Nyt partnerskab: Minister vil have flere arbejdspladser til at hejse regnbue-flaget

20200810-142525-L-1920x1461we
- Partnerskabet skal bruges til at fremme åbenhed og inklusion af LGBT-personer på arbejdspladserne, siger ligestillingsminister Mogens Jensen (S). Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Regeringen og ligestillingsminister Mogens Jensen (S) lancerer et partnerskab, der skal være med til at fremme inklusion af LGBT+ personer på arbejdsmarkedet. Tillidsvalgte, herunder arbejdsmiljørepræsentanter, kommer til at spille en nøglerolle, siger ministeren til A4 Arbejdsmiljø.

Transpersoner tør ikke at iklæde sig det tøj, de allerhelst vil, og bøsser og lesbiske klapper i, når de bliver spurgt om, hvem de har været på date med.

Det er vilkårene for mange LGBT+ personer på det danske arbejdsmarked anno 2020.

Derfor har regeringen og ligestillingsminister Mogens Jensen (S) i forbindelse med årets Copenhagen Pride taget initiativ til at danne et partnerskab mellem arbejdsmarkedsorganisationer, NGO’er og private virksomheder.

LÆS OGSÅ: K.B. Hallen er første LGBT-certificerede arbejdsplads: 'Det giver bedre oplevelser for publikum'

Aktørerne forpligter sig i fælleskab på at arbejde med inklusion af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner på danske arbejdspladser.

- Partnerskabet skal bruges til at fremme åbenhed og inklusion af LGBT-personer på arbejdspladserne. Det er nødvendigt og godt for LGBT-gruppen, men det er faktisk også godt for alle andre medarbejdere. Signaler om, at der er plads til, at man kan være den, man er uanset udseende og seksuel orientering, er et vigtigt budskab for alle, siger Mogens Jensen til A4 Arbejdsmiljø.

Organisationer og virksomheder, der har tilsluttet sig partnerskabet, tæller alt lige fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Akademikerne på lønmodtagerside og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) på arbejdsgiverside.

Derudover er Lederne, SMV Danmark og en række private virksomheder, IBM, Ikea, Nordea og TDC med i samarbejdet, som ligeledes tæller en række interesseorganisationer på LGBT-området.

- Partnerskabet betyder, at de forskellige organisationer og virksomheder, der er med i partnerskabet, selv kommer til at bidrage med indhold i form af kampagner, cases, værktøjer og viden om LGBT-personers vilkår på jobbet. Arbejdsmarkedsorganisationerne har repræsentanter ude på arbejdspladserne, og den tilstedeværelse kan forhåbentlig være med til at få budskaberne ud, forklarer ministeren.

Unge lønmodtagere mere anerkendende

En ny undersøgelse fra Ligestillingsministeriet viser, at mange LGBT+ personer ikke tør at være åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på jobbet.

Særligt slemt ser det ud for biseksuelle og transpersoner, hvor kun hhv. 21 og 23 procent oplever, at de kan være åbne over for kolleger og chefer. Bedre ser det ud for bøsser og lesbiske, hvor hhv. 64 og 51 procent tør at stå ved, hvem de er.

LÆS OGSÅ: Læreren Casper sprang ud i klassens time

En anden undersøgelse, som analyseinstituttet Wilke har lavet for A4 Arbejdsmiljø, viser, at 11 procent af alle lønmodtagere opfatter, at LGBT+ personer diskrimineres på jobbet.

Opfattelsen af diskrimination af regnbuefarvede medarbejdere er størst blandt de yngste lønmodtagere, viser undersøgelsen. Cirka 22 procent af lønmodtagere i aldersgruppen 18-29 år oplever, at LGBT+ kolleger diskrimineres.

Det er ikke overraskende tal, mener Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT Danmark.

- Det undrer mig ikke, fordi den yngre generation er meget mere anerkendende i forhold til at bryde med normer. De kommer ind på et arbejdsmarked, der er meget mindre anerkendende, end de selv er. Derfor vil de opleve langt større grad af diskrimination, forklarer hun.

Det er entydigt, at åbenhed og rummelighed i forhold til homoseksualitet er blevet mere mainstream i Danmark, og det er gået forholdsvist hurtigt. Vi har haft en kulturrevolution i det nye årtusinde
Bjarke Oxlund, chefkonsulent, Institut for Menneskerettigheder

Bjarke Oxlund, chefkonsulent for Køn og Ligestilling hos Institut for Menneskerettigheder, er enig. De unge kommer med en større accept og frisind, når de træder ind på arbejdsmarkedet, vurderer han.

- De unge er mere opmærksomme, når der forekommer diskrimination på arbejdspladserne end den ældre generation. De bliver stødt, når de ser det. Den yngre generation kommer med et værdisæt, hvor diskrimination er forkert, og derfor lægger de også mærke til det, når det sker, siger han.

Svært i mandefag

Undersøgelsen tyder på, at unge er mere accepterende i forhold til kolleger med forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer sammenlignet med deres ældre kolleger på arbejdsmarkedet. Og kigger man på brancher, er der ligeledes en forskel på, hvor rummelige brancherne er.

Initiativerne skal forankres hos de organisationer, som medarbejderne selv er medlem af, og som de føler sig repræsenteret ved. Hensigten er, at tillidsvalgte skal være med til at italesætte LGBT-kollegers vilkår på arbejdspladsen
Ligestillingsminister Mogens Jensen (S)

I omsorgsfag, hvor man i forvejen arbejder med inklusion og sociale fællesskaber, er rummeligheden større, end den er i eksempelvis håndværksbranchen, vurderer Bjarke Oxlund.

- Det er entydigt, at åbenhed og rummelighed i forhold til homoseksualitet er blevet mere mainstream i Danmark, og det er gået forholdsvist hurtigt. Vi har haft en kulturrevolution i det nye årtusinde. Det startede med registrerede partnerskaber i 1989, som var en af de store milepæle, og i det nye årtusinde har homoseksuelle fået mulighed for insemination, adoption og kirkevielser.

- Det kan stadig være svært at være mandlig homoseksuel, lesbisk eller kvinde i de stærkt dominerede mandefag, hvor der stadig hersker en tydelig heteroseksuel norm, forklarer Bjarke Oxlund.

Vil ramme skurvognen

Mogens Jensen tror og håber, at initiativet med partnerskabet kan være med til at ændre kulturen i skurvognen.

- Jeg håber, at når vi inddrager så mange forskellige arbejdsmarkedsorganisationer i partnerskabet, kan det være med til, at vi rammer skurvognen på den helt rigtige måde. Når kampagnernes søsættes, vil det ikke være det store samfund, der kommer med en løftet pegefinger.

- Initiativerne skal forankres hos de organisationer, som medarbejderne er medlemmer af, og som de føler sig repræsenteret ved. Hensigten er, at tillidsvalgte skal være med til at italesætte LGBT-kollegers vilkår på arbejdspladsen, siger Mogens Jensen.

Selvom flere LGBT+ personer tør at være sig selv på jobbet end for få år siden, er man ikke i mål endnu, understreger ligestillingsministeren.

- Det er klart, at næste gang, der skal laves en stor undersøgelse på det her område, vil jeg have, at vi har rykket os, så der er betragteligt flere LGBT-personer, der oplever, at de kan være åbne på deres arbejdsplads, og som ikke bliver diskrimineret. Blandt andet derfor har vi taget initiativ til partnerskabet, siger han.

Partnerskabet

Partnerskabet er stiftet på initiativ af ligestillingsministeren og består af organisationer på arbejdsmarkedet, faglige organisationer, interesseorganisationer samt en række virksomheder, der arbejder med inklusion af LGBT+personer.

Med i partnerskabet er: 

 • Ligestillingsministeren
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
 • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)
 • Akademikerne
 • Lederne
 • Dansk Industri (DI)
 • Dansk Erhverv
 • SMV Danmark
 • IBM
 • Nordea Danmark
 • TDC
 • Danish LGBT Business Network
 • LGBT+ Danmark
 • Beskæftigelsesministeriet

Med partnerskabet ønsker partnerne:

 • At sætte fokus på inklusion af LGBT+ personer på arbejdsmarkedet gennem øget åbenhed, gensidig anerkendelse og plads til forskellighed og dermed fremme diversitet på arbejdsmarkedet.
 • At understøtte at alle kan være sig selv på arbejdet og dermed fremme et godt og inkluderende arbejdsmiljø, så den enkelte er tryg ved at være åben om sin LGBT+ identitet.
 • At igangsætte konkrete aktiviteter, udbrede viden og skabe debat om diversitet, åbenhed og inklusion af LGBT+ personer på arbejdsmarkedet i regi af kampagnen.

Kilde: Ligestillingsministeriet

GDPR