Arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen, Dansk Industri:
Bred politisk aftale skaber gode rammer for et godt arbejdsmiljø

Anders_Just_Pedersen
"Jeg glæder mig over, at regeringen og de politiske partier bag aftalen også har lagt en plan for den kommende tids evalueringer og udvalgsarbejder. Det er vigtigt, at der nu er skabt ro om Arbejdstilsynets arbejde og økonomi," skriver Anders Just Pedersen. Foto: DI.
25. apr. 2019 17.23
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Der er grund til at glæde sig over den nye aftale om indsatsen for arbejdsmiljøet. Den brede politiske enighed og indholdet lover godt. Nu gælder det så om at komme i arbejdstøjet.

Aftalen om den fremtidige arbejdsmiljøindsats har været værd at vente på. Ikke alene fordi den i høj grad er baseret på de gode anbefalinger, som ekspertudvalget om arbejdsmiljø afleverede sidste efterår, men også fordi der viderefører den lange tradition for brede politiske forlig på arbejdsmiljøområdet. Det sidste er vigtigt for at skabe tillid til, at de rammer og regler, vi stiller op for arbejdet med arbejdsmiljø, ikke skifter hver gang, der har været valg.

Jeg glæder mig over, at regeringen og de politiske partier bag aftalen også har lagt en plan for den kommende tids evalueringer og udvalgsarbejder. Det er vigtigt, at der nu er skabt ro om Arbejdstilsynets arbejde og økonomi.

En væsentlig del af aftalen handler om Arbejdstilsynets virke. For eksempel om at målrette tilsynsindsatsen til den enkelte virksomhed. Det er efter min mening en klogere måde at bruge tilsynets midler på, og det er en fordel for virksomhederne.

Det er vigtigt, at tilsynet bliver bedre til at finde virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet. Og dygtige tilsynsførende skal have dømmekraft til at vurdere, om et påbud altid er er det bedste i situationen.

Med aftalen kan den tilsynsførende også anvende aftaler, dialog og vejledning. Selvfølgelig skal det ikke være en smutvej for virksomheder, så de undlader  at gøre noget ved dårligt arbejdsmiljø, men det kan derimod være en genvej til at sikre den bedste løsning af problemerne.

Jeg vil gerne kvittere for, at der i Folketinget er så bred enighed om at prioritere midler til Arbejdstilsynet til både det almindelige tilsyn og til arbejdet med at sikre ordnede forhold for arbejde i Danmark.

Branchefællesskaber gør en stor forskel

Aftalen er også et rygstød for det rigtigt gode samarbejde om bedre arbejdsmiljø, som arbejdsgiverorganisationer og fagforeningerne har i dagligdagen. Et stort arbejde for et bedre arbejdsmiljø sker for eksempel gennem Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) eller på samarbejdsområdet. Det samarbejde bliver i mine øjne ikke mindre vigtigt af den nye aftale – tvært i mod.

DI gennemfører hvert år sammen med vores samarbejdsparter i fagbevægelsen mange rigtigt gode aktiviteter, der direkte understøtter arbejdet på virksomhedsniveau med at sikre et godt arbejdsmiljø. For eksempel har vi i de seneste år haft flere tusinde virksomhedsrepræsentanter som deltagere i  temadage om stress, sikkerhed, ergonomi med videre. Med aftalens forslag om flere koordinerede indsatser mellem tilsyn og BFA’er bliver disse aktiviteter centrale.

Jeg vil fortsat appellere til, at man tilbagefører især de årlige cirka 50 millioner kroner af partsmidlerne, der blev inddraget til statskassen i forbindelse med finanskrisen
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef i DI

Denne indsats er en del af den danske model, hvor vi som arbejdsmarkedets parter har en særlig rolle - ikke mindst med kontakt til ledere og medarbejdere på virksomhederne. Jeg vil derfor fortsat appellere til, at man tilbagefører især de årlige cirka 50 millioner kroner af partsmidlerne, der blev inddraget til statskassen i forbindelse med finanskrisen.

Godt med enklere regler

Det er også rigtigt godt, at aftalen fokuserer på enklere regler.

Jeg bruger selv fortællingen om, at kun skattelovgivningen overgår regelværket på arbejdsmiljøområdet, og jeg ved fra vores medlemmer, at reglerne kan være svære at overskue. Derfor skal målsætningen for aftalen være, at det skal være lettere for ledere og medarbejdere at sikre et godt arbejdsmiljø. Det bør vi holde os for øje i implementeringen af aftalen, og derfor kan for eksempel forslaget om at sammenskrive reglerne om psykisk arbejdsmiljø være en rigtig god idé.

Jeg vil kvittere for aftalens fokus på, at kemiområdet nok har været lidt glemt på det nationale niveau i nogle år
Anders Just Pedersen, arbejdsmiljøchef i DI

Afsluttende vil jeg kvittere for aftalens fokus på, at kemiområdet nok har været lidt glemt på det nationale niveau i nogle år, og der er behov for en prioritering. Der er også behov for at få set på unges arbejde. Jeg glæder mig til at komme i arbejdstøjet og gøre rammerne for et godt arbejdsmiljø bedre.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].