Evaluering: Ny uddannelse klæder ledere på til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø

20210727-125139-5-1920x1280we
Deltagerne i den nye kommunale og regionale lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø har fået et "betydeligt udbytte af uddannelsen", konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Den nye kommunale og regionale lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø giver deltagerne konkrete metoder og redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut.

Deltagerne i den nye kommunale og regionale lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (Ulpa) har fået et "betydeligt udbytte af uddannelsen".

Det konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i en evaluering af uddannelsen.

Ifølge evalueringen vurderer deltagerne, at de på uddannelsen får grundlæggende viden om det psykiske arbejdsmiljø og konkrete metoder og redskaber til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. Samtidig opleverer deltagerne, at de får øget deres bevidsthed om vigtigheden af det psykiske arbejdsmiljø og deres kompetencer til både at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. 

Evalueringen konluderer endvidere, at nogle deltagere har fået indsigt i deres egen lederrolles betydning for kulturen i deres organisation og opnået viden om, hvordan samarbejde kan fremme et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø.

Ulpas overordnede læringsmål

Deltagerne får:

- Viden om og værktøjer til at forstå sammenhængen mellem deres ledelse, det psykiske arbejdsmiljø i deres del af organisationen, og den gode løsning af kerneopgaven

- Forståelse for og handlekompetencer til at udvikle og fastholde en kultur, der sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø

- Handlekompetencer til at styrke ressourcer og reducere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø for både dem selv og deres medarbejdere

GDPR