Djøf-formand: Vi skal turde gå nye veje i arbejdslivet

Sara_Vergo
Foto: Djøf
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Et mere fleksibelt og balanceret arbejdsliv er for alvor rykket op på dagsordenen. Det er oplagt at begynde at udfordre dogmerne om, at 37 timers arbejde typisk skal fordeles over fem dage.

I foråret lagde Djøf et nyt tilbud ud til medlemmerne på vores hjemmeside: En trivselstest, hvor du gennem 12 spørgsmål kan tage temperaturen på, om du trives i jobbet. Foreløbig har over 6.000 gennemført testen, og udsagnet ”jeg føler mig stresset i hverdagen” er suverænt det, der slår mest ud.

LÆS OGSÅ: Hver femte dansker har været sygemeldt med stress

Jævnligt kan vi i medierne læse historier om, at der er udbredte problemer med stress og manglende trivsel i forskellige brancher. Der er ingen tvivl om, at vi står med en alvorlig udfordring i den måde, vi har indrettet vores arbejdsliv på, når så mange - trods alle gode intentioner – oplever ubalancer.

Temadebat: Fire dages arbejdsuge

Landet over forsøger både private og offentlige arbejdspladser sig med en fire dages arbejdsuge. Kan det forbedre trivslen og ikke mindst omsætningen - og er det overhovedet en god idé at forkorte arbejdsugen? Det har A4 Arbejdsmiljø spurgt en række aktører, eksperter og politikere om.

Foreløbige deltagere i debatserien:

 • Sara Vergo, formand for Djøf
 • Lisbeth Bech-Nielsen, MF, SF
 • Pedro Gomes, lektor i økonomi ved Birkbeck, University of London og forfatter til bogen 'Friday is the New Saturday'
 • Kent Friis Petersen, CEO Vest Administrationen
 • Mads Samsing, næstformand HK
 • Pernille Garde Abildgaard, rådgiver, forfatter og indehaver af netværket Take Back Time
 • Karina Vincentz, borgmester Odsherred Kommune (Nyt Odsherred)
 • Janne Gleerup, lektor og ph.d. på Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet
 • Michael Pedersen, lektor og ph.d. på Copenhagen Business School
 • Tekniq Arbejdsgiverne
 • Torsten Gejl, MF, Alternativet

Udfordringen sættes i perspektiv af, at pensionsalderen stiger og arbejdslivet bliver stadig længere. Vi skal kunne holde til og trives i arbejdet – hele arbejdslivet. 

En atypisk periode

De sidste par år har på alle måder været atypiske, hvor mange i perioder har arbejdet hjemmefra i kortere eller længere perioder. 

Det har givet gode erfaringer om, hvordan vi kan arbejde anderledes og alligevel nå vores opgaver. 

I stedet for at falde tilbage i den gamle rille, står vi med nu med et godt afsæt for en grundlæggende debat om, hvordan vi får et arbejdsliv i balance, hvor vi tager de bedste sider af coronaerfaringerne med os, og lærer af de ting, der ikke har fungeret på arbejdspladserne og for den enkelte.

Vi skal turde gå et skridt videre og tage en fordomsfri debat om, hvordan vi kan få taget livtag med de indgroede normer om, at en arbejdsuge altid er 37 timer fordelt på fem arbejdsdage
Sara Vergo, formand for Djøf

Og heldigvis er man mange steder på både offentlige og private arbejdspladser i gang med at eksperimentere med, hvordan vi kan få en bedre arbejdsdag, der tilgodeser både den enkeltes prioriteter og arbejdspladsens behov.

Det handler ikke kun om hjemmearbejde. Masser af lønmodtagere og faggrupper har ikke mulighed for at løse deres opgaver hjemmefra, så det vil være udtryk for privilegieblindhed, hvis vi reducerer debatten til kun at handle om det spørgsmål. 

Gør op med normer og vaner

Vi skal turde gå et skridt videre og tage en fordomsfri debat om, hvordan vi kan få taget livtag med de indgroede normer om, at en arbejdsuge altid er 37 timer fordelt på fem arbejdsdage. 

For danskerne er parate til at eksperimentere. En ny undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har gennemført for Djøf, viser, at 

 • 64 procent af medarbejdere og 65 procent af ledere vil sige ja til at implementere én eller flere modeller for en fire dages arbejdsuge på deres arbejdsplads.
 • Blandt både ledere (47 procent) og medarbejdere (41 procent) vil flest sige ja til en fire dages arbejdsuge, hvor 37 timer bliver fordelt på fire dage.
 • I gruppen af medarbejdere siger hver fjerde kvinde (26 procent) og hver femte mand (20 procent) nej til en fire dages arbejdsuge. Flere mænd (46 procent) end kvinder (35 procent) er positivt stemt overfor modellen om samme arbejdstid på færre dage, mens flere kvinder (18 procent) end mænd (11 procent) er positive overfor at gå ned i både tid og løn.
 • Alle aldersgrupper og især de unge er positivt stemt over for en fire dages arbejdsuge.

Undersøgelsen er spændende læsning, som viser en stor parathed til gå nye veje i, hvordan arbejdet bliver lagt til rette. Og jeg er glad for at kunne konstatere, at den positive interesse for at eksperimentere med arbejdsugens længde er bredt fordelt blandt alle uddannelsesgrupper.

One size passer ikke alle

Endnu er der ikke meget forskning i konsekvenserne af en korte arbejdsuge. Men alle de foreløbige erfaringer viser større arbejdsglæde og bedre trivsel blandt medarbejderne – uden at produktiviteten er gået ned. For vi skal naturligvis analysere tæt, om en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet betyder, at vi når mindre. Til skade for virksomhedernes konkurrenceevne og den offentlige service. 

Forsøgene er forskellige og understreger en vigtig pointe om, at det ikke handler om at trække en fast model ned over hovedet på alle virksomheder og alle medarbejdere. 

Vi skal turde eksperimentere, afsøge nye muligheder, modeller og løsninger. Det er bare at komme i gang, så det kan bane vejen for et nyt og bedre arbejdsmarked
Sara Vergo, formand for Djøf

Ligesom nogle medarbejdere trives bedst med den daglige kontakt til kollegerne og derfor hader hjemmearbejde, mens andre elsker det, vil en fire dages arbejdsuge med måske længere daglig arbejdstid være en vanskelig logistisk øvelse for nogle familier.

Det helt afgørende er, at medarbejdere og ledelser aftaler rammerne for, hvordan det skal foregå, så alle kan være i det. 

Men for mig at se er det primære, at vi får taget hul på diskussionen på de enkelte arbejdspladser. Lur mig, om ikke de virksomheder, der tilbyder fleksible rammer for arbejdet og en god work-life balance, i det lange løb vil stå stærkere i kampen om at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. 

Vi skal turde eksperimentere, afsøge nye muligheder, modeller og løsninger. Det er bare at komme i gang, så det kan bane vejen for et nyt og bedre arbejdsmarked.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR