Populær lægeordning fremtidssikres i overenskomst

20210827151838697_1000
Når et plejehjem har en fast læge kommer vedkommende jævnligt på plejehjemmet og tilser de beboere, der har behov for at tale med en læge. (Arkivfoto). Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
30. aug. 2021 06.34
Fra nytår står ordning med faste læger på plejehjem til at blive permanent. Det vækker glæde hos flere.

Færre indlæggelser, bedre styr på medicinen og bedre kontakt mellem borger, personale og læge.

Det er nogle af de konklusioner, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, i 2014 kom frem til efter et forsøgsprojekt, hvor en praktiserende læge kom fast på et plejehjem.

Forsøget blev bredt ud til hele landet to år senere.

Ved årsskiftet bliver ordningen permanent, når den skrives ind i de praktiserende lægers overenskomst.

En plejehjemslæge kommer fast forbi det plejehjem, de er tilknyttet, ved siden af deres almindelige lægepraksis.

Her tilser de beboere, som har dem som læge og har behov for at se dem, og de underviser personalet og gennemgår beboernes medicin, når det er nødvendigt.

Steen Rank Petersen, der er sundhedschef i Gladsaxe Kommune, kan også se flere af de gode resultater, som forsøgsprojektet viste, på plejehjemmene i hans kommune, der har en tilknyttet læge.

- De akutte henvendelser bliver voldsomt minimeret, og der er langt mere styr på medicinen, siger han.

Steen Rank Petersen tilføjer, at han er glad for, at det fremover er en del af overenskomsten.

Jørgen Skadborg, der er praktiserende læge og formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), er ligeledes godt tilfreds med ordningen.

- Det kan du tro, siger han.

Rikke Hamfeldt, der er seniorkonsulent hos Ældre Sagen, peger på klare fordele for de ældre.

- Ordningen er en rigtig stor fordel for plejehjemsbeboerne – det giver en stor tryghed og tilfredshed for dem.

Til trods for populariteten var det kun 44 procent af kommunerne, som havde læger tilknyttet ordningen på alle deres plejehjem i 2020. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening.

Jørgen Skadborg peger på to problemer, som udfordrer ordningen.

Fordi projektet først blev finansieret igennem satspuljemidlerne fra 2016 til 2019 og dermed var midlertidigt, kan det have gjort flere skeptiske, mener han.

Men den største hæmning er en mangel på praktiserende læger, siger han.

81 procent af kommunerne havde sidste år en plejehjemslæge på mindst et plejecenter.

/ritzau/