Hygiejnesygeplejerske: Samarbejde på tværs rustede kommunen til corona-kamp

OI000022_2
Hygiejnesygeplejerske Winni Webel fra Skive Kommune. Foto: Privat
Kommunerne i Gentofte og Skive har oplevet gode erfaringer med at have en såkaldt hygiejneorganisation under coronakrisen. Det blev et vigtigt våben, da sygefraværet skulle holdes nede under corona.

Takket være et fasttømret hygiejne-samarbejde mellem forvaltninger i Gentofte Kommune stod kommunen godt rustet, da coronaen ramte landet.

Det vurderer Tina Roikjer Køtter, der er centerchef for Pleje og Omsorg i den nordsjællandske kommune.

- Det organisatoriske setup var på plads, da coronakrisen ramte sidste år, siger hun til A4 Arbejdsmiljø.

Gentofte Kommune har siden 2013 haft en såkaldt hygiejneorganisation, der går på tværs af kommunens forvaltninger.

LÆS OGSÅ: Mere end hver tredje kommune følger ikke råd om hygiejne

Organisationen bruges som det koordinerende organ, når der skal træffes beslutninger om håndtering af infektionssygdomme på kommunens arbejdspladser.

I hygiejneorganisationen sidder der repræsentanter fra kommunens øverste ledelse, konsulenter og koordinatorer, som eksempelvis hygiejnesygeplejersker, der har tæt kontakt til arbejdspladserne lokalt.

Under coronakrisen har arbejdet i organisationen været at oversætte og koordinere de anbefalede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ude på de enkelte arbejdspladser.

- Kommunen har haft rigtig gode erfaringer med hygiejneorganisationen særligt under corona. Vi havde noget at læne os op, fordi vi havde strukturerne på plads. Vi skulle ikke først til at finde ud af, hvordan vi skulle udarbejde retningslinjer. Det havde vi en struktur for, forklarer Tina Roikjer Køtter.

Hygiejneorganisation

En samlet betegnelse for en formel, tværgående og strategisk/ledelsesmæssig forankret organisering, som er specifik for kommunens infektionshygiejniske indsatsområde.

62 ud af 98 kommuner har etableret en hygiejneorganisation. 36 har fortsat ikke trods sundhedsmyndighedernes klare anbefaling.

Markant stigning under corona

En ny rapport fra Statens Serum Institut viser, at 62 ud af landets 98 kommuner har etableret en hygiejneorganisation. Under coronakrisen steg antallet med 17 kommuner. 36 kommuner er fortsat uden - trods sundhedsmyndighedernes klare anbefalinger om at oprette en.

Rapporten fastslår, at kommuner med en hygiejneorganisation har klaret sig bedre igennem coronakrisen sammenlignet med kommuner, der ikke har en.

Det kan være med til at forebygge andre infektioner så som influenza og forkølelse, og i sidste ende kan det være med til at nedbringe fraværet
Winni Webel, hygiejnesygeplejerske, Skive Kommune

Konkret har kommuner med en hygiejneorganisation langt senere opnået et såkaldt incidens-niveau på 200 smittetilfælde blandt 100.000 borgere.

” Resultaterne (..) viser, at kommuner med en etableret hygiejneorganisation i højere grad formår at reagere på den initiale spredning af covid-19 blandt borgere i 2020”, fremgår det af rapporten.

Nyt våben i kamp mod sygefravær

I Skive Kommune har man haft en hygiejneorganisation siden 2016. Kommunen bruger det tværgående samarbejde til at afstemme og lave handlingsplaner og retningslinjer, der sikrer en god hygiejne på kommunens arbejdspladser og institutioner.

Skive Kommune understreger på sin hjemmeside, at det organisatoriske samarbejde er et nyt våben i kampen mod sygefravær og i sidste ende tabt arbejdsevne.

Kommunens hygiejnesygeplejerske Winni Webel har oplevet, at der er kommet større fokus på forebyggende hygiejneindsatser under coronakrisen.

- Kommunen har stort fokus på infektionshygiejne, og det er klart, at corona har været med til at forstærke det fokus endnu mere, siger Winni Webel.

LÆS OGSÅ: Kvalitets-rengøring mindsker smitterisiko markant. Det er dyrt og dumt at spare på rengøringen

I starten var hun ansat på 10 timer om ugen, men under coronaen har der været bud efter hendes ekspertise, og derfor er hun nu fuldtidsansat som infektionssygeplejerske.

Her har Winni Webels arbejdsopgaver vekslet mellem at lave retningslinjer til kommunens arbejdspladser og institutioner til smitteopsporing, når der har været smitteudbrud på skoler eller plejehjem.

Hun håber, at kommunen fortsætter med at have fokus på hygiejne i tiden efter coronakrisen.

- Det kan være med til at forebygge andre infektioner så som influenza og forkølelse, og i sidste ende kan det være med til at nedbringe fraværet, konstaterer Winni Webel.

GDPR