Annonceartikel:
Ny 'Fakta 2024' fra Arbejdsmiljøforlaget er klar 1. december

F24_02-03-02-02
Arbejdsmiljøforlagets publikationer bruges af en lang række kursusudbydere til undervisning, men også af professionelle fagfolk, organisationer, virksomheder og private, der gerne vil være opdateret - og den 1. december udkommer 2024-udgaven af 'Fakta om arbejdsmiljø', hvor temaet er brugen af kunstig intelligens i arbejdsregi. Foto: Arbejdsmiljøforlaget
Udgivelsen 'Fakta om arbejdsmiljø' er den årlige bærende udgivelse fra Arbejdsmiljøforlaget, der i år er klar til levering i starten af december. Bogen er udkommet siden 1999, og i den kommende udgivelse af 'Fakta om arbejdsmiljø 2024', som er nummer 26 i rækken, er temaet brug af kunstig intelligens i arbejdsmiljøarbejdet med de fordele og udfordringer, det kan have for arbejdsmiljøet og medarbejderne.

I næsten et kvart århundrede har Arne Denbæk været med til at udarbejde og publicere bøger og anden information om arbejdsmiljø. Først via AOF Danmarks forlag og senere gennem Arbejdsmiljøforlaget, som han i dag selv viderefører.

Arbejdsmiljøforlagets publikationer bruges af en lang række kursusudbydere til undervisning, men også af professionelle fagfolk, organisationer, virksomheder og private, der gerne vil være opdateret. 1. december udkommer 2024-udgaven af 'Fakta om arbejdsmiljø', hvor temaet er brugen af kunstig intelligens i arbejdsregi.

”Vi bliver nødt til at forholde os til, at kunstig intelligens vil give betydelige forandringer i vores samfund og ikke mindst ændre den måde, vi udfører vores arbejde på. Kunstig intelligens kan bruges til at løse en række traditionelle arbejdsmiljøproblemer på nye måder, og det er de mange nye muligheder, der er i fokus. Men kunstig intelligens kan også give nye arbejdsmiljøudfordringer som eksempelvis jobkvalitet, jobsikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø,” fortæller Arne Denbæk om årets temavalg. 

Artiklen fortsætter under billedet

Bogforside 2024_artikel

Foto: Arbejdsmiljøforlaget 

Alle har et ansvar 

Når store forandringer sker hurtigt, som vi ser i disse år, er det vigtigt, at alle på arbejdspladser, virksomheder og organisationer tør tage ansvar - hvad end det drejer som om forebyggelse mod virus, den grønne omstilling, kunstig intelligens eller noget helt fjerde.  

Tidligere var forandringsvillighed et emne, der var fokus på måske en gang om året. I dag bør det være et fast punkt, når arbejdsmiljøgruppen holder møder i virksomheden eller organisationen.

Ved en omfattende forandringsproces bør udvalgsgrupper gennem dialog og medarbejderinvolvering spille en vigtig rolle, når det gælder realiseringen af virksomhedens strategi og ambitioner. Alle har et ansvar for at skabe og fastholde det gode arbejdsmiljø i det arbejde, de udfører.

For at fremme forandringen skal man være enige om ansvarsfordelingen og sætte tydelige retningslinjer. Ligeledes er et positivt samarbejde om både nye idéer og innovation vigtigt på alle niveauer med henblik på at skabe og fastholde et stærkt arbejdsmiljø i virksomheden.

"Selvom innovation og teknologier kan komme med nye muligheder og forbedringer, er det også forbundet med usikkerhed og tvivlsspørgsmål for de involverede parter, når nye tiltag ændrer på vaner og vante arbejdsgange. Det er vigtigt at have respekt for disse ting, når man som arbejdsplads eller organisation implementerer nye værktøjer," forklarer Arne Denbæk.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Arbejdsmiljøforlaget og 'Fakta om arbejdsmiljø 2024'

- 'Fakta om arbejdsmiljø 2024' er en grundbog i arbejdsmiljø og bruges til undervisning i myndighedernes obligatoriske uddannelse af blandt andet arbejdsmiljørepræsentanter

- Men bogen er mere end blot en grundbog og indeholder en lang række værktøjer og metoder til at realisere virksomhedernes og arbejdsmiljøorganisationernes hensigter og visioner om at udvikle arbejdsmiljøet

- Således kommer bogen rundt om de væsentligste emner og temaer, og med mere end 300 links og henvisninger samt skemaer til brug i arbejdsmiljøarbejdet er bogen et godt redskab for din virksomhed eller dig selv til at arbejde hen imod myndighedernes vision om ”et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø”

- 'Fakta om arbejdsmiljø 2024' udgives både som e-bog og papirbog. Som noget nyt forventes bogen at udkomme på engelsk i begyndelsen af det nye år

- Bogen kan købes på Arbejdsmiljøforlagets e-shop Arbejdsmiljøbutikken, ambutikken.dk, og du kan se indholdsfortegnelsen her

- På e-shoppen kan du desuden købe en række trykte arbejdsmiljømaterialer, som eksempelvis de vigtigste bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet samt arbejdsmiljøloven på dansk og engelsk. Se mere her

Handler om en konstruktiv tilgang

Det handler nemlig om at have en konstruktiv tilgang til nye teknologier, som er befordrende for arbejdsmiljøet, samtidig med at man ikke ignorerer eventuelle faldgruber, påpeger Arne Denbæk.

Følelsen af at blive overvåget som medarbejder udgør eksempelvis en uhensigtsmæssig risiko ved kunstig intelligens, hvis det ikke indfases med transparens og åbenhed.

”Et godt arbejdsmiljø omfatter de fysiske, psykiske og sociale påvirkninger, som medarbejderne oplever i deres arbejde. Det handler om de relationer og vilkår, som de arbejder under, og det er arbejdsmiljøorganisationens ansvar at planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed i virksomheden. Ligesom det er organisationens opgave at påvirke resten af virksomheden til aktivt at arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet,” fortæller Arne Denbæk.

For at sikre medarbejdernes sikkerhed og fremme deres fysiske og psykiske sundhed er det nødvendigt med en kontinuerlig udvikling af arbejdspladsen. Her kan den tekniske og sociale udvikling bidrage til en bedre arbejdssikkerhed på kort sigt og en øget trivsel på længere sigt.

Konstante fællesnævnere i en verden af forandring

Selvom brugen af kunstig intelligens i vores allesammens hverdag er af nyere dato, ser Arne Denbæk en tydelig rød tråd gennem samtlige af hans 26 bogudgivelser om arbejdsmiljø.

For til trods for et årtusindskifte, adskillige teknologiske frembringelser og en verden, der har været i hastig udvikling, siden Arne Denbæk i 1999 for første gang var med til at udforme og publicere arbejdsmiljøbogen, er der stadig tommelfingerregler fra dengang, der fortsat er gyldige. Det handler om at skabe glæde, trivsel og velvære på jobbet.

Et velfungerende arbejdsmiljø kan være med til at skabe en gladere arbejdsplads og give bedre tal på bundlinjen. Klare retningslinjer, ansvarsfordeling, forventningsafstemning og åbenhed er alle de ting, vi ikke må glemme. Men vi må heller ikke være bange for fornyelse og forandringer.

Således er det ifølge Arne Denbæk mange af de samme komponenter fra dengang, der stadig ligger til grund for et godt og stærkt forankret arbejdsmiljø.

Fås både som papirbog og e-bog

I de seneste år er 'Fakta om arbejdsmiljø' udkommet både som e-bog og papirbog.

Som tidligere uddannet grafiker og illustrator kan Arne Denbæk ikke skjule sin forkærlighed for papirbøgerne.

”Jeg lægger vægt på en flot designet papirbog, der er visuel og med grafiske og illustrative oplevelser. Det at have bogen tæt ved hånden gør det nemmere at bruge den som opslagsværk, så for mig at se har papirbogen i allerhøjeste grad sin berettigelse", lyder det afslutningsvis fra den garvede redaktør.

GDPR