Regeringens forslag om flere kvinder i toppen går længere end EU

20220208-093134-L-1920x1190we
Transportminister og minister for ligestilling Trine Bramsen (S) mener, at udviklingen med at få kvinder i bestyrelser går for langsomt. Derfor er lovgivning nødvendigt. (Arkivfoto) Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix
EU-forslag om flere kvinder i bestyrelser omfatter 40-45 danske virksomheder. Regeringens forslag langt flere.

Efter ti års modstand har regeringen ikke bare ændret holdning til et EU-direktiv, som skal forpligte store virksomheder til at sikre en mere lige balance mellem mænd og kvinder i bestyrelsen.

Den har lavet en særdeles skarp U-vending.

Nu bakker regeringen nemlig både op om direktivet, men er også selv kommet med forslag, som går endnu videre end EU's.

- Udviklingen i Danmark går simpelthen for langsomt. Og det handler de facto (i virkeligheden, red.) om, at mænd og kvinder ikke har lige mulighed for at være med, der hvor beslutningerne træffes, siger ligestillingsminister Trine Bramsen (S).

Regeringen vil med to lovforslag forpligte virksomheder, institutioner og forvaltninger med flere end 50 medarbejdere til at opstille måltal for kønssammensætningen.

I EU's forslag er det virksomheder med over 250 medarbejdere, der skal nå målet om 40 procent af hvert køn.

Ifølge Trine Bramsens ministerium vil direktivet omfatte 40-45 af de største børsnoterede danske virksomheder. Regeringens forslag vil omfatte cirka 2400 private virksomheder og cirka 1100 offentlige myndigheder.

Desuden skal virksomheder og myndigheder ikke kun opstille måltal for bestyrelserne, men også for det øverste ledelsesniveau. De skal løbende opstille et nyt og højere måltal, indtil fordelingen er 40/60.

De er også forpligtet til at udarbejde en politik for at nå målet og desuden offentliggøre udviklingen på en hjemmeside.

Regeringens lovforslag blev ubemærket fremsat den 9. februar. Det var, tid kort efter at Trine Bramsen overtog posten som transport- og ligestillingsminister i forbindelse med en ministerrokade.

I Jyllands-Posten annoncerede Trine Bramsen mandag, at Danmark nu vil støtte EU-forslaget om flere kvinder i bestyrelser.

Det mener ligestillingsministeren er helt naturligt, når regeringen selv ønsker at gå endnu videre.

Forslaget til EU-direktivet blev fremsat i 2012. Siden har det ligget stille, fordi der var et stort nok mindretal til at blokere for forslaget.

Men for nylig har blandt andet den hollandske og tyske regering droppet modstanden - og nu altså også Danmark.

Ligestillingsministeren forklarer, at timingen for et melde opbakningen til EU-direktivet ud nu er, at EU-landene snart skal tage stilling til forslaget.

Om den ændrede holdning siger Trine Bramsen:

- Jeg var med, da vi for ti år siden talte om det her første gang. Danmark valgte at stå udenfor, fordi vi var enige om, at det kunne vi klare bedre selv.

- Men det har vi jo ikke formået. Vi har ikke rykket os synderligt, og derfor må vi have nogle mere forpligtende redskaber.

EU-direktivet vil forpligte selskaber, der ikke har en 40/60 kønsfordeling i bestyrelsen, til at opstille kriterier for, hvordan bestyrelsesmedlemmer skal udpeges, så målet om 40 procent af hvert køn kan opnås.

Der er ingen sanktioner, hvis virksomhederne ikke når målsætningerne. Det er der kun, hvis kriterierne for udpegningen ikke bliver lavet.

/ritzau/

GDPR