Forfatter kulegraver Danmarks ledighedskrise

tim_knudsen
Professor og historiker Tim Knudsen er nået til fjerde bind i sin fembinds-serie om danske statsministre. Foto: Foto: Lars Just/Politiken/Ritzau Scanpix
Tim Knudsens mammutværk om danske statsministre kommer med bind fire ind på væsentlige begivenheder på det danske arbejdsmarked.

Professor og historiker Tim Knudsen er nået til fjerde bind i sin serie om danske statsministre. Bindet dækker perioden 1972 til 2001.

Det var en periode, hvor beskæftigelse og arbejdsmarked spillede nogle af nøglerollerne i den politiske Danmarkshistorie.

Selvom perioden også dækker Poul Hartlings 13 måneder som statsminister, så er det i sagens natur Anker Jørgensens, Poul Schlüters og Poul Nyrup Rasmussens embedsperioder, det handler om.

Arbejdsmarkedspensioner

Anker Jørgensens eftermæle har i høj grad været præget af håndteringen af 70’ernes økonomiske kriser. Tim Knudsen tegner et billede af en centraladministration, der ikke var tilpasset den offentlige sektors vækst i den foregående periode.

Da Jørgensen kastede håndklædet i ringen, og den Schlüter-ledede regering tog over, var arbejdsløsheden på himmelflugt. 

Kurven pegede stejlt opad gennem 80’erne og knækkede først i begyndelsen af 90’erne. Da var arbejdsløsheden på 12 pct.

LÆS OGSÅ: Ledigheden er lav - men hvor lav kan den blive?

Med til beskrivelsen af Schlüters regeringstid hører indførelsen af tvungne arbejdsmarkedspensioner i 1989, der blev til gennem trepartsaftaler.

Senere blev pensionernes daværende udformning - den såkaldte ambi - ganske vist dømt traktatstridig af EU-domstolen, men fænomenet har som bekendt overlevet.

Schlüter kaldte selv arbejdsmarkedspensionerne ‘det største projekt af dem alle’.

Dagpenge og efterløn

Efter Schlüter-regeringens fald efter rigsretsdommen over tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen overtog den første Nyrup-regering den tårnhøje arbejdsløshed.

I løbet af Nyrups otte års embedsperiode - det meste af tiden med Mogens Lykketoft som finansminister - blev ledigheden reduceret fra 12 til 3 procent gennem en række reformer. Der var dog også medvind fra de økonomiske konjunkturer.

LÆS OGSÅ: Fire ud af ti seniorer vil forlade arbejdsmarkedet fluks

Blandt Nyrup-regeringens reformer var en sænkelse af dagpengeperioden fra syv til fire år. Og så var der jo efterlønnen.

Under valgkampen i 1998, som Nyrup endte med at vinde yderst snævert, afgav han det famøse løfte, at efterlønnen var sikret for alle over 60 år med et efterlønsbevis.

Valget var i marts, og så sent som i september fredede Nyrup efterlønnen. Det skete samtidig med, at Mogens Lykketoft forhandlede med Venstres Anders Fogh Rasmussen om et indgreb, der kom senere på efteråret.

Fra Moltke til Frederiksen

Det har foreløbig taget Tim Knudsens mere end ti år at skrive sin krønike over danske statsministre. Bind 1-3 udkom i 2020.

Den færdige serie vil fortælle historien om alle danske statsministre fra enevældens afskaffelse og Adam Moltke, den første danske statsminister - eller premierminister, som det hed dengang - over Stauning helt frem til vor tid.

Bogens femte bind vil dække perioden fra 2001 frem til Mette Frederiksen nuværende embedsperiode.

Til den tid vil værket omfatte ca. 3.000 sider.

Statsministeren 4 - De folkelige statsministre 1972-2001

Tim Knudsen
Forlaget Samfundslitteratur
688 sider

GDPR