Ny analyse: Små private firmaer tager flest lærlinge, mens det offentlige halter efter  

BeFunky-collage_-_2023-09-29T124419.708
Ny analyse viser, at den offentlige sektor tager langt færre lærlinge end den private. Foto: SMVdanmark
Små virksomheder har mere end dobbelt så mange lærlinge ansat som store virksomheder, viser en ny analyse fra SMVdanmark. Samtidig stiger antallet af lærlinge i den private sektor, mens antallet er faldende i den offentlige.

I ti år har der aldrig været så mange lærepladser i den private sektor som nu.

I 2022 var 55.000 lærlinge således i et uddannelsesforløb hos en privat virksomhed, hvilket er 6.767 flere end i 2016. Tilgengæld har den offentlige sektor fået 245 lærlinge færre i samme periode.

Det viser en ny analyse fra SMVdanmark, der har undersøgt, hvem tager flest og færrest lærlinge blandt 84.000 arbejdspladser. 

”Hvis vi skal sikre, at der faglærte nok til de udfordringer, som vi står over for - for eksempel med den grønne omstilling, så er det vigtigt, at alle tager et passende ansvar for at uddanne de fremtidige generationer. Og her kan vi se, at særligt store virksomheder, men også den offentlige sektor, ikke løfter deres andel,” siger chefkonsulent hos SMVdanmark Kasper Munk Rasmussen til A4 Uddannelse.

Artiklen fortsætter under grafen

Skærmbillede 2023-09-29 112641 

Ifølge SMVdanmark er der stor forskel på, hvor mange lærlinge der er per 100 ansatte i de private virksomheder. 

De mindste virksomheder med 5-9 ansatte har i gennemsnit 4,5 lærlinge per 100 ansatte, hvilket er mere end dobbelt så mange som virksomheder med over 250 ansatte, der i gennemsnit har 2,1 lærlinge per 100 ansatte. 

Men også de mellemstore virksomheder lykkes i høj grad med at ansætte lærlinge. Syv ud af ti lærlinge er således under uddannelse i en virksomhed med færre end 100 ansatte.

“Det kan tænkes, at store virksomheder bedre kan plukke de bedste faglærte, lige efter de er blevet færdiguddannede i stedet for at tage faglærte eller ufaglærte lærlinge under uddannelse. Den luksus har SMV’er måske ikke,” vurderer Kasper Munk Rasmussen.

Markante brancheforskelle

Der er samtidig nogle brancher, der er bedre til at tage lærlinge end andre. Der er eksempelvis i gennemsnit over ti gange så mange lærlinge per 100 ansatte inden for bygge- og anlægsbranchen som inden for hotel-og restaurationsområdet, viser analysen endvidere. 

“Det handler om kultur og traditioner i de enkelte brancher. Nogle brancher har historisk altid taget lærlinge for at tage del i det sociale ansvar om at uddanne. I bygge- og anlægsbranchen er der større kultur for at tage ufaglærte lærlinge, hvor det modsatte måske gør sig gældende på hotel-og restaurationsområdet,” siger Kasper Munk Rasmussen.  

Artiklen fortsætter under grafen

Skærmbillede 2023-09-29 124003  

Kilde: SMVdanmark

I analysen fremhæver SMVdanmark desuden, at “der er bred politisk enighed om, at uddannelsen af flere faglærte er en forudsætning for vækst i Danmark", og at det derfor er "helt afgørende, at SMV’erne får de bedst mulige forudsætninger for at uddanne elever og lærlinge”. 

Derfor har SMVdanmark en række indsatser, der skal sikre flere lærepladser - herunder for de omtrent 43.000 unge uden job eller uddannelse.

“Vi vil gerne have ind i lovgivningen, at virksomhedernes udgifter bliver refunderet helt og hurtigere. Det må aldrig blive en udgift for virksomhederne at tage lærlinge. Det er et generelt princip, som vi gerne vil have politikerne med på," siger Kasper Munk Rasmussen. 

SMVdanmarks forslag

- Der skal være mindre bureaukrati for virksomheder med lærlinge, så virksomheder hurtigere kan få refunderet udgifter fra lærlinge - for eksempel transport

- Der skal være mere fokus på matchet mellem læreplads og virksomhed, idet netop dårlige match er en hyppig årsag til afbrydelse af samarbejdet. Ifølge SMVdanmark har erhvervsskolerne her en vigtig rolle i at screene eleverne for at vurdere, om de er ”på rette hylde”

- For at sikre, at der er lærepladser nok til de cirka 43.000 unge uden uddannelse eller job, bør der gives et tilskud til læreplads-virksomheder på det private arbejdsmarked, mener SMVdanmark. Det vil ifølge dem også belønne de virksomheder, der tager et uddannelsesansvar

- Der bør indføres et tilskud på 2.500 kroner per lærling de første seks måneder af læretiden for at kompensere for den udgift, der er ved, at en del lærlinge falder fra, inden de kan tjene deres løn hjem, samt det ekstra ressourceforbrug i virksomhederne, når gruppen af unge uden for arbejdsmarkedet skal inkluderes

GDPR