Eksperter fælder dom over udkast til psykisk bekendtgørelse: Fra 'ganske vag' til 'et væsentligt fremskridt'

ekspertss
Karen Albertsen (tv.), Marlene Buch Andersen og Yun Ladegaard vurderer udkastet til bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Foto: Collage/pressefotos
A4 Arbejdsmiljø har bedt tre af landets førende eksperter i psykisk arbejdsmiljø om at vurdere udkastet til landets første bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen skal efter planen implementeres i loven fra sommeren 2020.
GDPR