Arbejdsmedicinere bejler til seniorpension: Man kan ikke komme udenom os

20180408-132343-L-1920x1277we
Når seniorer ansøger om seniorpension, bør arbejdsmedicinere komme ind over vurderingen af deres arbejdsevne, mener en række arbejdsmedicinske læger. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/arkiv
Flere arbejdsmedicinske overlæger appellerer nu til politikerne om, at arbejdsmedicinere bør få opgaven med at vurdere borgernes arbejdsevne i forbindelse med den nye seniorpension. Borgerne taber muligheden for at få en kvalificeret vurdering, hvis vi ikke kommer ind over, siger Jane Frølund Thomsen, ledende overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afsnit på Bispebjerg Hospital.

Mens et flertal på Christiansborg endnu ikke har besluttet sig for detaljerne i en endelig model for den nye seniorpension, spiller de arbejdsmedicinske læger sig nu på banen.

Tre fremtrædende arbejdsmedicinere ønsker således, at de arbejdsmedicinske klinikker får opgaven med at vurdere arbejdsevnen hos de borgere, der vil i betragtning til seniorpensionen.

LÆS OGSÅ: Efter måneders tovtrækkeri: Aftale om seniorpension på plads

Ole Carstensen, ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og formand for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM), mener, at de arbejdsmedicinske læger har de rette kompetencer til at løfte opgaven.

- Det er en opgave, vi gerne vil påtage os, men vi har ikke ressourcerne til det. Men hvis vi fik ressourcerne, ville vi meget gerne. Vi har den faglige tyngde, der skal til, siger Ole Carstensen.

Det arbejdsmedicinske selskab bød tidligere i år på opgaven. I september kom der svar fra ministeren, der skrev, at selskabet ville blive kontaktet og indkaldt til et møde med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Mødet har endnu ikke fundet sted, men Ole Carstensen har ikke opgivet håbet.

- Jeg tænker, at vi fortsat er i spil til opgaven, forklarer han.

Myndighed under ATP

I maj blev et flertal i Folketinget bestående af den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og De Radikale enige om en ny seniorpension, der skal afløse den nuværende seniorførtidspension.

Seniorpensionen giver nedslidte mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis de har seks år eller mindre til folkepensionen, kun har helbred til at klare sit job i op til 15 timer om ugen og har været mindst 20-25 år på arbejdsmarkedet.

Siden har den nuværende S-regering tilsluttet sig aftalen, da man i forståelsespapiret med støttepartierne har tilkendegivet, at man agter at indføre pensionen.

Alternativet er, at ens egen læge eller socialmedicinerne skal belyse folks arbejdsevne. De ved ikke nok om arbejdsmiljøforhold og belastninger i arbejdet på de enkelte brancher. Det gør vi.
Ole Carstensen, overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og formand for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

I sidste uge blev et flertal uden om regeringen enige om at indføre seniorpensionen allerede fra 1. januar 2020, som oprindeligt var planen.

Det betyder, at kommunerne får ansvaret for seniorpensionen, indtil en statslig myndighed under ATP er klar til at overtage opgaven. Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil det tage 9-12 måneder, inden det vil ske.

Planen er, at den statslige myndighed får til opgave at vurdere borgernes arbejdsevne, men også at træffe juridiske afgørelser om tilkendelse eller afslag på seniorpensionen.

Overlæge: Et tab for borgerne

Ligesom Ole Carstensen håber Jane Frølund Thomsen, ledende overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afsnit på Bispebjerg Hospital, at den statslige myndighed under ATP får brug for fagekspertise fra arbejdsmedicinere.

- Vi er de eneste, der har lægeligt kendskab til helbredsmæssige forhold på arbejdsmarkedet, og som samtidig ved mest om de fysiske og psykiske belastninger, der kan være i arbejdsfunktioner på tværs af brancher. Når vi nu har fokus på brancher, hvor der er en øget grad af nedslidning, kan jeg ikke se, hvordan man kan komme uden om vores kompetencer og viden, slår Jane Frølund Thomsen fast.

- Hvilken betydning vil det få, hvis I ikke får opgaven?

- Så vil vi mangle fokus på det belastningsmæssige aspekt. Alle læger kan udtale sig i et vist omfang om borgernes arbejdsevne, men vi er de eneste, der kan vurdere borgernes funktionsevne og helbred ud fra de arbejdsmiljømæssige belastninger. Det er vigtigt at have med, når man vurderer arbejdsevnen.

- Jeg vil faktisk sige, at den enkelte borger taber muligheden for at få en kvalificeret vurdering, hvis ikke arbejdsmedicinere kommer ind over vurderingen, mener Jane Frølund Thomsen.

Når vi nu har fokus på brancher, hvor der er en øget grad af nedslidning, kan jeg ikke se, hvordan man kan komme uden om vores kompetencer og viden.
Jane Frølund Thomsen, overlæge, Arbejds- og Miljømedicinsk Afsnit, Bispebjerg Hospital

Også ledende overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, Lars Brandt, har fulgt debatten om arbejdsmedicinernes eventuelle rolle i forbindelse med seniorpensionen. Hvis de arbejdsmedicinske klinikker skal løfte opgaven med at vurdere arbejdsevnen, skal de have tilført nogle flere ressourcer, mener han.

- Hvis der er nogen, der kan gå ind i det arbejde, uanset om det er i kommunerne eller under ATP, så er det de arbejdsmedicinske klinikker. Vi har en stor faglig viden om belastninger, virksomhederne og viden om sygdomme i hver enkelt branche. Vi kan helt sikkert bibringe noget, siger Lars Brandt.

Politikere: Rolle fortsat uafklaret

På Christiansborg har man endnu ikke fastlagt, hvilket fagpersonale den statslige myndighed under ATP skal have. Aftalepartierne bag seniorpensionen skal i de kommende måneder diskutere, hvordan indretningen af ATP-modellen bliver.

Forud for drøftelserne vurderer Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, at de arbejdsmedicinske klinikker ikke vil få nogen stor rolle i forbindelse med etableringen af den nye statslige myndighed.

- Jeg er ikke sikker på, at de kommer til at spille nogen rolle, siger han og uddyber:

- Vi er dog ikke nået til det skridt endnu, hvor vi præcist diskuterer, hvordan det her skal løses. Vi har endnu ikke drøftet med ATP om, hvilke kompetencer der er behov for i den nye enhed, siger han.

Socialdemokratiets arbejdsmiljøordfører, Lennart Damsbo-Andersen, er på linje med Venstre-kollegaen.

- Det er for tidligt at tage stilling til, hvilken rolle arbejdsmedicinerne får. Vi er ikke færdige med at diskutere, hvem der skal have opgaven. Når vi når dertil, må vi kigge på, hvilke ressourcer der skal være, siger han.

Ledende overlæge Ole Carstensen undrer sig over Hans Andersens kommentar.

- Det er jeg da ked af at høre. Jeg vil vurdere, at vi er de bedste til det. Alternativet er, at egen læge eller socialmedicinere skal belyse folks arbejdsevne, men de ved ikke nok om arbejdsmiljøforhold og belastninger i arbejdet i de enkelte brancher. Det gør vi, siger Ole Carstensen.

GDPR