Aktører forud for VEU-trepart: Behov for "en meget ambitiøst aftale" for voksne, der har svært ved at læse, regne og arbejde digitalt

BeFunky-collage__54_
AVU-udviklingen bekymrer Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet, der derfor mener, at den almene voksenuddannelse skal indgå de kommende trepartsforhandlinger på VEU-området. Foto: Danske HF & VUC og Uddannelsesforbundet
Forventningerne til voksnes uddannelse skal være på højde med de forventninger, samfundet har til unge, mener Uddannelsesforbundet og Danske HF & VUC, der enige om, at det bør slås fast ved de kommende VEU-trepartsforhandlinger.

Der er behov for styrkelse af den almene voksenuddannelse (AVU). Og det bør ske ved trepartsforhandlingerne for voksen og efteruddannelserne (VEU), der er kalendersat til medio 2023. 

Det mener Uddannelsesforbundet og Danske HF & VUC - især i lyset af den katastrofale nedgang i deltagelsen på AVU 

"Jeg har et ønske om, at man er så ambitiøs i trepartsforhandlingerne, at det slås fast, at voksne bør opnå samme kompetenceniveau som unge, og at vejen dertil skal gøres let," siger formand for Uddannelsesforbundet Hanne Pontoppidan.

Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har samme forventninger og ambitioner til de voksne
Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet

Udmeldingen kommer, efter at nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser et fortsat fald i deltagelsen i AVU.

Tallene viser blandt andet, at der næsten er sket en halvering i deltagelsen i AVU-kurser fra andet kvartal 2021 til samme kvartal i 2022. Og set over en længere tidsperiode er der sket et fald på en tredjedel fra 2020 til i dag.

AVU skal indgå i næste trepart

Hanne Pontoppidan har derfor "et meget meget stærkt ønske om, at det er en meget ambitiøst aftale", som bliver landet ved de kommende VEU-trepartsforhandlinger.

Samme forhåbning har formand for Danske HF & VUC Pernille Brøndum, der ligeledes håber, at AVU bliver prioriteret i trepartsforhandlingerne. 

Bekendtgørelserne og læreplanerne på AVU-området stammer fra 2009, påpeger Pernille Brøndum.

LÆS OGSÅ: Katastrofalt fald i AVU-aktiviteten fortsætter: “Det har en selvforstærkende virkning”

"Der var målgrupperne nogle helt andre. Vi taler her om en gruppe voksne, der skal noget andet i dag, så der er behov for fornyelse og øget fleksibilietet, der handler om at bevare almen dannelse." siger Pernille Brøndum.

Hun efterlyser, at der bliver lagt en professionsorientering ind i fagene samt mulighed for mere fleksible forforløb til erhvervsuddannelserne.

Ifølge formanden for Danske HF & VUC er det også "vanvittigt, at man ikke kan opkvalificere på FVU Digital og FVU Engelsk, som næsten nåede at komme med ved seneste forhandlinger". Også det er der ifølge hende derfor behov for at se på ved de kommende forhandlinger.

Ambitionerne skal skrues op

Både Pernille Brøndum og Hanne Pontoppidan håber, at der i den endelige trepartsaftale indskrives en ambition om, at alle voksne skal få mulighed for at tage en uddannelse svarende til det, der forventes af de unge.

"Vi forventer som samfund lige nu, at unge tager 12 års skolegang. Vi forventer, at de tager en ungdomsuddannelse som minimum. Det siger vi til vores børn, at de som minimum skal have for klare sig videre," siger Hanne Pontoppidan og fortsætter:

"Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har samme forventninger og ambitioner til de voksne. Hvis vi ikke har det, så bliver det de unge, der styrer hele samfundsudviklingen. Det bliver også de unge, der sidder på alle de attraktive job og får mulighed for at komme først i køen. Vi skal sikre, at alle voksne også får et et uddannelsesniveau, som vi til enhver tid forventer af unge."