Arbejdsmiljøet sejler: Mere end hver fjerde FGU-institution har brudt loven

20210323-094303-L-1600x1066we
Mere end hver fjerde FGU-institution har overtrådt arbejdsmiljøloven i forhold til psykisk arbejdsmiljø siden opstarten i 2019, viser aktindsigt. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Psykisk mistrivsel er blevet hverdag for undervisere på landets FGU-institutioner for sårbare og ikke-uddannelsesparate unge. Der er behov for, at politikerne kommer på banen, mener flere aktører.

Voldstrusler mod lærere, langtidssygemeldinger og kaotisk undervisning.

En aktindsigt fra Arbejdstilsynet tegner et dystert billede af arbejdsmiljøet på landets FGU-skoler.

Skolerne, der er målrettet ikke-uddannelsesparate unge i alderen 16-24 år, har siden 1. januar 2019 og frem til 25. februar 2022 modtaget en stribe alvorlige afgørelser fra tilsynet om brud på arbejdsmiljøloven.

Mere end hver fjerde FGU-institution har således overtrådt arbejdsmiljøloven i forhold til psykisk arbejdsmiljø siden opstarten i 2019. Det svarer til 7 ud af 27 FGU-institutioner.

LÆS OGSÅ: Krænkelser, trusler og kaotisk hverdag på fynsk FGU-skole

Ifølge Hans Ankerstjerne Eriksen, der er ekspert i psykisk arbejdsmiljø ved konsulentfirmaet TeamArbejdsliv, er problemerne alvorlige.

- Der er en risiko for, at medarbejderne bliver så udbrændte, at de til sidst ikke har mere at give af, siger han til A4 Arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet går ud over undervisernes helbred. Nogle oplever sågar søvnløse nætter, smerter i brystet og konstant hovedpine, fordi de frygter, hvad morgendagen på jobbet bringer.

FGU-skoler (Forberedende Grunduddannelse)

Der findes 27 FGU-institutioner i hele Danmark, der omfatter 85 skole-afdelinger. De er målrettet unge under 25, som har svært ved at gennemføre en almindelig uddannelse, eller mangler det påkrævede karaktergennemsnit for at søge ind på en uddannelse.

Skolerne blev etableret på baggrund af en bred politisk aftale, og de slog dørene op i august 2019. Skolerne er resultatet af en sammenlægning af produktionsskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsgrunduddannelser. Skolerne er statslige, selvejende institutioner, og kommunerne betaler 65 procent af udgifterne og staten 35 procent.

FGU-skolerne har gennem deres korte levetid oplevet elevnedgang på landsplan. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet var der knap 30 procent færre elever i august 2021 sammenlignet med august 2020.

Afgørelserne tæller bl.a. påbud og strakspåbud om høje følelsesmæssige krav i arbejdet, manglende forebyggelse af vold og trusler fra elever og samarbejdsvanskeligheder og krænkelser i kredsen af undervisere. 

Helbred i fare

Fælles for afgørelserne er, at de peger på gevaldige udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne på FGU-skolerne. 

Når mange elever har mistet troen på sig selv, og flere har diagnoser, så giver det sig selv, at der er særlige arbejdsvilkår og store krav
Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet

Foruden ledelsesproblemer lægger en række af afgørelserne vægt på, at medarbejdernes sikkerhed ikke er forebygget i tilstrækkelig grad. 

Flere af eleverne er socialt eller psykisk udfordrede, og nogle har misbrugsproblemer eller domme for kriminalitet. 

Hverdag fuld af trusler og verbale overfald

I et påbud til FGU Odense fra oktober 2021 fremgår det, at medarbejderne oplever elever, der “tænder pludselig af”, “smækker med døren, “kaster med ting”, og fremstår “verbalt krænkende” og truende. 

Nogle af de unge er selvmordstruede, og medarbejdere føler et så stort behov for at hjælpe dem, at de konstant tjekker deres telefon i weekenden i tilfælde af, at en elev har skrevet og bedt om hjælp. Det er psykisk udmattende, fortæller medarbejdere.

Serie: FGU i frit fald

A4 Arbejdsmiljø vil i den kommende tid stille skarpt på arbejdsmiljøet på landets FGU-skoler. Et vigende elevtal, skrantende økonomi og arbejdet med en krævende og sårbar gruppe unge, gør det onde ved undervisernes arbejdsmiljø.

Det viser blandt andet en aktindsigt i afgørelser, som A4 Arbejdsmiljø har fået fra Arbejdstilsynet. 

Også hos kollegerne på FGU Tønder har medarbejderne oplevet et katastrofalt arbejdsmiljø. Skolen modtog i september 2020 et strakspåbud om at rette op på svære følelsesmæssige belastninger i arbejdet. 

Her møder nogle elever narkopåvirkede op, og andre ryger joints i frikvartererne før undervisning, der involverer farlige maskiner. De ansatte har i disse situationer svært ved at sende de påvirkede elever hjem, da de oplever, at elever kan optræde truende. Samtidig har medarbejderne dårlig samvittighed, fordi de føler, at de svigter eleverne.

FGU-formand: Christiansborg må på banen

Hanne Pontoppidan, der er formand for Uddannelsesforbundet, genkender problemerne - især når det gælder arbejdet med de udfordrede elever.

- Der er tale om et meget bredt spænd af elever, og det stiller store krav til lærerne. Når mange elever har mistet troen på sig selv, og flere har diagnoser, så giver det sig selv, at der er særlige arbejdsvilkår og store krav, siger hun.

Underviserne på FGU-skolerne mangler tid, økonomiske rammer og kompetencer til at fastholde en god undervisning, vurderer Hanne Pontoppidan. Arbejdsmiljøet bliver ikke bedre, før man får rettet op på det, mener hun.

Det er nødvendigt at se påbuddene i lyset af de rammevilkår, som vores sektor er skabt med
Henrik Hvidesten, formand, FGU Danmark

Hos FGU Danmark erkender formand Henrik Hvidesten udfordringerne. Han sætter sin lid til, at de pågældende skoler tager situationen alvorligt, men sender samtidig en del af ansvaret for skolernes aktuelle forfatning videre til de ansvarlige myndigheder og opfordrer politikerne på Christiansborg til at komme på banen.

- Det er nødvendigt at se påbuddene i lyset af de rammevilkår, som vores sektor er skabt med. Vi har med en bred og udsat ungegruppe at gøre, og når medarbejderne føler, de kommer til kort, fordi de bl.a. ikke har tid nok til eleverne, har det i høj grad indflydelse på medarbejdertrivslen, forklarer han i et skriftligt svar til A4 Arbejdsmiljø.

FGU Danmark har nedsat en taskforce, der skal se på forbedringer af vilkårene. Anbefalinger fra taskforcen ventes at være klar i slutningen af april.

GDPR