Bredt forlig:
Se hele arbejdsmiljøaftalen: Videnscenter nedlægges og nyt påbud ser dagens lys

handvarker_ny21
Aftalen indebærer blandt andet en styrkelse af Arbejdstilsynets indsats for ordnede forhold. Foto: Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Der er landet en bred aftale mellem alle Folketingets partier på nær Enhedslisten, som skal sikre et bedre arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Her er hovedpunkterne.

Kort før valget er regeringen blevet enige med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, De Radikale og SF om blandt andet at tilføre Arbejdstilsynet godt 460 millioner kroner frem mod 2022. 

Aftalen er kommet i hus efter flere måneder med temamøder og reelle forhandlinger hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). 

Den nye arbejdsmiljøindsats skal afløse den nuværende, der blev vedtaget i 2015, og som bygger på strategien fra 2011.

Dengang var strategien at prioritere områderne alvorlige ulykker, psykisk arbejdsmiljø og overbelastninger af muskel og skelet. Strategien har dog vist sig at fejle, og forbedringerne på de prioriterede indsatsområder er udeblevet.

Derfor nedsatte regeringen i 2017 et ekspertudvalg, der skulle kigge danskernes arbejdsmiljø efter i sømmene. Udvalget udkom i efteråret med 18 anbefalinger til en ny indsats, og det er disse anbefalinger, den nye aftale bygger på.

Aftalen ventes at træde i kraft fra den 1. januar 2020.

A4 Arbejdsmiljø lister her de fem vigtigste punkter i aftalen:

FAKTA: Ny aftale om forbedret arbejdsmiljø

460 millioner kroner mere til Arbejdstilsynet de kommende tre år:

- Beløbet skal være med til at fremme et trygt og sundt arbejdsmiljø

100 millioner kroner mere til styrket kontrol med udenlandske virksomheder:

- Der skal være fokus på overtrædelse af arbejdsmiljøloven eller andre ulovlige forhold såsom menneskehandel til tvangsarbejde

Tilsyn målrettes arbejdspladser, hvor der er størst risiko:

- Det skal sikres, at flere arbejdspladser med problemer får besøg, og færre arbejdspladser uden problemer forstyrres.

Bøder for at overtræde arbejdsmiljøloven fordobles, hvis det medfører alvorlig personskade:

- Bøderne vil dernæst blive hævet, hvis arbejdsmiljøloven gentagne gange overtrædes groft

Klarere regler og bedre redskaber til det psykiske arbejdsmiljø:

- Der bliver lavet en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som tydeligt skal præcisere reglerne inden for området. Sådan en har der hidtil ikke været.

Derudover indeholder aftalen også:

- Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal i fællesskab aftale prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen
- Arbejdstilsynet skal udføre flere koordinerede indsatser sammen med bl.a. BFA'erne og arbejdsmarkedets parter
- Flere brancherettede indsatser i brancher med nedslidning
- Indsatser for børn og unge
- Styrket fokus på kemi i forskningen. 10 millioner kroner omprioriteres årligt fra 2020 til 2022
- Videnscenter for Arbejdsmiljø nedlægges
- Rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud

Læs hele aftalen her.

GDPR