Efter stor kritik: Vedtagelse af arbejdsskadelov udskydes to uger

20230222-132307-L-1920x1298we
Det er nuværende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der skal implementere arbejdsskadeaftalen fra 2022. Det var hendes forgænger Peter Hummelgaard (S), der forhandlede aftalen på plads med et bredt flertal. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Et foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg har fået formanden til at udskyde lovbehandlingen af den længeventede arbejdsskadereform med to uger. Fagbevægelsen er i tvivl om, hvorvidt to uger er nok til at rette op på de alvorlige fejl og mangler, den ser med lovforslaget.

Det var planen, at Folketinget torsdag den 23. november skulle tredjebehandle, og altså endeligt vedtage, det lovforslag, der gør arbejdsskadereformen fra 2022 til virkelighed. 

Men i sidste uge foretrådte 3F, FOA og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) for Folketingets beskæftigelsesudvalg, fordi de var bekymrede for udformningen af lovforslaget. Og det har nu fået udvalget til at udskyde lovbehandlingen med to uger. 

"Vi bakker op omkring den politiske aftale, men vi er bekymrede for, at det lovforslag der ligger på bordet, ikke opfylder den grundlæggende intention bag aftalen. Vores budskab til udvalget var, at vi har brug for at trække vejret, og at vi bør lytte til nogle af de førende eksperter på området, der har udtrykt ekstremt stor kritik af lovforslagets kvalitet og store uretfærdigheder," siger Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA, til A4 Arbejdsmiljø. 

Ifølge formanden for Beskæftigelsesudvalget Bjarne Laustsen (S) sker udskydelsen for at få ordentlig tid til at indarbejde diverse ændringsforslag. 

"Jeg ønsker, at man får tid til at læse alle ændringsforslagene og konsekvenserne af dem. Det betyder, at det hele bliver udsat lidt. Det, vurderer jeg, er at foretrække, frem for at loven skulle køres igennem som aftalt," siger Bjarne Laustsen til A4 Arbejdsmiljø. 

En voksende kritik

Den bekymring, som FH og de to fagforbund rejser, har verseret, siden det første lovforslag blev sendt i høring før sommerferien. 

Over for A4 Arbejdsmiljø gav FH, Akademikerne og en juridisk ekspert udtryk for, at de var bekymrede for, at lovforslaget ville have den modsatte effekt af formålet - altså at nedbringe sagsbehandlingstiden og sikre bedre adgang til erstatninger.

Siden da er kritikken og bekymringen kun blevet større. Og også Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som er den myndighed, der skal administrere loven, udtrykker bekymring. 

"Bestyrelsen vurderer ikke, at elementerne i lovforslaget alene kan danne grundlag for de i aftalen fastsatte mål for sagsbehandlingstider," skriver AES i sit næsten 50 siders lange høringssvar, hvor AES også peger på en lang række faktuelle fejl og mangler. 

FOA er glad for, at udvalget har valgt at udskyde i to uger, men forbundet er også i tvivl, om det er nok tid til at tage hånd om de udfordringer, det ser med lovforslaget. 

"Kan vi nå at få nogle af de her knaster væk? Det tror jeg ikke, vi kan på 14 dage. Det ligger også i lovpakken, at AES skal komme med yderligere tiltag. Vores budskab til udvalget var også, at den del skal sættes på pause, for vi har ikke brug for, at AES overvældes af yderligere forhastede og komplicerede lovændringer. Det vil lægge AES helt ned i den situation, de er i lige nu. Så jeg håber stadig, at de vil lytte til den del, så vi kan få fuldstændig ro om systemet de næste fem til ti år," siger Maria Klingsholm. 

 

GDPR