Staten får kæmperegninger for transport af tolke tværs over landet

frederik
Frederik R. Pedersen, direktør i tolkefirmaet EasyTranslate. Foto: Celina Dahl/Ritzau Scanpix
Det vælter ind med klager over tolke fra tolkefirmaet EasyTranslate, som Rigspolitiet har brugt siden 1. april. Herunder er et udpluk af de mange klager, der blandt andet handler om tolke, der udebliver, er uegnede eller bliver sendt langvejs fra.

Det omdiskuterede tolkefirmaet EasyTranslate lever på flere punkter ikke op til rammeaftalen med Rigspolitiet om levering af tolke, men der er ikke kun tale om tolke, der udebliver.

LÆS OGSÅ: EasyTranslate har ikke kun problemer med de mange klager, men de har også talt usandt i udbudsmaterialet. 

Herunder er eksempler på, at tolke aldrig er blevet kontaktet af EasyTranslate og således ikke ved, at de skal møde op. Andre gange sender firmaet tolke tværs over landet, selvom de ifølge aftalen altid skal sende nærmeste tolk. Det betyder kæmperegninger til statskassen på flere tusind kroner.

Det fremgår af en aktindsigt A4 Nu har fået i klager til Domstolsstyrelsen. Klagerne kommer fra retter i hele landet og fordeler sig jævnt ud over de sidste fire måneder, siden EasyTranslate 1. april overtog tolkeordningen fra Rigspolitiet.

Klagerne har været drøftet på månedlige møder med Rigspolitiet, som ifølge aftalen ”fører løbende tilsyn” med tolkefirmaet. Men trods de mange klager er det endnu ikke sket. 

Her er udpluk af de mange klager:

Få dage før et retsmøde i Viborg den 2. juli skifter EasyTranslate tolk. Nu kan de pludselig ikke levere den tolk, der var bestilt en måned tidligere og som kun bor 65 kilometer fra Viborg. I stedet sender de en tolk fra København 648 kilometer væk og en regning på 7327 kroner.

Ved retten i Århus ryger regningen for 15 minutters tolkning op i 3600 kroner, fordi der skal sendes en tolk fra København. Omvendt får retten i Glostrup tilbudt en svensk tolk fra Nordjylland til et to-timers retsmøde. Regningen lyder på 5000 kroner, hvor de 1200 er til tolken, resten er kørsel.

Retten i Glostrup må i sidste øjeblik før et grundlovsforhør bede politiet om at hente ”en kontorfunktionær fra politigården” med kendskab til polsk, fordi EasyTranslate 20 minutter før mødets start meddeler, at de alligevel ikke kan stille med en tolk.

Uegnet tolk

I en sag om udlevering møder en litauisk tolk ikke op, selvom EasyTranslate ugen forinden har bekræftet aftalen. Retten ringer til tolken, som fortæller, at vedkommende aldrig er blevet kontaktet af EasyTranslate og således ikke ved, at han skal møde i retten. Tolkningen foregår herefter over retsbetjentens mobiltelefon.

Hvis der ikke kan skaffes en tolk, ”står vi over for at måtte aflyse retsmøder, og i værste fald bryde grundloven, når vi ved grundlovsforhør ikke kan stille med en tolk. Jeg kan ikke forestille mig, at vi er den eneste ret, der er stødt på problemer, hvad gør vi?”, skriver retspræsident Marie Louise Klenow fra retten Glostrup til Domstolsstyrelsen.

Den 1. maj dukker en tolk op til en retssag. Efter ganske kort tid viser det sig, at tolken er aldeles uegnet til tolkning i det sprog, som hun er bestilt til, og hun bliver sendt hjem igen. Det viser sig så, at hun er blevet fyret af EasyTranslate. Det ved retten bare ikke noget om. EasyTranslate kan ikke skaffe en anden tolke, og retten ender med selv at skaffe en uden om EasyTranslate.
“Kvaliteten af enkelte tolke har været meget ringe, og minimum et retsmøde måtte afbrydes på grund af tolkens manglende kompetencer,” skriver administrationschef Mette Barslund fra retten i Aarhus til domstolsstyrelsen.

Retten i Herning har et stort tolkebehov, fordi udrejsecenter Kærshovedgård ligger i retskredsen. Retsmøderne er ofte planlagt med 20 minutters mellemrum, og det vil derfor få hele planen til at skride, hvis et retsmøde bliver aflyst eller må udsættes. Den 23. juli må retten aflyse en straffesag, fordi tolken udebliver. Tolken har for længst oplyst til Easy Translate, at hun er på ferie i udlandet og ikke kan påtage sig opgaven. Det fortæller hun firmaet den 9. juli og igen den 15 juli. ”Sørger I for at finde en anden tolk,” skriver hun. Men det bliver ikke registreret hos EasyTranslate.

Både tolken og retten klager efterfølgende, men klagemodulet virker ikke længere, fordi sagen er lukket. Det samme oplever flere af de andre retter, når de prøver at klage. Sagen er lukket ned, og det er umuligt at komme ind i den igen. Det vil sige, at en stor del af klagerne aldrig bliver registreret, selvom det er en del af rammeaftalen, at EasyTranslate skal registrere alle klager.

Vestre Landsret i Aalborg kan slet ikke bestille en tolk, fordi tolkefirmaet ikke kan finde adressen, Gabels Torv 5. Aalborg i deres system. og derfor ikke ved, hvor de skal sende tolken hen.  A4 Nu slog uden problemer adressen op på Google Maps.

Domstolsstyrelsen sender alle klagerne videre til Rigspolitiet og gør flere gange opmærksom på, at forholdene er uacceptable. Chefkonsulent i Rigspolitiet Christian Schougaard siger, at der bliver gennemført tilsyn i løbet af denne måned.

- Vi har været i drift siden 1. april og i den førte tid er det naturligt at have fokus på at få den nye ordning indarbejdet både hos leverandøren og brugerne. Når der er opnået en vis fortrolighed med det daglige arbejde, og der er opsamlet en passende mængde data, så er det naturligt at gennemføre tilsyn. Det er det, som vi nu er ved at tilrettelægge og som gennemføres i den kommende tid, siger han til A4 Nu 

GDPR