Slagkraftig overlæge lover ny kurs for Akademikerne: - Vi skal ikke være til at komme udenom

AC_3
55-årige overlæge Lisbeth Lintz står fra nytår i spidsen for godt en halv million akademikere. Foto: Joachim Rode/Overlægeforeningen
En mere synlig, slagkraftig og indflydelsesrig hovedorganisation med bedre bånd til FH. Det er målet for den 55-årige overlæge Lisbeth Lintz, der ikke lægger skjul på, at hun adskiller sig fra sin forgænger, Lars Qvistgaard.

Når Lisbeth Lintz til nytår overtager chefstolen i hovedorganisation AC - Akademikerne, er det ikke kun et farvel til formandsposten i Overlægeforeningen. 

LÆG OGSÅ: Akademikerne har valgt ny formand

Den 55-årige overlæge vil også hænge den hvide kittel, hun normalt bærer på Holbæk Sygehus' geriatriske afsnit, på bøjlestangen. 

- Det kan jo godt være, jeg kommer til at kigge lidt forbi. Jeg har været læge i næsten 30 år og det er en meget stor del af mit liv, siger Lisbeth Lintz. 

Men det er slut med at tage en vagt på sygehuset i ny og næ. Fra 1. januar 2022 repræsenterer Lisbeth Lintz ikke kun 6600 overlæger, men 450.000 magistre, psykologer, økonomer, jordemødre, gymnasielærere, ingeniører og mange andre akademikere i AC's 28 medlemsorganisationer. 

- En del af en læges DNA er at være der for andre, der har brug for ens hjælp. Jeg har kompetencer, der er udviklet gennem mange års fagligt arbejde, og det ligger mig på ingen måde fjernt at bruge det til at kæmpe for andre faggrupper, siger Lisbeth Lintz og tilføjer, at hun er vant til at arbejde tværfagligt i sundhedsvæsenet.

En kilde beskriver Overlægeforeningens formand som 'slagkraftig'. Det er en beskrivelse, hun genkender.

- Jeg plejer at være meget tydelig og ærlig i min kommunikation. Det opleves af mange som slagkraftigt. For mig er det vigtigt, at folk ved, hvad jeg mener. Jeg er vant til at være meget klar om, hvad jeg synes, er den rigtige vej. 

Som læge er hun vant til at skelne imellem, hvornår man skal vende hver en sten, og hvornår det er tid til at tage en hurtig beslutning, der kan betyde liv eller død. Lisbeth Lintz understreger dog, at hun først og fremmest arbejder dialogbaseret og gerne griber knoglen for at afsøge baglandet, før hun handler.

Men netop slagkraftighed bliver et hovedtema for Akademikerne på den anden side af årsskiftet. 

Fortid, at regeringen ignorerer 

Lars Qvistgaard har været formand for Akademikerne i de tilladte seks år, når han stopper ved årsskiftet, og medlemmerne kan godt forvente en anden kurs.

- Jeg har været godt tilfreds med Lars Qvistgaard som formand. Men vi har forskellige personligheder, og derfor kommer det til at være anderledes med mig for bordenden, siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg vil prioritere større synlighed. Ikke for synlighedens egen skyld, men for at få indflydelse på de store linjer i vores samfund.

I løbet af det seneste år har Akademikerne flere gange givet udtryk for, at man føler sig frosset ude af regeringen, som ifølge Berlingske kun har inviteret hovedorganisationen med 5 ud af 25 gange i politisk nedsat arbejde. 

LÆS OGSÅ: Gordon Ørskov har bragt lærerne ind i magtens haller: Men det kommer med en pris

Men det skal være fortid, erklærer den nyvalgte AC-formand. Blandt andet ved, at hovedorganisationen ikke kun er reaktive, men også kommer store arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål på forkant.

- Jeg har en forventning om, at vi bevæger os ind i en tid, hvor regeringen ser os som helt naturlige at lytte til. Regeringen skal være bevidste om, at de er regering for alle faggrupper.

Det vil Lisbeth Lintz sørge for ved hurtigt at opbygge gode forbindelser til den socialdemokratiske regering, og til den opposition, der kan blive regering på et tidspunkt.

- Og så lover jeg at være så aktiv i debatten, både i TV, radio, trykte og sociale medier, at Akademikerne ikke er til at komme uden om. Og det er helt naturligt med knapt en halv million medlemmer, siger hun. 

Bygge bro til FH

Overlægen vil også styrke relationen til resten af arbejdsmarkedets aktører. Navnlig Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som Lars Qvistgaard ellers har lagt kraftig afstand til i spørgsmålet om beskæring af nyuddannedes dagpenge.

- Jeg bakker fuldstændig op om den linje, der er lagt. Men jeg tror, vi kan nå længere via dialog og brobygning, så vi sammen kan forbedre vores arbejdsmarked. Jeg har et stort ønske om et bedre samarbejde med FH, siger Lisbeth Lintz.

LÆS OGSÅ: Fagforeninger er klar til at skære i nyuddannedes dagpenge

Akademikerne har været tavse om Dansk Magisterforening og IDA's forslag om at "minimere skaden" ved at gå med til at skære i dimittendsatsen, men først efter seks måneder. Ifølge Lisbeth Lintz er der dog ikke stor uenighed om linjen:

- Det er vist mest et spørgsmål om strategi. Men jeg tror, vi kan blive rigtig gode til at lave strategier i fællesskab, så vi kan melde ud sammen og trænge igennem i offentligheden på vegne af alle medlemmer af Akademikerne på én gang.

Lisbeth Lintz har fået ulønnet orlov fra Holbæk Sygehus. Og hun regner ikke med at trække i en hvid kittel igen de næste seks år, som er det maksimale, man kan sidde som AC-formand.

Der er dog én undtagelse:

- Når vi igen - og det er desværre ikke hvis, men når - vi får en pandemi, vil jeg ikke holde mig tilbage fra at træde ind i beredskabet. Læge er ikke noget, man er ansat som. Det er noget, man er, indtil man dør.

Blå Bog: Lisbeth Lintz

55-årige Lisbeth Lintz har været fagligt og lægepolitisk aktiv, nærmest siden hun blev færdiguddannet.

Siden kandidatgraden i medicin fra Københavns Universitet i 1994 har hun dobbeltspecialiseret sig indenfor geriatrisk og intern medicin. 

Siden blev hun Fællestillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital og i det daværende Hovedstadens Sygehusfællesskab.

I 2003 blev hun aktiv i Yngre Lægers bestyrelse, herunder Overenskomst- og aftaleudvalget.

Dernæst var hun formand for Yngre Læger i seks år fra 2007.

Lisbeth Lintz indtrådte i Overlægeforeningens bestyrelse i 2015 og blev næstformand året efter.

Valgt til formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger (FAS) i 2017. 

Fra 1. januar 2022 formand for AC - Akademikerne.

GDPR