Svigt udløser katastrofalt arbejdsmiljø på flere plejehjem: Ansatte ydmyges med trusler og spytklatter

20200707-162723-L-1920x1280we
Kongsgården i Aarhus-forstaden Viby. Foto: Axel Schütt/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix
Trusler og krænkelser fra frustrerede pårørende er blevet en del af dagligdagen for plejehjemsansatte efter det dokumenterede omsorgssvigt af ældre borgere på flere plejehjem i Aarhus. Tidligere har trusler mod plejehjemsansatte ført til politianmeldelse.

Omsorgssvigt og ydmygende adfærd fra plejepersonalet over for svage ældre i Aarhus Kommune har chokeret Danmark i de seneste dage.

LÆS OGSÅ: Ansat på Aarhus-plejehjem står frem: Vores hjerter banker for de ældre - lyt nu til os!

Ikke mindst efter Ekstra Bladets afsløring af videosekvensen med den 90-årige og demente Else, der blev ydmyget på groveste vis af ansatte på plejehjemmet Kongsgården.

Pårørende til ældre på institutionerne DemensCentrum Aarhus, Kongsgården og Skæring Plejehjem har gennem længere tid forgæves forsøgt at råbe ledelserne og politikerne op.

De pårørendes rådvildhed over ikke at kunne trænge igennem til de ansvarshavende har haft den konsekvens, at plejepersonalet har stået for skud.

A4 Arbejdsmiljø kan nu fortælle, at ansatte på Skæring Plejehjem, der ligger lidt nord for Aarhus, har oplevet truende og krænkende adfærd fra særligt syv nuværende og tidligere pårørende, der er frustrerede over, at deres kære lades i stikken af de ansatte.

I et dokument fra Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune fremgår det, at kommunen har foretaget en risikovurdering af den lille håndfuld pårørende, der belaster personalets psykiske arbejdsmiljø.

I dokumentet står der:

’Den 6.-7. juli foretages risikovurdering af 4-5 konkrete pårørende (nuværende, red.), som i særlig grad udfordrer personalets psykiske arbejdsmiljø, herunder belaster i en grad at trusler/krænkelser bliver indberettet. Dette sker i samarbejde med arbejdsmiljøkonsulent/HR, hvor konkrete handler ved trusler/krænkelser vil indgå’.

Chikanen skete så sent som den 7. juli, hvor en pårørende til en beboer på Kongsgården skrev til forstanderen, at hun burdes hænges ud offentligt med foto. A4 Arbejdsmiljø er i besiddelse af mailen:

'I burde hænges offentligt ud med foto og det hele, så hele Danmark kan se de personer, som behandler ældre som torturofre. Føj, må karma ramme jer alle, som har set gennem fingre med det her', skrev det frustrerede familiemedlem til en beboer.

Pårørende meldt til politiet

FOA’s formand, Mona Striib, har kendskab til en episode fra et plejehjem i Aarhus, hvor en ansat har modtaget en spytklat fra en pårørende på en parkeringsplads.

- Det, der er foregået i ældreomsorgen i Aarhus Kommune er ikke i orden. Men det må ikke føre til, at man nærmest har en klapjagt på det øvrige personaler, hvor man truer, råber og stempler alt plejepersonale.

- Jeg har hørt en fortælling om, at en plejer er blevet spyttet på, da vedkommende stod på en p-plads foran arbejdspladsen. Det er ikke i orden, og det skal vi tage stærkt afstand fra. Det er enkelte, der har fejlet, og det er slemt, hvis det fører til udskamning af en hel plejegruppe, siger Mona Striib til A4 Arbejdsmiljø.

Der er ingen tvivl om, at medarbejderne på Kongsgården har været igennem en rigtig svær periode, som også har haft effekt på sygefraværet. Det sygefravær, der har været fra februar til nu, har næsten udelukkende været med baggrund i videooptagelserne
Thomas Prahl, arbejdsmiljøkonsulent, Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøkonsulent i Aarhus Kommune, Thomas Prahl, tager afstand fra chikanen. Han fortæller, at tidligere episoder rettet mod ansatte i kommunens ældrepleje er blevet meldt til politiet.

- Generelt når pårørende udviser truende adfærd, forholder vi os til det konkret. Vi forsøger at forebygge ved at undervise medarbejderne i teknikker til konfliktnedtrapning, men det er ikke altid, det rækker. Der er sket politianmeldelse i grelle tilfælde, og vi har i kommunen udviklet et elektronisk registreringssystem, som gør, at vi kan få et samlet overblik over, hvad medarbejderne udsættes for, i hvilke situationer det sker, således at vi kan forebygge bedre, forklarer Thomas Prahl til A4 Arbejdsmiljø.

Erhvervspsykolog tilkaldt

31 pårørende til beboere på Skæring Plejehjem har i et brev til Aarhus Byråd udtrykt deres frygt for, at plejehjemmet udvikler sig til et nyt Kongsgården med gedigent omsorgssvigt af de ældre.

I brevet kritiserer de pårørende blandt andet, at beboeres møbler er indsmurt i lort, at ansatte låser de ældre inde i deres plejeboliger, og at de ansatte råber ad de pårørende og har en respektløs omgangstone med beboerne.

Kritikken har påvirket personalet i et sådant omfang, at Skæring Plejehjem i februar fik tilknyttet en fast erhvervspsykolog, der skal hjælpe de ansatte med at håndtere klager og krænkende adfærd fra pårørende, der særligt sker på aftenvagterne.

Erhvervspsykologen har også hjulpet de ansatte med at forbedre deres indsats i forhold til borgerkontakten. Derudover har personalet i efteråret deltaget i et kursus om ’narrativ refleksion’, hvor fokus har været på, hvordan man bør tale til de pårørende og beboerne.

Flere langtidssyge

På Kongsgården har mediebevågenheden og klager fra pårørende belastet medarbejderne så meget, at nogle af dem har haft brug for psykologhjælp. 

Når man som ledelse og politiker sidder opråb fra pårørende overhørig, må man have forståelse for, at pårørende bliver frustrerede. At de vasker hænder nu, er under al kritik. Gu’ fanden vidste de, hvor slemt det stod til, og det går nu ud over de enkelte medarbejdere
Mona Striib, formand, FOA

Sygefraværet på Kongsgården er væsentligt højere end det gennemsnitlige sygefravær for alle offentlige plejehjem i Aarhus. Sygefraværet peakede i marts 2020, hvor medarbejderne blev bekendt med skjulte optagelser hos demente Else på 90 år.

Thomas Prahl er ikke i tvivl om, at sygefraværet skyldes videooptagelserne, som Ekstra Bladet har bragt.

- Der er ingen tvivl om at medarbejderne på Kongsgården har været igennem en rigtig svær periode, som også har haft effekt på sygefraværet. Det sygefravær, der har været fra februar til nu, har næsten udelukkende været med baggrund i videooptagelserne. Der er tale om langtidsfravær, der har stort set ikke været korttidsfravær her hen over foråret, siger han.

Artiklen fortsætter under grafen

Ledelsen på Kongsgården har afholdt individuelle samtaler med alle 42 social- og sundhedshjælpere og assistenter, hvor man har talt om takt og tone, og hvordan man taler til beboerne.

Under samtalerne var medarbejderne interesserede i at vide, hvad de skal stille op, når kolleger ”træder ved siden af”. Det fremgår af et dokument fra Sundheds- og Omsorgsudvalget fra den 27. maj.

FOA: Håndvask er under al kritik

DemensCentrum Aarhus er den tredje plejeinstitution i Aarhus Kommune, der har fået kritik for at have omsorgsvigtet de ældre.

Specialplejehjemmet for demensramte modtog i maj 12 påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor medarbejderne blandt andet blev påbudt at forbedre adfærden over for borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

Derudover fik DemensCentrum Aarhus kritik for ikke at have anvendt faglige metoder i plejen af de ældre. Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i afgørelsen, at der har været en mangelfuld ledelse på plejehjemmet, hvilket førte til, at plejehjemmet fik ny leder fra den 1. juni.

Ifølge Mona Striib har ledelserne i ældreomsorgen og lokalpolitikerne i Aarhus svigtet totalt.

- Når man som ledelse og politiker sidder opråb fra pårørende overhørig, må man have forståelse for, at pårørende bliver frustrerede. At de vasker hænder nu, er under al kritik. Gu’ fanden vidste de, hvor slemt det stod til, og det går nu ud over de enkelte medarbejdere, siger hun.

Arbejdstilsynet kommer ikke forbi

Selvom Aarhus Kommune i flere dokumenter bekræfter et betændt arbejdsmiljø på DemensCentrum Aarhus, Kongsgården og Skæring Plejehjem, så har de selvsamme plejehjem fået kronesmileys af Arbejdstilsynet.

En kronesmiley betyder, at en virksomhed arbejder systematisk med arbejdsmiljøet, og at Arbejdstilsynet kun i særlige tilfælde fører tilsyn med virksomheden. En kronesmiley kræver et arbejdsmiljøcertifikat. 

Ingen af de tre plejehjem har haft besøg af Arbejdstilsynet i et år. Til gengæld har både Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunens eget plejetilsyn jævnligt været på besøg på plejehjemmene.

GDPR