Ungdomsdelegater: Vi skal styrke unge faglærtes demokratiske selvtillid globalt

Nikolaj_Rosenkilde_K__lb__k_og_Maria_B__ge_Blenstrup_Ungdomsdelegater_til_FN_1280_px_Tre_to
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].

VERDEN ER MIDT I en rivende udvikling – både teknologisk og demografisk. Vi har den største ungdomsgeneration nogensinde, og et stigende antal unge uddanner sig og træder ind på arbejdsmarkedet. Men erhvervslivet - både i Danmark og globalt - blandt andet på det afrikanske kontinent, råber efter kvalificeret, faglært arbejdskraft. Potentialet for grønne jobs er enormt, og digitaliseringens muligheder er overvældende. Alligevel vælger for få unge - både i Danmark og i andre lande, den faglærte vej og indskriver sig på erhvervsuddannelser.

Som ungdomsdelegater til FN for faglært uddannelse og jobskabelse arbejder vi for at sætte erhvervsuddannelserne i fokus ved internationale forhandlinger. Vi kæmper for, at disse uddannelser globalt skal prioriteres langt højere end i dag. Selvom konteksten kan variere, er udfordringerne de samme på tværs af landegrænser og uddannelsessystemer. Unge faglærte møder fordomme om deres fag, sikkerhed og intellekt, samtidig med at uddannelsernes kvalitet ofte er svingende og sjældent kan tilbyde de samme ressourcer og prestige som de boglige uddannelser.

FAGLÆRTE ER IKKE BARE en del af arbejdsstyrken – de er fundamentet for vores økonomi. Uden elektrikere, tømrere og VVS’ere ville vores samfund gå i stå. De faglærte erhverv er katalysatorer for innovation inden for alt fra bæredygtig energi til infrastruktur. De er afgørende for at imødekomme skiftende behov i en globaliseret verden.

Danmarks erhvervsuddannelsessystem, der inddrager arbejdsmarkedets parter i uddannelsernes design og pensum, sikrer faglærte unge med kompetencer, som erhvervslivet har brug for. Men unge faglærte skal også have en stemme i beslutningsprocessen på alle niveauer, fra de lokale uddannelsesudvalg til de globale FN-arbejdskonferencer. 

LÆS OGSÅ: Lars Kunov: Erhvervsskoleudspil gør intet ved manglen på faglærte

Derfor, er vi den 2. juni rejst til trepartsforhandlinger i International Labour Organization (ILO) for at repræsentere danske unges - herunder unge faglærtes perspektiver for arbejdsgivere, arbejdstagere og regeringer fra hele FN. Desværre er det kun Danmark, der giver unge mulighed for at tale ved denne konference. I en ideel verden ville unge faglærte fra hele verden også være repræsenteret af ungdomsdelegater, som vil og tale om faglig stolthed, grønne jobs og et trygt arbejdsmiljø.

VI BØR STARTE MED at styrke unge faglærtes demokratiske selvtillid globalt. For eksempel, herhjemme viser Dansk Ungdoms Fællesråds demokratianalyse fra 2024, at tre ud af fire på de erhvervsfaglige uddannelser har lav demokratisk selvtillid. Så længe dette er tilfældet, vil de ikke blive tilstrækkeligt repræsenteret lokalt eller globalt. Derfor skal vi sikre moderne faciliteter, opdaterede læseplaner og adgang til den nyeste teknologi, så elever og lærlinge i verden får de bedste forudsætninger for at føle sig kompetente og for at nedbryde fordomme om deres faglighed.

LÆS OGSÅ: Ungdomsskoleforeningen får 5 millioner til demokratisk laboratorium

At sikre fremtiden for de faglærte er ikke blot en økonomisk nødvendighed; det er også en social og kulturel forpligtelse. Faglærte spiller en afgørende rolle i vores samfund, og vi har brug for deres kompetencer mere end nogensinde. De er hjørnestenen i vores infrastruktur, industri og innovation. For at sikre en stabil og inkluderende udvikling, skal vi investere i faglært uddannelse og sørge for, at faglærte har en reel stemme i beslutningsprocesserne.

Som ungdomsdelegater opfordrer vi til handling på globalt niveau. Det er ikke nok at anerkende problemet; vi skal tage konkrete skridt for at løse det. Vi opfordrer regeringer, virksomheder og organisationer verden over til at prioritere faglærte uddannelser, investere i moderne faciliteter og inkludere unge faglærte i alle beslutningsprocesser. Fremtiden kalder på flere faglærte, og det er vores fælles ansvar at svare på det kald.

Lad os skabe en verden, hvor de faglærte ikke blot anerkendes, men også respekteres for deres uvurderlige bidrag til samfundet. Kun ved at arbejde sammen kan vi sikre, at den næste generation af faglærte har den selvtillid, de værktøjer og de muligheder, der er nødvendige for at lede os ind i en lysere og mere bæredygtig fremtid.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR