrum står Konservative med tre ud af de fem medlemmer, som er imod ophævelsen af Intervare-kontrakten, i spidsen for det mindretal, der satte en stopper for flertallets beslutning.

- Det Konservative Folkeparti er uenig med et flertal i udvalget og har derfor valgt at standse sagen, siger Karina Bergmann (K) til TV 2 Lorry og afviser at uddybe årsagen mere konkret, da store dele af sagen er af fortrolig karakter.

Er det ikke bare at udsætte beslutningen?

- Vi mener, det er den forkerte beslutning (at opsige kontrakten, red.). Vi kunne godt bare erkende, at der ikke er flertal for og stemme imod, men vi mener bare ikke, at det bliver det sidste i denne her sag, siger hun og fortsætter:

- Jeg frygter, at der kan komme vidtrækkende konsekvenser, hvis vi ophæver kontrakten.

Ifølge Kommunestyrelsesloven kan ethvert medlem af et kommunalpolitisk udvalg standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved at erklære, at man ønsker sagen indbragt til afgørelse af Borgerrepræsentationen.

Det gælder kun sager, som ellers ikke skal videre og vedtages endeligt i Borgerrepræsentationen.

I en pressemeddelelse skriver Intervare dog onsdag aften, at det er selskabets ”klare opfattelse, at Københavns Kommune ikke kan afslutte samarbejdet med os før udløbet af kontraktperioden med den begrundelse, at vi væsentligt har misligholdt kontrakten, eftersom dette ikke er tilfældet."

Kontrakten med Intervare står til at udløbe ved udgangen af april måned.

Intervare har i over 20 år leveret dagligvarer til ældre og udsatte borgere på social- og ældreområdet i Københavns Kommune, som ikke selv kan klare de daglige indkøb.

Det ventes, at den endelige afgørelse træffes af Borgerrepræsentation den 3. februar 2022.