AM-PRO: Ambitiøs EU-strategi om arbejdsmiljø, men flere ting vækker bekymring

20210924-145813-2-1920x1285we
Arbejdstagere i gang med at dekorere en rude med EU-farver. Foto: Ognen Teofilovski/Reuters/Ritzau Scanpix
8. nov. 2021 06.00
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Den nye EU strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er en spændende og ambitiøs vision, men den er har også mangler. Det mener Anders Kabel, formand for AM-PRO, der er en paraplyorganisation for arbejdsmiljøprofessionelle.

EU-kommissionen har nu præsenteret sin arbejdsmiljøstrategi for de kommende seks år. EU-strategien vil formentlig få ganske stor betydning for udviklingen af den danske arbejdsmiljøregulering, som hidtil har lagt sig tæt op ad EU-reguleringen.

AM-PRO hilser arbejdsmiljøstrategien velkommen og kan helt tilslutte sig dens ambitiøse mål, men AM-PRO er bekymret for, om de midler, der foreslås i forhold til store dele af strategien, vil være tilstrækkelige til at nå de opstillede mål.

LÆS OGSÅ: EU-Parlamentet vedtager historisk asbeststrategi

Den dystre baggrund for strategien er, at arbejdsmiljøet i EU er skyld, i at over 200.000 arbejdstagere dør som følge af arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker. Det belaster EU’s økonomi med ca. 3.500 mia. kr. om året. 

EU-kommissionen konstaterer, at sunde og sikre arbejdsvilkår er en forudsætning for en sund og produktiv arbejdsstyrke og et vigtigt bidrag til både EU-økonomiens bæredygtighed og konkurrenceevne.

Strategirammen er opbygget omkring tre centrale mål:

1. Foregribelse og håndtering af forandringer.

EU-kommissionen vil iværksætte en række initiativer for at tage højde for forandringer affødt af den grønne omstilling og digitaliseringen (fx nye jobtyper, platformøkonomi, midlertidige og prekære ansættelsesforhold), den aldrende arbejdsstyrke og behovet for at forebygge forskelsbehandling (fx i forhold til alder, køn, etnicitet, seksuel orientering og handicap). 

Initiativerne vil blandt andet omfatte modernisering af arbejdssteds- og skærmterminal-direktiverne, nye grænseværdier for asbest, bly, diisocyanater og kobolt og risikovurdering af grønne og digitale job.

2. Bedre forebyggelse af arbejdsulykker og -sygdomme.

EU-kommissionen vil iværksætte en række initiativer for at styrke forebyggelsesindsatsen, herunder en ”nulvisionstilgang” til arbejdsrelaterede dødsfald gennem bedre dataindsamling, trepartssamarbejde og styrket håndhævelse, bedre koordinering med REACH og oplysningskampagner om muskel- og skelet-belastninger, arbejdsbetinget kræft, mental sundhed, kønsdiskriminering og chikane. 

LÆS OGSÅ: Hver tiende medarbejder har forladt Arbejdstilsynet på et år

3. Øget beredskab over for fremtidige sundhedskriser.

EU-kommissionen vil iværksætte en række initiativer for at styrke beredskabet, herunder især procedurer og retningslinjer for nødsituationer i samarbejde med aktører inden for folkesundhed koordineringsmekanismer mellem folkesundhed og arbejdsmiljø

EU-kommissionen peger på tre afgørende forudsætningerne for at opfylde ”nulvisionstilgangen”. Det er: 

  • Bedre oplysning til virksomhederne
  • Kapacitetsopbygning i virksomhederne
  • Ansvarstagning blandt alle aktører

For at styrke disse forudsætninger vil der bla. blive gennemført en kampagne om arbejdsmiljø og digitalisering og et EU-topmøde om arbejdsmiljø, hvor alle relevante parter vil blive involveret.

Dele af strategien vækker bekymring

AM-PRO er meget tilfreds med de tre tværgående mål, som EU-kommissionen har valgt som ramme for den kommende arbejdsmiljøstrategi. 

Vi er tilfredse med de forudsætninger, som kommissionen peger på, samt anerkendelsen af arbejdsmiljøindsatsens betydning for udviklingen af EU-økonomiens bæredygtighed. Men også behovet for bedre samspil mellem arbejdsmiljøindsatsen og folkesundhedsindsatsen og for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats.

AM-PRO kunne ønske mere konkrete retningslinjer dels for koordineringen mellem folkesundhedsindsatsen og arbejdsmiljøindsatsen og dels om samspillet mellem den grønne omstilling og arbejdsmiljøindsatsen
Anders Kabel, formand, AM-PRO

AM-PRO er enig i behovet for bedre oplysning og kapacitetsopbygning i virksomhederne og ansvarstagning blandt alle aktører også på virksomheds- og organisationsniveau. 

Samtidig er AM-PRO bekymret for den praktiske gennemførelse af arbejdsmiljøstrategien, idet EU-kommissionen kun lægger op til bindende regulering i forhold til en begrænset del af strategien. 

LÆS OGSÅ: Fagforeninger tager afstand fra vaccinekrav: - Det er udansk

Det gælder i forbindelse med brugen af en række farlige stoffer, hvor kommissionen vil skærpe reguleringen, mens kommissionen på en række andre områder kun lægger op til at benytte oplysningskampagner og vejledninger. De opfordrer blot EU-landene og organisationerne til at fastlægge nationale regler og retningslinjer. 

Især i forhold til at sikre en tilstrækkelig kapacitetsopbygning og ansvarstagning i virksomhederne er AM-PRO bekymret for, om ambitionerne kan indfries i praksis uden mere bindende EU-rammer. 

Her kan der hentes inspiration

Det er AM-PRO’s vurdering, at der er et stort behov for, at EU sikrer virksomhederne let adgang til arbejdsmiljøfaglig rådgivning og fastlægger minimumsregler for den nødvendige arbejdsmiljøfaglige kompetence og kvalitet i virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøindsats. 

Her kan ENSHPO’s (europæisk netværk af arbejdsmiljøprofessionelle, red.) mangeårige erfaringer med certificering af arbejdsmiljøprofessionelle være en værdifuld inspiration. 

EU-krav til kvaliteten af de risikoanalyser, som virksomhederne skal gennemføre som grundlag for deres forebyggende arbejdsmiljøindsats vil kunne forbedre kvaliteten af danske virksomheders gennemførelse af arbejdspladsvurdering (APV).

Endelig kunne AM-PRO ønske mere konkrete retningslinjer dels for koordineringen mellem folkesundhedsindsatsen og arbejdsmiljøindsatsen og dels om samspillet mellem den grønne omstilling og arbejdsmiljøindsatsen.

Om skribenten: Anders Kabel, formand for AM-PRO. En paraplyorganisation for arbejdsmiljøfaglige foreninger og selskaber. 
Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].