Uddannelseschef: Ordblinde og læse- og skrivesvage kan afhjælpe manglen på faglærte

Jakob_Overgaard_J__rgensen_uddannelseschef_PensionDanmark_Foto_Ursula_Bach_PensionDanmark_1920_px_tre_to
Foto: Ursula Bach/PensionDanmark
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

OP MOD EN HALV MILLION voksne er udfordrede på deres læse- og skrivefærdigheder, og det bremser dem i at opnå de kvalifikationer, som arbejdsmarkedet skriger på. Bedre opsporing og mere efteruddannelse kan gøre dem til en del af løsningen på den store mangel på faglærte.

Danmark mangler faglærte. I 2030 anslås vi at stå med et underskud på op mod 99.000 erhvervsuddannede, og det vil ramme de danske virksomheder, og deres mulighed for at fastholde Danmarks velstand og førerposition i den grønne omstilling.

99.000 faglærte er ikke noget, man sådan lige stamper op af jorden. Det kræver en tilvækst, som svarer til hele den samlede befolkning i Randers Kommune - børn og ældre inklusiv.

Udviklingen på arbejdsmarkedet gør det sværere og sværere at bestride et job uden basale læseegenskaber
Jakob Overgaard Jørgensen, uddannelseschef, PensionDanmark

Men kigger man på gruppen af læse- og skriveudfordrede voksne, er tallene endnu større. Gruppen af 16-65-årige med mindre gode læsefærdigheder tæller 460.000 personer, og antallet af ordblinde voksne anslås at ligge omkring en kvart million.

Snakker man med de læseudfordrede selv, er skam et gennemgående tema. Historisk har man sat lighedstegn mellem manglende læsekundskaber og manglende intelligens, og når et problem på den måde bliver et tabu, så bliver det så meget desto sværere at opspore og hjælpe de udfordrede.

DET ER ET KÆMPE PROBLEM, især fordi udviklingen på arbejdsmarkedet gør det sværere og sværere at bestride et job uden basale læseegenskaber. Digitaliseringen af samfundet betyder, at en chauffør, der tidligere fik sine instruktioner over telefonen, i dag forventes at kunne læse dem i et digitalt kørselsplanlægningssystem på en skærm.

Samtidig betyder øgede krav om specialisering og den øgede brug af ny teknologi, robotter og automatisering, at antallet af ufaglærte job står til at falde. Så mens de faglærte kommer til at være i massivt underskud, estimeres der i 2030 at være 59.000 ufaglærte i overskud.

LÆS OGSÅ: Analyse: Sådan kan AMU-kurser motivere flere og styrke deres basale færdigheder

Denne udvikling efterlader mange ordblinde på en brændende platform, hvor de risikerer at miste deres arbejde eller glide endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. I mange tilfælde er opsporing og afhjælpning af læse- og skrivevanskeligheder reelt det manglende kodeord, der kan åbne porten til efteruddannelse og opkvalificering, der kan styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet og potentielt løfte uddannelsesniveauet fra ufaglært til faglært.

DERFOR ER DET AFGØRENDE, at vi bliver bedre til at opspore og hjælpe de læse- og skriveudfordrede. Og derfor har PensionDanmark, som administrator af 22 kompetenceudviklingsfonde, som omfatter 243.000 lønmodtagere, udviklet et nyt, simpelt værktøj til opsporing af ordblinde og læse- og skrivesvage:

Udviklingen er støttet af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og er nu tilgængeligt for alle på www.læsogskrivbedre.dk i partnerskab med VUC Erhverv og AOF Danmark, som udbyder ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk.

Sammen håber vi at kunne hjælpe flere ordblinde og læse- og skrivesvage til at få nye kompetencer. Til glæde for dem – og til glæde for samfundet.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR