Overblik: OK-forlig landet mellem regionerne og Forhandlingsfællesskabet

20240220-121631-L-1920x1280we
Blandt andre Forhandlingsfælleskabets Mona Striib, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner Heino Knudsen og forkvinde for Dansk Sygeplejeråd Dorthe Boe Danbjørg under præsentation af nyt overenskomstforlig for regionerne i Regionernes Hus i København, tirsdag den 20. februar 2024. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Der er indgået et nyt to-årigt overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner.

Et nyt forlig om overenskomsten for ansatte i regionerne er blevet indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet.

Det oplyser Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Parterne er - i lighed med forligene på såvel det statslige som det kommunale område - blevet enige om en ramme på 8,8 procent over de næste to år for de regionalt ansatte.

Derudover er der med aftalen enighed om rammerne for udmøntningen af midler til lokal løndannelse fra trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår. Her er i alt tale om 540 millioner kroner for perioden. 

Trepartsmidler implementeres senere

Parterne er - også i lighed med både det statslige og kummanle område - enige om en ny aftale om opsparing af frihed, der giver medarbejderne mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til senere afvikling. Opsparingen kan udgøre op til 15 dage i alt, og aftalen træder i kraft 1. april 2025.

Midlerne fra trepartsaftalen om lønløft skal implementeres ved organisationsforhandlinger i de kommende dage og uger. Det gælder blandt andet midler til vagttillæg, anciennitetstillæg for jordemødre, sosu’er og sygeplejersker og løn til social- og sundhedsassistenter og pædagogisk personale. Forliget med Forhandlingsfællesskabet sætter rammerne for den del, der udgør lokallønsmidler til akutområdet, medicinsk område, psykiatri og yderområder.

Mangel på arbejdskraft skal adresseres

Parterne har også forsøgt at adressere manglen på arbejdskraft i regionerne. Derfor lægger de op til, at der ude på de regionale arbejdspladser sættes mål og aftales indsatser for arbejdstilrettelæggelse, arbejdsfællesskaber, uddannelse og kompetencer, fuldtidsarbejde, arbejdsmiljø og sygefravær samt faglighed, frisættelse og afbureaukratisering.

Der er endvidere aftalt en række tiltag på barselsområdet - herunder udvidet lønret med yderligere tre uger til fædre og forbedringer i forhold til ferie- og pensionsoptjening under barsel.

Parterne er ligeledes blevet enige om at afsætte 15,1 millioner kroner til de lavestlønnede i regionerne.

Parterne er desuden enige om at iværksætte strategiske tiltag på arbejdsmiljøområdet. Desforuden er parterne enige om, at medarbejdere maksimalt bør arbejde én nattevagt om ugen.

GDPR