Vi har løsningen på et bedre arbejdsmiljø på skolerne, men vi mangler politikerne

Gordon_og_Henrik_W_963px
Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening og Henrik W. Petersen, formand Blik og Rørarbejderforbundet. Foto: Kristian Barsen, Danmarks Lærerforening og pressefoto Blik & Rør
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Alt for mange skoler har i dag et dårligt indeklima på grund af gamle bygninger og mangel på mekanisk ventilation. Vi kan mindske lærernes sygefraværet og skabe bedre trivsel og læring for eleverne, hvis Folketinget vil afsætte ressourcerne, skriver to forbundsformænd i dette debatindlæg.

DE FYSISKE RAMMER omkring skolen spiller en stor rolle for elevernes og personalets trivsel. Vi ved, at gode fysiske rammer i bygninger, der lever op til moderne standarder, giver lærerne bedre muligheder for at levere god undervisning.

Og her må vi sige, at der er rum for forbedring. Særligt indeklimaet halter mange steder. På mange andre arbejdspladser i Danmark ville man ikke tillade de forhold, der råder i folkeskolen. 

Undersøgelser og massiv forskning viser, at et godt indeklima øger koncentrationsevnen, og det er derfor et vigtigt grundlag for trivsel og indlæring.

LÆS OGSÅ: Dårligt indeklima på ungdomsuddannelser og grundskoler ødelægger elevers trivsel

Vi ved også, at et dårligt indeklima spiller ind på sygefraværet. Udover det urimelige arbejdsmiljø, man udsætter elever og lærere for, er det altså også dyrt for kommunerne.

Et godt indeklima er derfor en god investering. Forskere fra DTU har anslået, at for en skole med 450 elever og 35 lærere vil investeringer i et godt indeklima over 20 år kunne reducere udgifterne til sygefravær med 12 mio. kr. 

TÆNK, HVIS VI brugte de penge på tolærerordninger, færre elever i klasserne eller andre tiltag, der kan skabe endnu bedre rammer for børnenes læring og trivsel i skolen. 

Alligevel har mange skoler ikke mekanisk ventilation, og kommunerne arbejder meget forskelligt med opgaven. Kun i få kommuner er der udarbejdet handlingsplaner, der tager sigte på at forbedre indeklimaet i skolerne. Det er nødvendigt, at man arbejder mere systematisk med at forbedre indeklimaet – både på den korte og på den lange bane.

Desuden har regeringen desværre lige stemt imod et forslag fra oppositionen om at forbedre indeklimaet i folkeskolen.

Det er skidt nyt, for hvis man virkelig vil noget med indeklimaet, så skal der, ligesom med for eksempel infrastruktur, afsættes midler til det fra staten. Kommunerne har ikke i dag den nødvendige økonomi til at forbedre indeklimaet alene. 

Vi synes det er ærgerligt, når vi med videnskaben i ryggen ved, hvordan vi skaber bedre arbejdsmiljø for elever og lærere, bedre indlæring og en bedre driftsøkonomi.

Vores håb er, at Folketinget alligevel finder sammen og gør det rigtige for elever og ansatte: Satser på et bedre indeklima på landets skoler.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].
GDPR